Search result for

prêt

(119 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prêt-, *prêt*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preter[N] อดีต
pretor[N] ผู้พิพากษาสมัยกรุงโรมโบราณ, See also: ขุนนางผู้ปกครองคนหนึ่งของกรุงโรม, Syn. praetor
pretor[N] ขุนนางปกครองสมัยโบราณ
pretty[ADJ] งดงาม, See also: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย, Syn. lovely, good-looking
pretty[ADV] พอใช้ได้, See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง, Syn. rather, tolerably
pretend[VI] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretend[VT] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
preterm[N] ทารกคลอดก่อนกำหนด
pretest[N] การทดสอบเบื้องต้น, See also: การทดสอบล่วงหน้า
pretest[VI] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretence(พรีเทนซ',พรี'เทนซฺ) n. การแสร้งทำ,การอวดอ้าง,มารยา,ความหลอกลวง,การอ้างสิทธิ.
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)
pretension(พรีเทน'เชิน) n. การเรียกร้อง,การอ้างสิทธิ,ข้ออ้าง,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
preterit(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preterite(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
pretest(พรี'เทสทฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ทดสอบเบื้องต้น,ทดสอบล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretend(vi) เสแสร้ง,อวดอ้าง,หลอกลวง,สมมุติ
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretension(n) การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ์,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า
preterite(adj) อดีตกาล
preterite(n) รูปอดีต
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretended rightสิทธิที่แอบอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preter legalไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, นอกเหนือกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prethyroid; prethyroideal; prethyroidean-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prethyroideal; prethyroid; prethyroidean-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prethyroidean; prethyroid; prethyroideal-หน้าไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretracheal-หน้าท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preteensวัยแรกรุ่น [TU Subject Heading]
Pretreatment การบำบัดก่อน (หน้า) [สิ่งแวดล้อม]
Pretreatment, wasteการเตรียมบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการก่อนการบำบัดกากกัมมันตรังสี เช่น การรวบรวม การคัดแยก การปรับสภาพทางเคมี การชำระล้างความเปรอะเปื้อน [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pretty much (adv ) เกือบ, เกือบจะ
See also: S. nearly, approximately, almost,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีลูกเซ่อ[V] pretend to know nothing, See also: pretend ignorance, Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ, Example: ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ, Thai definition: อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง, Notes: (ปาก)
ตีหน้าเซ่อ[V] pretend ignorance, Syn. ตีลูกเซ่อ, Example: คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม, Thai definition: ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ทำไก๋[V] feign innocence, See also: pretend ignorance, Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น, Example: อย่าทำไก๋ไปเลยฉันรู้แกวเธอหรอก
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน[V] feign indifference, See also: pretend indifference, Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย, Example: ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนถ้านักการเมืองทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่รับฟังปัญหาของประชาชน, Thai definition: เมินเฉยต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น, Notes: (สำนวน)
สาวงาม[N] beautiful woman, See also: pretty woman, fair woman, lovely woman, handsome woman, attractive woman, Syn. สาวสวย, Example: พิธีกรเชิญสาวงามคนหนึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวที, Count unit: คน
พริ้งเพรา[ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
เก๋[ADJ] pretty, See also: smart, dainty, attractive, exquisite, chic, pleasant, charming, Syn. โก้เก๋, Example: เด็กสองคนนี้หน้าตาดีเหมือนแม่ รูปร่างเล็กบางสมส่วน แถมยิ้มมีเขี้ยวเก๋ที่มุมปากเหมือนกันอีก, Thai definition: งามเข้าที, มีเสน่ห์, น่าดู
ไขหู[V] pretend not to hear, See also: turn a deaf ear to, Syn. หูทวนลม, Example: เธอทำไขหูเสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องไปสนใจกับคำพูดไร้สาระของเขาเลย, Thai definition: ไดยินแต่ทำเป็นว่าไม่ได้ยิน
ไขสือ[V] pretend, See also: dissemble, Syn. แกล้งโง่, ไก๋, Example: อย่ามาทำเป็นไขสือหน่อยเลย เขาบอกรักเธอแล้วใช่ไหม, Thai definition: รู้แล้วทำเป็นไม่รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRET    P R EH1 T
PRETE    P R IY1 T
PRETAX    P R IY1 T AE1 K S
PRETTY    P R IH1 T IY0
PRETTI    P R EH1 T IY0
PRETERM    P R IY1 T ER0 M
PRETEXT    P R IY1 T EH2 K S T
PRETEND    P R IY0 T EH1 N D
PRETZER    P R EH1 T Z ER0
PRETEEN    P R IY2 T IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretax    (n) (p r ii1 t a1 k s)
pretor    (n) (p r ii1 t @ r)
pretty    (n) (p r i1 t ii)
pretend    (v) (p r i1 t e1 n d)
pretext    (n) (p r ii1 t e k s t)
pretors    (n) (p r ii1 t @ z)
pretzel    (n) (p r e1 t s l)
pretrial    (n) (p r ii1 t r ai1 @ l)
Pretoria    (n) (p r i1 t oo1 r i@)
pretence    (n) (p r i1 t e1 n s)

German-Thai: Longdo Dictionary
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pretuval (n) วิตามิน

French-Thai: Longdo Dictionary
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不大离[bù dà lí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ, / ] pretty close; just about right; not bad; same as 差不多 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] pretend [Add to Longdo]
假托[jiǎ tuō, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] pretext; a false pretext [Add to Longdo]
八九不离十[bā jiǔ bù lí shí, ㄅㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ, / ] pretty close; very near; about right [Add to Longdo]
妖冶[yāo yě, ㄧㄠ ㄧㄝˇ, ] pretty and flirtatious [Add to Longdo]
妖艳[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, / ] pretty and flirtatious [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] pretty woman [Add to Longdo]
托辞[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 託詞|托词 [Add to Longdo]
故作[gù zuò, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] pretend [Add to Longdo]
比勒陀利亚[Bǐ lè tuó lì yà, ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Pretoria (capital of South Africa) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
解釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  prêt [prɛ]
     finished; ready; through
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top