Search result for

pup

(144 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pup-, *pup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pup[N] ลูกสุนัข, Syn. puppy, whelp
pup[VI] คลอดลูกสุนัข
pupa[N] ดักแด้, Syn. cocoon, chrysalis
pupil[N] นักเรียน, See also: เด็กนักเรียน, Syn. student, schoolchild
pupil[N] ลูกตาดำ
puppy[N] ลูกสุนัข, See also: ลูกหมา, Syn. pup, whelp
puppy[N] เด็กหนุ่มอ่อนหัด
pupate[VI] กลายเป็นดักแด้
puppet[N] คนที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น, See also: หุ่นเชิด
puppet[N] หุ่นกระบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
pupa(พิว'พะ) n. ดักแด้ pl. pupae,pupas
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
puppeteer(พัพพิเทียร์') n. คนชักหุ่นกระบอก
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pup(n) ลูกสุนัข
pupa(n) ดักแด้
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
puppy(n) ลูกสุนัข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupil (of eye)รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, artificialรูม่านตาทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, fixedรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, keyholeรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, occludedรูม่านตาหนองปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, pinholeรูม่านตาเท่ารูเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, skewรูม่านตาเผล้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, tonic; pupillatonia; pupilloplegia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Puppet makingการทำหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet playsบทละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theaterละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppet theater in educationละครหุ่นในการศึกษา [TU Subject Heading]
Puppet theatersโรงละครหุ่น [TU Subject Heading]
Puppetsหุ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppet government (n ) รัรัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบางการอยู่ข้างหลัง เช่น คุณสมัครดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณทักษิณเป็นคนคอยสั่งการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่งต่างๆและกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนและญาติพี่น้อง แม้จะพักอาศัยอยู่ไกลถึงลอนดอนก็ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก.. Not Cancer (2008)
Can't see the pupils- We know the tennis player had a heart problem.อย่างที่เรารู้ว่านักกีฬาเทนนิส ส่วนใหญ่มีปัญหาโรคหัวใจ Not Cancer (2008)
Pupils were dilated.รูม่านตาขยาย Not Cancer (2008)
We need drugs to save children and puppies.เราต้องการยาต่างๆเพื่อรักษาเด็กๆและลูกหมา Adverse Events (2008)
His pupils are responsive.ม่านตาเขายังตอบสนอง Joy (2008)
- Puppy!-หมาน้่อย! Marley & Me (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Please take this puppy It looked so cute and yummyได้โปรดรับเลี้ยงหมาน้อยตัวนี้ด้วย มันทั้งน่ารักและแสนซื่อสัตย์ทีเดียว Portrait of a Beauty (2008)
You want to pay up with a pupเจ้าจะทดแทนด้วยสุนัขตัวนี้เนี่ยนะ Portrait of a Beauty (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
How's your pupil coming along?วางแนวทางให้ศิษย์ของเจ้าไว้ยังไง Portrait of a Beauty (2008)
Were you afraid of me when I was your pupil?ท่านรู้สึกเช่นนั้นรึเปล่า ในครั้งที่ข้าเป็นศิษย์ของท่าน Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pupThe pupils loved that joke.
pupThis class is composed of 35 pupils.
pupThey are the pupils of our school.
pupA healthy child can no more sit still than a puppy can.
pupThe pupils are supposed to observe rigid discipline.
pupThis class is made up of thirty-five pupils.
pupSet high standards for pupils.
pupThis class consists of forty pupils.
pupAll the pupils in the class like Miss Smith.
pupThe pupils listened eagerly during his speech.
pupThe pupils burst out laughing.
pupThe pup snapped at my hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นร.[N] pupil, See also: student, Syn. นักเรียน
รัฐบาลหุ่น[N] puppet government, Example: คุณอานันท์ ก็เคยตำหนิคุณธานินทร์ กรัยวิเชียร ไปแล้ว ว่าเป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิดอะไรทำนองนั้น
หุ่นกระบอก[N] puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา
ศิษย์[N] student, See also: pupil, disciple, follower, adherent, apostle, Syn. ลูกศิษย์, Example: บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี, Count unit: อาจารย์, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์
หุ่นเชิด[N] puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
แดกแด้[N] chrysalis, See also: pupa, Syn. แด็กแด้, ดักแด้, Example: แมลงบางชนิดเติบโตจากแดกแด้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็งหุ้มตัวเพื่อที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร มีรูปร่างต่างกัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวเชิด[N] puppet, See also: front man, staw-man, dummy, Syn. หุ่นเชิด, Example: นักการเมืองคนนี้แท้จริงแล้วก็คือตัวเชิดของนายทุนคนหนึ่งนั่นเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดหุ่น[v.] (choēt hun) EN: perform the puppet   
เชิดเพลงรำ[v. exp.] (choēt phlēng ram) EN: perform the puppet   
แดกแด้[n.] (daēkdaē) EN: chrysalis ; pupa   
ดักแด้[n.] (dakdaē) EN: Silkworm Pupae   
ดักแด้ไหม[n. exp.] (dakdaē mai) EN: Silkworm Pupae   
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student   FR: écolier [m] ; écolière [f]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUP    P AH1 P
PUPA    P Y UW1 P AH0
PUPO    P UW1 P OW0
PUPS    P AH1 P S
PUPIL    P Y UW1 P AH0 L
PUPPY    P AH1 P IY0
PUPPET    P AH1 P AH0 T
PUPILS    P Y UW1 P AH0 L Z
PUPPETS    P AH1 P AH0 T S
PUPPIES    P AH1 P IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pup    (n) (p uh1 p)
pupa    (n) (p y uu1 p @)
pups    (n) (p uh1 p s)
pupae    (n) (p y uu1 p ii)
pupas    (n) (p y uu1 p @ z)
pupil    (n) (p y uu1 p l)
puppy    (n) (p uh1 p ii)
pupils    (n) (p y uu1 p l z)
puppet    (n) (p uh1 p i t)
puppets    (n) (p uh1 p i t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pupille {f} [anat.]pupil [Add to Longdo]
Puppe {f} | Puppen {pl}doll; dolly | dolls; dollies [Add to Longdo]
Puppe {f} | Puppen {pl}pupa | pupae [Add to Longdo]
Puppe {f} (attraktive, aber einfältige Frau)bimbo [Add to Longdo]
Puppenspieler {m}; Puppenspielerin {f}puppeteer [Add to Longdo]
Puppenwagen {m}doll's pram [Br.] [Add to Longdo]
Pupillenerweiterung {f}; Mydriasis {f} [med.]pupil dilation; pupillary dilation; mydriasis [Add to Longdo]
Pupillenverengung {f}; Myosis {f} [med.]miosis [Add to Longdo]
Pupurscheitel-Fruchttaube {f} [ornith.]Purple-capped Fruit Dove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppyลูกหมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
クレープペーパー[, kure-pupe-pa-] (n) crape paper [Add to Longdo]
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus) [Add to Longdo]
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
ソックパペット[, sokkupapetto] (n) sock puppet [Add to Longdo]
テーププレーヤー[, te-pupure-ya-] (n) tape player [Add to Longdo]
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC [Add to Longdo]
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer [Add to Longdo]
デスクトップパターン[, desukutoppupata-n] (n) {comp} desktop pattern [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[, desukutoppupaburisshingu] (n) {comp} desktop publishing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪军[wěi jūn, ㄨㄟˇ ㄐㄩㄣ, / ] puppet army [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] puppet [Add to Longdo]
傀儡政权[guī lěi zhèng quán, ㄍㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] puppet state [Add to Longdo]
小狗[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, ] pup; puppy [Add to Longdo]
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] puppy love [Add to Longdo]
木偶[mù ǒu, ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet [Add to Longdo]
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] puppy badger [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] pupil of the eye [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
ブートストラッププログラム[ぶーとすとらっぷぷろぐらむ, bu-tosutorappupuroguramu] bootstrap program [Add to Longdo]
ポップアップメニュー[ぽっぷあっぷめにゅー, poppuappumenyu-] popup menu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人形[にんぎょう, ningyou] Puppe [Add to Longdo]
桃の節句[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pup \Pup\, v. i. [imp. & p. p. {Pupped}; p. pr. & vb. n.
   {Pupping}.]
   To bring forth whelps or young, as the female of the canine
   species.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pup \Pup\, n. [See {Puppy}.] (Zool.)
   (a) A young dog; a puppy.
   (b) a young seal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pup
   n 1: young of any of various canines such as a dog or wolf [syn:
      {pup}, {whelp}]
   2: an inexperienced young person [syn: {puppy}, {pup}]
   v 1: birth; "the dog whelped" [syn: {whelp}, {pup}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PUP
     PARC Universal packet Protocol (PARC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PUP
     Product UPgrade (MS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top