Search result for

pretend

(84 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretend-, *pretend*, preten
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretend[VI] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretend[VT] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretended[ADJ] ที่เสแสร้ง, Syn. feigned, assumed, counterfeit
pretender[N] ผู้เสแสร้ง, See also: ผู้แสร้งทำ, Syn. fraud, hypocrite
pretend to[PHRV] อวดอ้าง, See also: แสร้งทำ
pretending[N] การเสแสร้ง, Syn. feigning, assumption
pretendedly[ADV] อย่างเสแสร้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
pretend(vi) เสแสร้ง,อวดอ้าง,หลอกลวง,สมมุติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretended rightสิทธิที่แอบอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you can't pretend to be me.แต่นายจะมาปลอมเป็นฉัน มันไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่ Chuck in Real Life (2008)
Pretend I'm nate.ฉันจะแกล้งเป็น เน็ทให้นะ Chuck in Real Life (2008)
What? Pretend m--อะไรนะ แกล้งเป็นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Well, look, he pretended to be me, so it's only fair.ก็เขายังปลอมตัวเป็นฉันเลย ก็แฟร์ๆดีหนิ Chuck in Real Life (2008)
I thought you were pretending to be nate.ฉันนึกว่าคุณแกล้งทำตัวเป็นเนทซะอีก Chuck in Real Life (2008)
So, if we walk in there pretending to be the bait, we'll have him eating out of our hands.น่าจะอย่างนั้นนี่ งั้น ถ้าเราทำตัวให้เป็นที่สนใจหน่อย Committed (2008)
I swear, if you're this afraid of pretend commitment, what's gonna happen when some poor girl makes the mistake of actually falling for you?คุณไม่รู้อะไรหรอก. ไม่บอกก็รู้ว่า, ถ้านายยังทำตัวไร้ความรับผิดชอบ, จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผู้โชคร้าย Committed (2008)
Let's just pretend it didn't happen.มันเป็นการเสแสร้าง มันไม่ได้เป็นจริง Odyssey (2008)
Uh, why is he pretending to fix the coffee machine?แล้วทำไม เขาถึงต้องแสร้งว่ากำลังซ่อมเครื่องต้มกาแฟด้วยล่ะ Not Cancer (2008)
The one you're pretending is your father?คนที่คุณเคยหลอกคือพ่อของคุณ Birthmarks (2008)
Don't lock yourself up, pretend you're happy.อย่าปิดตัวเอง อย่าหลอกตัวเองว่ามีความสุข The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretendAn architect should not pretend to be an artist.
pretendBeth argued that Sally was only pretending to be innocent.
pretendBoth sons pretended to the throne.
pretendChildren like to pretend to be adults when they play.
pretendDon't pretend you don't know.
pretendEven if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.
pretendHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
pretendHe pretended ignorance, which made me still more angry.
pretendHe pretended not to be listening.
pretendHe pretended not to know the answer.
pretendHe pretended to be an Englishman, but his foreign accent gave him away.
pretendHe pretended to be a stupid man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีลูกเซ่อ[V] pretend to know nothing, See also: pretend ignorance, Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ, Example: ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ, Thai definition: อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง, Notes: (ปาก)
ตีหน้าเซ่อ[V] pretend ignorance, Syn. ตีลูกเซ่อ, Example: คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม, Thai definition: ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ทำไก๋[V] feign innocence, See also: pretend ignorance, Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น, Example: อย่าทำไก๋ไปเลยฉันรู้แกวเธอหรอก
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน[V] feign indifference, See also: pretend indifference, Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย, Example: ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนถ้านักการเมืองทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่รับฟังปัญหาของประชาชน, Thai definition: เมินเฉยต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น, Notes: (สำนวน)
ไขหู[V] pretend not to hear, See also: turn a deaf ear to, Syn. หูทวนลม, Example: เธอทำไขหูเสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องไปสนใจกับคำพูดไร้สาระของเขาเลย, Thai definition: ไดยินแต่ทำเป็นว่าไม่ได้ยิน
ไขสือ[V] pretend, See also: dissemble, Syn. แกล้งโง่, ไก๋, Example: อย่ามาทำเป็นไขสือหน่อยเลย เขาบอกรักเธอแล้วใช่ไหม, Thai definition: รู้แล้วทำเป็นไม่รู้
ปล่อยแก่[V] pretend to be young, Example: ขอลูกหลานอย่าได้ถือสาคนแก่ที่นานๆ ครั้งจะขอปล่อยแก่สักที, Thai definition: ทำตัวเป็นหนุ่มเป็นสาว, Notes: (ปาก)
เสแสร้ง[V] pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
แสร้ง[V] feign, See also: pretend, sham, affect, Syn. เสแสร้ง, แกล้ง, Example: เขาถึงกับถอนหายใจและพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นโดยแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย, Thai definition: จงใจทำให้ผิดจากความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; sham sickness ; play possum   FR: simuler une maladie
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign   FR: feindre
ปล่อยแก่[v.] (plǿikaē) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels   
แสดงละคร[v.] (sadaēng lakhøn) EN: pretend to deceive others   
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect   FR: feindre ; simuler ; affecter

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETEND    P R IY0 T EH1 N D
PRETENDS    P R IY0 T EH1 N D Z
PRETENDED    P R IY0 T EH1 N D AH0 D
PRETENDER    P R IY0 T EH1 N D ER0
PRETENDERS    P R IY0 T EH1 N D ER0 Z
PRETENDING    P R IY0 T EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretend    (v) (p r i1 t e1 n d)
pretends    (v) (p r i1 t e1 n d z)
pretended    (v) (p r i1 t e1 n d i d)
pretender    (n) (p r i1 t e1 n d @ r)
pretenders    (n) (p r i1 t e1 n d @ z)
pretending    (v) (p r i1 t e1 n d i ng)
pretendedly    (a) (p r i1 t e1 n d i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
フリをする[, furi wosuru] (exp,vs-i) (from 振りをする) (See 知らない振り) to pretend [Add to Longdo]
ホモっぽい[, homo ppoi] (adj-i) pretending to be gay [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] pretend [Add to Longdo]
故作[gù zuò, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] pretend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretend \Pre*tend"\, v. t. [imp. & p. p. {Pretended}; p. pr. &
   vb. n. {Pretending}.] [OE. pretenden to lay claim to, F.
   pr['e]tendre, L. praetendere, praetentum, to stretch forward,
   pretend, simulate, assert; prae before + tendere to stretch.
   See {Tend}, v. t. ]
   1. To lay a claim to; to allege a title to; to claim.
    [1913 Webster]
 
       Chiefs shall be grudged the part which they pretend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold before, or put forward, as a cloak or disguise for
    something else; to exhibit as a veil for something hidden.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lest that too heavenly form, pretended
       To hellish falsehood, snare them.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold out, or represent, falsely; to put forward, or
    offer, as true or real (something untrue or unreal); to
    show hypocritically, or for the purpose of deceiving; to
    simulate; to feign; as, to pretend friendship.
    [1913 Webster]
 
       This let him know,
       Lest, willfully transgressing, he pretend
       Surprisal.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To intend; to design; to plot; to attempt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such as shall pretend
       Malicious practices against his state. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To hold before one; to extend. [Obs.] "His target always
    over her pretended." --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretend \Pre*tend"\, v. i.
   1. To put in, or make, a claim, truly or falsely; to allege a
    title; to lay claim to, or strive after, something; --
    usually with to. "Countries that pretend to freedom."
    --Swift.
    [1913 Webster]
 
       For to what fine he would anon pretend,
       That know I well.           --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold out the appearance of being, possessing, or
    performing; to profess; to make believe; to feign; to
    sham; as, to pretend to be asleep. "[He] pretended to
    drink the waters." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretend
   adj 1: imagined as in a play; "the make-believe world of
       theater"; "play money"; "dangling their legs in the water
       to catch pretend fish" [syn: {make-believe}, {pretend}]
   n 1: the enactment of a pretense; "it was just pretend" [syn:
      {make-believe}, {pretend}]
   v 1: make believe with the intent to deceive; "He feigned that
      he was ill"; "He shammed a headache" [syn: {feign}, {sham},
      {pretend}, {affect}, {dissemble}]
   2: behave unnaturally or affectedly; "She's just acting" [syn:
     {dissemble}, {pretend}, {act}]
   3: put forward a claim and assert right or possession of;
     "pretend the title of King"
   4: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   5: represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act
     like; "She makes like an actress" [syn: {make}, {pretend},
     {make believe}]
   6: state insincerely; "He professed innocence but later admitted
     his guilt"; "She pretended not to have known the suicide
     bomber"; "She pretends to be an expert on wine" [syn:
     {profess}, {pretend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top