Search result for

poo

(146 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poo-, *poo*
Possible hiragana form: ぽお
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
poom (name ) A land,place or A PERSON NAME IN ANGLO SINGAPORE(ASIA)

English-Thai: Longdo Dictionary
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poo[SL] แชมเปญ, See also: เหล้าแชมเปญ
poo[SL] อึ (ใช้กับเด็กๆ), See also: ไปอึ, อึ๊, ถ่ายอุจจาระ
poo[SL] ขี้, See also: อึ, อุจจาระ
pooh[INT] คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
pool[N] สระน้ำ, See also: หนองน้ำ, Syn. pond
pool[N] กีฬาบิลเลียด, Syn. billiards, snooker
pool[N] กลุ่มสถาบัน, See also: สมาคม
pool[N] เงินกองกลาง, See also: เงินเดิมพัน, กองทุน, Syn. provisions
pool[VT] รวมกลุ่ม, See also: ใส่เข้ากองกลาง, Syn. blend, combine, merge
poop[N] ท้ายเรือ, Syn. stern

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poodle(พูด'เดิล) n. สุนัขพันธุ์ขนยาวหนาและหูห้อย.
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
gun-harpoonฉมวกที่ยิงจากปืน
harpoon(ฮาร์พูน') n. ชนัก,ฉมวก,หอกเหวี่ยง vt. แทงด้วยฉมวก

English-Thai: Nontri Dictionary
poodle(n) สุนัขพันธุ์พูเดิ้ล
pool(n) บ่อน้ำ,สระน้ำ,แอ่ง,หนองน้ำ,เงินกองกลาง,เงินกงสี,เงินเดิมพัน
poop(n) ท้ายเรือ,ดาดฟ้าท้ายเรือ
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
harpoon(n) ฉมวก,ชนัก
harpoon(vi) พุ่งฉมวก,แทงด้วยชนัก
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
shampoo(n) แชมพูสระผม,ยาสระผม
shampoo(vt) สระผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poolกลุ่มรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
poolการรวมกลุ่มกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poolแหล่งรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pool, bloodแหล่งรวมเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled bloodเลือดรวมหลายแหล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled serumซีรัมรวมแหล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pooled variance; combined varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pooling placeที่ลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poodlesพูเดิ้ล [TU Subject Heading]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว
มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Pool Zone เขตน้ำไหลเอื่อย
ระบบนิเวศน้ำจืดแบบหนึ่ง และเป็นบริเวณที่มีความลึกและมีความเร็ว ของกระแสน้ำลดลงทำให้มีการตกตะกอนของอนุภาคต่างๆ บริเวณท้องน้ำ การทับถมของตะกอนที่หนาจึงไม่เหมาะสมสำหรับพวกเบนโทสที่เกาะติด หรือปีนไต่ไปมา แต่เหมาะสำหรับพวกที่ฝังตัวและขุดรูอยู่ นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับพวกเนคตอนทั่วไปรวมทั้งแพลงก์ตอนด้วย บริเวณนี้ ได้แก่ แม่น้ำ และลำธารขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
pooled varianceความแปรปรวนรวม, ดู combined variance [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
Poor childrenเด็กยากจน [TU Subject Heading]
Poor womenสตรียากจน [TU Subject Heading]
Poor youthเยาวชนยากจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poor s.โถๆ.. New Haven Can Wait (2008)
Poof!Poof! Riding in Town Cars with Boys (2011)
Poor bastard.แย่จริง Pilot, Part 2 (2013)
Poofฟุบ Snowden (2016)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
When their choices reflected poorly on us.เมื่อพวกเธอเลือกที่จะปฏิบัติแย่ๆกับเรา Chuck in Real Life (2008)
Looks like poor little Nate is...ดูเหมือนว่าเนทผู้ยากไร้ คือ Chuck in Real Life (2008)
Poor.จนกรอบ Chuck in Real Life (2008)
Poor chuck bass.ชัค แบส ผู้น่าสงสาร Chuck in Real Life (2008)
This poor little girl's mother is having an affair.ยัยผู้หญิงนี่กำลังคบชู้ There Might be Blood (2008)
Poor jenny--all that glamour almost led to the slammer.โธ่ ๆเจนนี่ที่น่าสงสาร--ความเย้ายวนใจทั้งหมดเกือบทำต้องเข้าซังเต There Might be Blood (2008)
Don't get stage fright, poodle.ลองสวมดูสิครับ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pooA dry spell accounts for the poor crop.
pooAfter a light swim I came up from the water and sat down on the poolside.
pooAfter the rain there were pools of water on the road.
pooAll of them are not poor.
pooAlthough she is poor, she is satisfied.
pooApart from you, we are all poor.
pooA poor rice harvest will get us into real trouble.
pooA poor school record will count against you when you look for a job.
pooA poor singer, he doesn't like to sing in public.
pooAs far housing goes, it is very poor in Japan.
pooAs it had been written in haste, the report was poor.
pooAt that time I had a poor income and couldn't live on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ๊กก๊อก[ADJ] poor, See also: bad, inferior, Syn. กระจอก, ชั้นเลว, ไม่ดี, Example: ตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเขาก็ทำตัวเป็นนักเลงกิ๊กก๊อกมาตลอด
ร่วมแรงร่วมใจ[V] be united in action and spirit, See also: pool efforts, unite, come together, Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน, Example: คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและกัน
โหล[ADJ] inferior, See also: poor, shoddy, Example: ชายหนุ่มในชุดนักโทษแบบเสื้อคอกลม กางเกงโหลขาสั้น มือเท้ายังตีตรวน นั่งเหม่อมองอย่างคนไร้สติ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ถือกันว่ามีคุณภาพต่ำ
สระน้ำ[N] pool, See also: pond, reservoir, Example: ด้านหลังของโรงเรียนมีสระน้ำขนาดกว้างประมาณ 60 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร, Count unit: แห่ง, สระ
คนจน[N] poor, See also: poor people, poor person, Syn. คนยากจน, Ant. คนรวย, Example: คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
ยากไร้[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่ได้ทำให้รายได้กระจายตกไปถึงชนชั้นคนยากไร้เลย
ยากจน[ADJ] poor, See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent, Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น, Ant. ร่ำรวย, มั่งมี, Example: คนไทยในชนบทในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
สระ[N] pool, See also: pond, reservoir, Syn. แอ่งน้ำ, สระน้ำ, Example: หงส์คู่หนึ่งบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน้ำ, Count unit: สระ, Thai definition: แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด
อัตคัด[ADJ] poor, See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: เขามีความเชื่อว่า ชีวิตในเมืองหลวงเป็นชีวิตที่สุขสบายกว่าในครอบครัว ที่แร้นแค้นอัตคัดในชนบท
เส็งเคร็ง[ADJ] bad, See also: poor, crappy, Syn. เลว, ไม่ดี, แย่, Ant. ดี, Example: ยายอยู่บ้านเส็งเคร็งนั่นมาร่วมสิบปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool   FR: mare [f] ; bassin [m]
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo   FR: shampooing = shampoing [m]
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
ช้อน [n.] (chøn) EN: spoon   FR: cuillère [f] ; cuiller [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POO    P UW1
POOL    P UW1 L
POON    P UW1 N
POOH    P UW1
POOF    P UW1 F
POOR    P UH1 R
POOP    P UW1 P
POOCH    P UW1 CH
POOPS    P UW1 P S
POOLE    P UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poof    (n) (p uu1 f)
pooh    (uh) (p uu1)
pool    (v) (p uu1 l)
poop    (n) (p uu1 p)
poor    (j) (p u@1 r)
Poole    (n) (p uu1 l)
Poona    (n) (p uu1 n @)
poofs    (n) (p uu1 f s)
pools    (v) (p uu1 l z)
poops    (n) (p uu1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poortmankolibri {m} [ornith.]Short-tailed Emerald [Add to Longdo]
Poo-Uli [ornith.]Po'ouli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition [Add to Longdo]
受穷[shòu qióng, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] poor [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] poor; rustic [Add to Longdo]
池塘[chí táng, ㄔˊ ㄊㄤˊ, ] pool; pond [Add to Longdo]
池沼[chí zhǎo, ㄔˊ ㄓㄠˇ, ] pool; pond [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] pool; pond [Add to Longdo]
穷人[qióng rén, ㄑㄩㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] poor people; the poor [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] poor; rustic [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] poopdeck; stern of boat [Add to Longdo]
蓬筚[péng bì, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ, / ] poor person's house; humble home [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
スプーラ[すぷーら, supu-ra] spooler [Add to Longdo]
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
スプール[すぷーる, supu-ru] spool (vs) [Add to Longdo]
テープスプール[てーぷすぷーる, te-pusupu-ru] tape spool, hub [Add to Longdo]
デスプーラ[ですぷーら, desupu-ra] despooler [Add to Longdo]
ハブ[はぶ, habu] tape spool, hub [Add to Longdo]
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool [Add to Longdo]
プール[ぷーる, pu-ru] pool [Add to Longdo]
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  poo \poo\, poop \poop\, poopoo \poopoo\n.
     Excrement; feces; -- informal baby talk sometimes used as a
     euphemism. [slang]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top