Search result for

putties

(216 entries)
(0.1434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putties-, *putties*, puttie , putty
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา putties มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *putties*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-putting[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. offputtingly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're putting on a fashion show.- เรากำลังจะไปจัดงานแฟชั่นโชว์ There Might be Blood (2008)
Stop! We're putting on a guerillaพวกเรากำลังจะทำมันในงานแฟชั่นของ guerilla There Might be Blood (2008)
No way am I putting my cousin's life in the hands of a mild-mannered copyboy.ฉันจะไปเช็คดู ถ้าพบอะไรแล้วจาโทร.บอก ไม่มีทางที่ฉันจะฝากชีวิตญาติฉัน Committed (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
Never losing control also means you're never putting yourself out there, never pushing your limits.ไม่เคยควบคุมตัวเองไม่ได้ หมายถึง นายไม่เคยเอาตัวเองออกมา ไม่เคยทดสอบขีดจำกัด Lucky Thirteen (2008)
Taub's putting in a temporary pacemaker.เทาป์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราวมาด้วย The Itch (2008)
we didn't know anything about... putting up shelves but we...we red a bookเราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับ ... วางวางขึ้น แต่เรา ... Gas Pills (2008)
Abel's stomach surgery went well. But it's putting a strain on his system.การผ่าตัดกระเพาะอาหารของเอเบิลเป็นไปได้ด้วยดี แต่มีการให้เลือดระบบในร่างกายเขา Pilot (2008)
Perhaps some survivors are putting up a fight.บางที ไอ้พวกที่รอดชีวิตอาจจะต่อสู้ Rising Malevolence (2008)
Well, good luck. I'm putting you in charge of this one.โชคดีนะ ที่ฉันให้นายเป็นคนจัดการงานนี้ Rookies (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
Did you see my commercial? I love putting black pepper on it without the sauce.คุณเห็นโฆษณาใช่ไหม อ่อ แล้วถ้าคุณโรยพริกไทยดำด้วยนะ มันจะรสชาดเยี่ยมมากเลย โดยไม่ต้องใส่ซอสเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
Anyway, I'm just putting out a comparison.ยังไงซะ ถึงแม้ผมจะโยนข้อเปรียบเทียบทิ้งไป Beethoven Virus (2008)
We're all putting in our utmost efforts.เราจะพยายามให้เต็มความสามารถของเราค่ะ Beethoven Virus (2008)
(Are you putting me down on cold cement? )พ่อจะทิ้งผมบนพื้นเย็นๆนี่เหรอ Baby and I (2008)
Putting this tiny bundle of joy through hell...มันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว Baby and I (2008)
- Putting you through.- รอซักครู่ค่ะ The Bank Job (2008)
Don't keep putting me in the same category, ma'am.อย่าบังคับฉันอย่างที่ต้องการ แม่ Heartbreak Library (2008)
You look like you putting on a little weight.ดูเหมือนว่าเธออ้วนขึ้นหน่อยนะ Superhero Movie (2008)
Putting out 850 horsepower, and close to..ทำออกมาได้850แรงม้าแล้วก็... Death Race (2008)
- Yeah. - I'm putting the word out.ใช่แล้ว ฉันขอประกาศตรงนี้ The Dark Knight (2008)
Putting it in the ass now, Weedy.จะเอาใส่ในก้นแล้วนะ เนื้อจ๋า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Explain why you're putting me through... the most embarrassing moment of my life?อธิบายว่าทำไมเธอถึงมาสร้าง... ช่วงเวลาที่น่าอับอายที่สุดในชีวิตฉันเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
After putting them on the chopping block in the first place?หลังจากที่เอาคอพวกเรา ไปขึ้นเขียงมาแล้วน่ะเรอะ Inkheart (2008)
So I'm putting an end to it.ข้าก็เลยจะให้มันจบซะที Inkheart (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
Putting our home on fire.ทำให้บ้านของเราไฟไหม้. Episode #1.7 (2008)
Putting our family to death. That's what your family did.ส่งให้ครอบครัวของเราไปตาย นั่นคือสิ่งที่ครอบครัวของคุณทำไว้ Episode #1.7 (2008)
Begin by putting your tears into your broth.งั้นก็เริ่มจากใส่ความเศร้าลงไปในซุป The Ramen Girl (2008)
You'd still be putting on your jacket if it wasn't for me.คุณคงยังจะใส่แจ๊คเก็ตของคุณอยู่ ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน New York, I Love You (2008)
Intimacy is like putting your viener on the table and having someone sayความสัมพันธ์ล้ำลึกก็เหมือน เอาแท่งไส้กรอกของคุณวางบนโต๊ะ The Love Guru (2008)
It's all my fault for not putting more pressure on you to succeed.มันเป็นความผิดฉันเอง ที่ไม่กดดันแกให้มากกว่านี้ The Love Guru (2008)
So they're putting me on a little thing... they like to call Desert Storm.-ฉันเสียใจด้วยทีรัก Marley & Me (2008)
Lately, we're putting out more bullshit than air freshener.หลังๆนี่ เราสะสมแต่ขยะ WarGames: The Dead Code (2008)
But the guy's putting more money than he's taking out.แต่เขาฝากเงินมากกว่าถอน WarGames: The Dead Code (2008)
I've been putting 'Bayberry'... with 'Tahitian Sunrise'.Really? I've been putting "Bayberry" with "Tahitian Sunrise". Made of Honor (2008)
Imagine, six weeks out of office as President of the United States, and they'd have me putting in my hospital room.ลองนึกสิ 6 อาทิตย์ไม่ได้เข้าสำนักงาน ในฐานะประธานาธิบดี แต่พวกเขาจับผมไปอยู่ ในห้องคนไข้ Frost/Nixon (2008)
David, just putting it all together it's the most extraordinary accomplishment.เดวิท เอามาประกบด้วยกัน มันเป็นความพิเศษสุด Frost/Nixon (2008)
Where are they putting you?แล้วพักที่ไหน Burn After Reading (2008)
All this current system is doing... is putting money in the hands of criminals... and it's making ordinary people like you and me deal with those criminals.สิ่งที่ระบบยุติธรรมในปัจจุบันกำลังทำ คือยัดเงินใส่มือพวกอาชญากร แล้วทำให้คนธรรมดาอย่างคุณกับผม รับมือกับอาชญากรพวกนั้น Pineapple Express (2008)
I'm not comfortable putting my daughter at risk.ผมไม่ค่อยสบายใจที่จะให้ลูกต้องไปเสี่ยงอย่างนั้น Taken (2008)
Putting our daughter at risk by going to Paris?ให้ลูกไปเสี่ยงอันตรายที่ปารีสนี่นะ? Taken (2008)
Now, I don't need to be told that a man who goes after his mother with a coffee table is putting himself in a weak position legally, that's obvious.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะบอกว่าคนที่จะไปหลังจากที่แม่ของเขา พร้อมโต๊ะกาแฟจะทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอถูกต้องตามกฎหมายที่เห็นได้ชัด Revolutionary Road (2008)
Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.ท่านครับผมตั้งใจจะทำให้มันเป็น การตีความใหม่ Bedtime Stories (2008)
Libby, stop putting Angus in the fridge.ลิ๊บบี้ เลิกเอาแองกัสใส่ไปในตู้เย็นได้แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
I busted my ass putting it together.ฉันทุ่มเกือบตายจนมันเป็นรูปเป็นร่าง Loyal and True (2008)
Thank you for putting up with me.ขอบคุณที่ทนกับฉัน Loyal and True (2008)
But,you know,if you're putting down roots... no,no.แต่ว่าแกรู้มั้ย ถ้าแกพล่ามอะไร... ไม่ ไม่ Dirt Nap (2008)
hope you're working on your putting...garyหวังว่าคุณจะทำงานเรียบร้อย... แกรี่ Dirt Nap (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puttiAt last both countries agreed on putting an end to the war.
puttiBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
puttiConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
puttiDon't risk putting everything in one boat.
puttiDon't you think you're putting the cart before the horse?
puttiFather is busy putting up a wall.
puttiHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
puttiHe cleansed the wound before putting on a bandage.
puttiHe explained the process of putting them together.
puttiHe hardened clay by putting it in a fire.
puttiHe has fallen into the habit of putting his hands into his pockets.
puttiHe is not good at putting his thoughts into words.
puttiHe is putting on an act for you.
puttiHe is putting on weight.
puttiHe is really putting the squeeze on me.
puttiHe never makes a plan without putting it into practice.
puttiHe's putting on a coat.
puttiHe's putting on airs.
puttiHe tried putting on his new shoes.
puttiHe was slow in putting his idea into practice.
puttiHowever it's a pain putting the room in order.
puttiHuman rights groups are putting pressure on authoritarian governments.
puttiI also think 'living hell' is putting it too strongly.
puttiI am putting on weight these days.
puttiI don't blame you for putting off our trip.
puttiI gave it a try figuring that anything is worth a try. But putting together a program like this is something I'm no match for.
puttiI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
puttiI had a hard time putting the kid to bed.
puttiI have no interest in putting my money into your dreams.
puttiI have trouble putting up with his rude manner.
puttiI like putting machines together.
puttiI'm putting my ass in a sling for you.
puttiI'm putting up with him tomorrow.
puttiInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
puttiI recommend putting up your hair so your fringe doesn't get on your forehead.
puttiI think I'm putting on weight again.
puttiI think it's about time you stopped putting your belly before your looks.
puttiI wonder if there is any meaning to putting proverbs into English?
puttiJapanese seem to prefer picking a marriage partner as much like themselves as possible, finding a job that provides security and slow but steady advancement, and putting money in the bank.
puttiJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
puttiJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
puttiJust after putting away the dishes, Joan heard the doorbell ring.
puttiLook at her putting on airs over there.
puttiMary isn't really sick; she's only putting it on.
puttiOverseas subsidiaries are putting out top-of the-line products.
puttiPersuading my father first is putting the cart before the horse.
puttiPlanning the wedding before proposing is putting the cart before the horse.
puttiPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
puttiPutting ideas into practice is difficult.
puttiPutting my traveling experience to good use, I started a travel agency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า
การสวม[N] putting on, See also: wearing, dressing, covering, clothing, Syn. การใส่, Example: วิชา ก.พ.อ. วันนี้ คุณครูสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้า, Thai definition: การเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้นครอบหรือกรวมของเล็กที่พอดีกัน แต่ขนาดย่อมกว่า, การนุ่ง ในคำว่า การสวมกางเกง, การใส่ เช่น การสวมเสื้อ การสวมรองเท้า
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
ทุ่มน้ำหนัก[N] shot put, See also: shot-putting, putting the shot, Syn. กีฬาทุ่มน้ำหนัก, Thai definition: การแข่งขันขว้างลูกเหล็ก
พนมศพ[N] make up a corpse before putting it into a coffin, Thai definition: การทำศพการแต่งศพเป็นงานใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTTING    P AH1 T IH0 NG
PUTTING    P UH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puttied    (v) (p uh1 t i d)
putties    (v) (p uh1 t i z)
putting    (v) (p uh1 t i ng)
off-putting    (j) - (o2 f - p u1 t i ng)
putting-iron    (n) - (p uh1 t i ng - ai @ n)
putting-green    (n) - (p uh1 t i ng - g r ii n)
putting-irons    (n) - (p uh1 t i ng - ai @ n z)
putting-greens    (n) - (p uh1 t i ng - g r ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wickelgamasche {f} | Wickelgamaschen {pl}puttee | puttees; putties [Add to Longdo]
Zeitumstellung {f}; Zeitänderung {f}changing the clocks; putting the clocks back or forward [Add to Longdo]
abspeisendputting off [Add to Longdo]
abstellen | abstellend | abgestelltto put down | putting down | put down [Add to Longdo]
abstoßend; unsympatisch; wenig einladend; entmutigend {adj}off-putting [Add to Longdo]
anbringen; befestigen (an) | anbringend; befestigend | angebracht; befestigt | er/sie bringt an | ich/er/sie brachte an | er/sie hat/hatte angebrachtto put up (on) | putting on | put on | he/she put on | I/he/she put on | he/she has/had put on [Add to Longdo]
ausgeben | ausgebendto output | outputting [Add to Longdo]
durchsetzen | durchsetzend | durchgesetztto put through; to carry through; to push through | putting through; carrying through; pushing through | put through; carried through; pushed through [Add to Longdo]
eingeben | eingebend | eingegebento input | inputting | input [Add to Longdo]
einrenkendputting right [Add to Longdo]
einstecken | einsteckendto plug in; to put in | plugging in; putting in [Add to Longdo]
einsteckendputting in [Add to Longdo]
gelegt; gestellt; getanputting [Add to Longdo]
gleichsetzen; auf dieselbe Ebene stellen | gleichsetzendto identify; to put on a level (with) | putting on a level with [Add to Longdo]
herausstellendputting out [Add to Longdo]
hineinlegen | hineinlegend | hineingelegtto put inside | putting inside | put inside [Add to Longdo]
hinnehmendputting up with [Add to Longdo]
kitten | kittend | gekittet | kittet | kitteteto putty | puttying | puttied | putties | puttied [Add to Longdo]
legen | legend | gelegt | er/sie legt | ich/er/sie legte | er/sie hat/hatte gelegtto put {put; put} | putting | put | he/she puts | I/he/she put | he/she has/had put [Add to Longdo]
nachstellendputting back [Add to Longdo]
ordnen | ordnend | geordnet | ordnet | ordneteto put in order | putting in order | put in order | puts in order | put in order [Add to Longdo]
schränkendputting crosswise [Add to Longdo]
stülpendputting over [Add to Longdo]
umbetten | umbettendto put into another bed | putting into another bed [Add to Longdo]
umhängendputting on [Add to Longdo]
unterlegen | unterlegend | er/sie legt unterto put under | putting under | he/she puts under [Add to Longdo]
weglegen; wegstecken | weglegend; wegsteckend | weggelegt; weggestecktto put away | putting away | put away [Add to Longdo]
zunehmen; schwerer werden | zunehmend | zugenommento put on; to gain weight | putting on | put on [Add to Longdo]
zurechtsetzendputting straight [Add to Longdo]
zurücklegen | zurücklegendto put aside | putting aside [Add to Longdo]
zusammenstecken; zusammensetzen | zusammensteckend; zusammensetzendto put together | putting together [Add to Longdo]
Er macht gute Miene zum bösen Spiel.He's putting up a brave front. [Add to Longdo]
Jetzt endlich lege ich letzte Hand daran.Now I'm finally putting the finishing touches to it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
パッティング[, patteingu] (n,vs) (1) patting; (2) putting; (P) [Add to Longdo]
パッティンググリーン[, patteinguguri-n] (n) putting green [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
応戦[おうせん, ousen] (n,vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack [Add to Longdo]
押せ押せ[おせおせ, oseose] (n) (1) putting on the pressure; pushing forward; (2) being pressed; being under pressure [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] (n,vs) (1) storage; housing for equipment and machines; (2) {comp} putting into computer memory [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
甘受[かんじゅ, kanju] (n,vs) submission to; putting up with [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
顔出し[かおだし, kaodashi] (n,vs) putting in an appearance; showing one's face [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
景気付け;景気づけ[けいきづけ, keikiduke] (n) putting life into; animating; cheering up [Add to Longdo]
系列化[けいれつか, keiretsuka] (n,vs) putting in order; systemize; systemise [Add to Longdo]
言い換え;言い替え;言替え;言換え[いいかえ, iikae] (n,vs) putting in other words [Add to Longdo]
言語化[げんごか, gengoka] (n,vs) verbalizing; putting into words [Add to Longdo]
後回し[あとまわし, atomawashi] (n) putting off; postponing; (P) [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server) [Add to Longdo]
口添え[くちぞえ, kuchizoe] (n,vs) recommendation; putting in a good word for someone [Add to Longdo]
幸せ太り[しあわせぶとり, shiawasebutori] (exp) (col) putting on weight from the good (married) life [Add to Longdo]
綱締め[つなしめ, tsunashime] (n) putting on the tsuna (sumo) [Add to Longdo]
斬殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) putting to the sword [Add to Longdo]
刺殺[しさつ, shisatsu] (n,vs) (1) stabbing to death; (2) putting out (baseball) [Add to Longdo]
止宿[ししゅく, shishuku] (n,vs) lodging; putting up [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]
時間稼ぎ[じかんかせぎ, jikankasegi] (n) holding out; stalling; putting off; time-buying [Add to Longdo]
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] (n,adj-na) executable (e.g. executable file); capable of putting into practice [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]
社交辞令[しゃこうじれい, shakoujirei] (exp,adj-no) polite or diplomatic way of putting things; honeyed words; lip service [Add to Longdo]
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end [Add to Longdo]
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential [Add to Longdo]
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn [Add to Longdo]
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P) [Add to Longdo]
出航[しゅっこう, shukkou] (n,vs) departure; sailing; shipping out; putting out to sea; takeoff; leaving port [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P) [Add to Longdo]
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P) [Add to Longdo]
小屋掛け;小屋掛[こやがけ, koyagake] (n,vs) (1) pitching a tent; putting up a shack or tent (e.g. a circus tent); (n) (2) (theater, circus, etc.) tent or shack [Add to Longdo]
消灯(P);消燈(oK)[しょうとう, shoutou] (n,vs) (See 点灯) putting out the light; switching off the light; (P) [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
正月太り;お正月太り[しょうがつぶとり(正月太り);おしょうがつぶとり(お正月太り), shougatsubutori ( shougatsu futori ); oshougatsubutori ( o shougatsu futori )] (n) putting on weight over the New Year's holidays [Add to Longdo]
先延ばし[さきのばし, sakinobashi] (n) delay; putting off; procrastination [Add to Longdo]
船出[ふなで, funade] (n,vs) setting sail; putting out to sea; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商鞅变法[Shāng Yāng biàn fǎ, ㄕㄤ ㄧㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] Shang Yang's political reform of Qin state 秦國|秦国 of 361 BC, putting it on the path to world domination [Add to Longdo]
官架子[guān jià zi, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] putting on official airs [Add to Longdo]
延宕[yán dàng, ㄧㄢˊ ㄉㄤˋ, ] to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
延迟[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
涉笔[shè bǐ, ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ, / ] to move the pen; to start writing; putting pen to paper [Add to Longdo]
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] pretension; affectation; putting on artificial airs [Add to Longdo]
装可爱[zhuāng kě ài, ㄓㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] to act cute; putting on adorable airs; to pretend to be lovely [Add to Longdo]
轻击区[qīng jī qū, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄩ, / ] putting green (golf) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Putty \Put"ty\, n.; pl. {Putties}. [Written also {puttee},
     {puttie}.] [Hind. pa[.t][.t]i ribbon, brace, tie.]
     A kind of gaiter of waterproof cloth wrapped around the leg,
     used by soldiers, etc.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top