Search result for

puppet

(76 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puppet-, *puppet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puppet[N] คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppet[N] หุ่นกระบอก
puppetry[N] ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก, Syn. mummery
puppeteer[N] คนเชิดหุ่นกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก

English-Thai: Nontri Dictionary
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet; marionetteหุ่นเชิด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet playsบทละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theaterละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theater in educationละครหุ่นในการศึกษา [TU Subject Heading]
Puppet theatersโรงละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppetsหุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll treat you like a translator, puppet and replacement driver.ฉันจะให้เธอเป็นเหมือนล่าม เหมือนหุ่น ที่มาแทนฉัน Beethoven Virus (2008)
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย Bolt (2008)
Then you need to cut your strings puppet master.งั้นนายก็ต้องตัดสายบังคับหุ่นกระบอกซะ! Gamer (2009)
To go back to being a puppeteer,กลับไปเป็นนักเชิดหุ่นอีกครั้ง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
That puppet man is a sick and twisted individual, Claire.คุณตุ้กตานั่น ป่วย แล้วก็เพี้ยนนะ แคลร์ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Since the puppet man menaced your wife and fugitive daughter,ตั้งแต่นายนักเชิดหุ่นคนนี้ คุกคามภรรยาและลูกสาวที่หลบหนีของคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Taxidermied bunny and the near-dead puppeteer... you shouldn't have.กระต่ายสตาฟ และ นักเชิดหุ่นใกล้ตาย คุณเป็นคนทำ. Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
They are her puppets. She talks through them.เธอแค่หุ่นเชิดของมัน เธองึมงัมอะไรซักอย่าง [Rec] 2 (2009)
I don't know if he's intelligent, but I think we found the puppeteer.มีสมองแค่ไหนไม่รู้ แต่ฉันเจอมันแล้วล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
We don't need you or your puppets.เราไม่ต้องการนาย หรือตุ๊กตาของนาย Never Let Me Go (2009)
And I'm nobody's puppet.แล้วฉันก็ไม่ใช่ตุ๊กตาใครด้วย Never Let Me Go (2009)
Believe it or not, the puppeteer is poppy.เชื่อหรือเปล่า ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือ ป๊อปปี้ The Wrath of Con (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puppetI have lived a life of a puppet of fortune.
puppetPuppets work with wires.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐบาลหุ่น[N] puppet government, Example: คุณอานันท์ ก็เคยตำหนิคุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ไปแล้ว ว่าเป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิดอะไรทำนองนั้น
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
หุ่น[N] puppet, See also: replica, Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น, Example: การแสดงละครหุ่นเป็นการนำเอาหุ่นเชิดมือมาเป็นตัวแสดง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดหุ่น[v.] (choēt hun) EN: perform the puppet   
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēng ram) EN: perform the puppet   
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: puppet ; marionette   FR: marionnette [f]
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นกระบอก[n.] (hunkrabøk) EN: puppet ; puppet show   FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet   FR: marionnette [f]
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
หนัง[n.] (nang) EN: shadow puppet ; shadow puppet theatre ; shadow play   FR: théâtre d'ombres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUPPET    P AH1 P AH0 T
PUPPETS    P AH1 P AH0 T S
PUPPETRY    P AH1 P AH0 T R IY0
PUPPETEER    P AH0 P AH0 T IY1 R
PUPPETEERS    P AH0 P AH0 T IY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puppet    (n) (p uh1 p i t)
puppets    (n) (p uh1 p i t s)
puppeteer    (n) (p uh2 p i t i@1 r)
puppeteers    (n) (p uh2 p i t i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marionettenregierung {f}puppet government [Add to Longdo]
Marionettentheater {n}puppet theatre; puppet theater [Am.]; puppet play [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
ソックパペット[, sokkupapetto] (n) sock puppet [Add to Longdo]
パクパク人形[パクパクにんぎょう, pakupaku ningyou] (n) puppet with a moving mouth [Add to Longdo]
パペット[, papetto] (n) puppet [Add to Longdo]
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa [Add to Longdo]
甘言は偶人を喜ばす[かんげんはぐうじんをよろこばす, kangenhaguujinwoyorokobasu] (exp) (id) sweet words only please a fool (prov); flattery works on puppets and fools [Add to Longdo]
義太夫[ぎだゆう, gidayuu] (n) (abbr) (See 義太夫節) gidayuu (type of reciting used in the puppet theater); (P) [Add to Longdo]
義太夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
偶人[ぐうじん, guujin] (n) puppet; doll [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] puppet [Add to Longdo]
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]
木偶[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet [Add to Longdo]
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puppet \Pup"pet\, n. [OE. popet, OF. poupette; akin to F.
   poup['e]e a doll, probably from L. puppa, pupa, a girl, doll,
   puppet. Cf. {Poupeton}, {Pupa}, {Pupil}, {Puppy}.] [Written
   also {poppet}.]
   1. A small image in the human form; a doll.
    [1913 Webster]
 
   2. A similar figure moved by the hand or by a wire in a mock
    drama; a marionette; a wooden actor in a play.
    [1913 Webster]
 
       At the pipes of some carved organ move,
       The gilded puppets dance.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. One controlled in his action by the will of another; a
    tool; -- so used in contempt. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The upright support for the bearing of the spindle
    in a lathe.
    [1913 Webster]
 
   {Puppet master}. Same as {Puppetman}.
 
   {Puppet play}, a puppet show.
 
   {Puppet player}, one who manages the motions of puppets.
 
   {Puppet show}, a mock drama performed by puppets moved by
    wires.
 
   {Puppet valve}, a valve in the form of a circular disk, which
    covers a hole in its seat, and opens by moving bodily away
    from the seat while remaining parallel with it, -- used in
    steam engines, pumps, safety valves, etc. Its edge is
    often beveled, and fits in a conical recess in the seat
    when the valve is closed. See the valves shown in Illusts.
    of {Plunger pump}, and {Safety valve}, under {Plunger},
    and {Safety}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puppet
   n 1: a small figure of a person operated from above with strings
      by a puppeteer [syn: {puppet}, {marionette}]
   2: a person who is controlled by others and is used to perform
     unpleasant or dishonest tasks for someone else [syn:
     {creature}, {tool}, {puppet}]
   3: a doll with a hollow head of a person or animal and a cloth
     body; intended to fit over the hand and be manipulated with
     the fingers

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top