Search result for

police force

(26 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police force-, *police force*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This misunderstanding with the Gotham police force...มีความเข้าใจผิดกับตำรวจที่นั่น The Dark Knight (2008)
I want you to know my entire police force is at your disposalผมอยากให้คุณรู้ว่า กรมตำรวจผมยินดีรับใช้คุณเสมอ นั่นคงจะเป็นประโยชน์มาก Quantum of Solace (2008)
I did not know Dominic had friends with police forces.ไม่ยักรู้ว่าโดมินิค มีเส้นสายในกรมตำรวจ Quantum of Solace (2008)
You know, I could use my ability to work my way clear to the top of the police force, but do I?คุณรู้นี่ ผมอาจใช้พลังพิเศษ เพื่อจะได้ไต่เต้าไปตำแหน่งสูงๆ ในกรมตำรวจก็ได้ แต่ผมทำเหรอ? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
African-American ranking officers in the police force.เจ้าหน้าที่ลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน ในกองกำลังตำรวจน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Because criminals flee in fast automobiles across state lines, thereby defeating local jurisdiction because there is no federal police force to stop them.เพราะคนร้ายหนีด้วยการใช้รถข้ามไปยังรัฐอื่น ซึ่งเท่ากับพ้นเขตอำนาจของตำรวจท้องที่ และเราไม่มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจับมัน Public Enemies (2009)
And, can I just say on a personal note, Martin, that type of wild speculation undermines the work of the police force and ultimately does a disservice to members of the public who support it.และ ผมขอพูดอะไร เป็นการส่วนตัวนะ มาร์ติน การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน และหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจ Harry Brown (2009)
Actually,sir,the officer in charge said that his team was part of a fellowship the B.A.U.gave to train police forces in profiling.ค่ะ, แต่เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีบอกว่า ลูกทีมของเค้าเคยติดตามเจ้าหน้าที่ของ บีเอยู เพื่อที่จะฝึกการวิเคราะห์โปรไฟล์ To Hell... And Back (2009)
You were able to lead the entire police force exactly the way you wanted to, weren't you?คุณ.. ...อยากจะความคุมกองกำลังตำรวจทั้งหมด ได้อย่างที่คุณต้องการใช่มัยครับ? Episode #1.8 (2009)
I bet if we processed this, someone in the police force's prints would appear on it, don't you think?พนันได้เลยว่า ถ้าเราตรวจสอบไป ต้องตรงกับข้อมูล ของคนในกรมตำรวจแน่ คุณว่ามั๊ย? Episode #1.8 (2009)
Ernesto Olivetti, Inspector General of the Vatican Police Force. My pleasure.ฉันชื่อ Ernesto Olivetti, ผู้ตรวจการทั่วไปของตำรวจวาติกัน. Angels & Demons (2009)
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน? Inception (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police forceThe police forced a confession from her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองกำลังตำรวจ[N] constabulary, See also: police force, Example: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[N] police, See also: police force, guardian, policeman, cop, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Ant. ผู้ร้าย, โจร, Example: ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nakhønbān) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary   

Japanese-English: EDICT Dictionary
警官隊[けいかんたい, keikantai] (n) (squad of) police; police force [Add to Longdo]
警察隊[けいさつたい, keisatsutai] (n) police force; police squad [Add to Longdo]
警察力[けいさつりょく, keisatsuryoku] (n) police force [Add to Longdo]
殺人課[さつじんか, satsujinka] (n) homicide department (of a police force) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 police force
   n 1: the force of policemen and officers; "the law came looking
      for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
      {law}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top