Search result for

plug

(99 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plug-, *plug*.
English-Thai: Longdo Dictionary
wall plug(n) พุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plug    [N] ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้), See also: เต้าเสียบหรือเต้ารับ
plug    [N] หัวเทียน, See also: หัวเทียนเครื่องยนต์
plug    [N] ที่อุดกันน้ำไหล (อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ), Syn. cork, stopper
plug    [N] สิ่งที่ใช้อุดรู
plug    [VT] อุดรู, See also: ปิดรู, Syn. obstruct, stop
plug    [SL] เครื่องดื่มประเภทเบียร์
plug at    [PHRV] ยิงไปที่
plug in    [PHRV] เสียบปลั๊ก, See also: เสียบสายไฟ
plug up    [PHRV] อุดด้วย (ของแข็ง)
plug-in    [ADJ] ซึ่งเสียบหัวเสียบไฟฟ้าได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plugเต้าเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug๑. จุก, ก้อน๒. อุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plugเต้าเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug gap; spark gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug inตัวเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug leadสายหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug weldรอยเชื่อมอุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plug-and-playต่อแล้วใช้, เสียบแล้วใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug-and-playต่อแล้วใช้, เสียบแล้วใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug-compatibleเสียบแทนกันได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Plug-ins (Computer programs)ปลั๊กอินส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plugLet's plug up the hole.
plugMy ears feel plugged up.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
plug(vt) เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลั๊กตัวเมีย    [N] plug socket, Syn. เต้ารับ
อุด    [V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
ปลั๊ก    [N] plug, Syn. ปลั๊กไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะมีผลให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน, Count unit: อัน, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้ามีขาโลหะ 2 ขา (บางแบบมี 3 ขา) ปลายข้างหนึ่งของแต่ละข้างตรึงอยู่กับวัตถุหุ้มซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้เสียบเข้ากับเต้ารับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร
ยา    [V] caulk, See also: plug, stop, Syn. อุด, Example: เรือลำนั้นยังมีรูรั่วอยู่เยอะ จะต้องยาเสียก่อนจึงจะนำออกไปแล่นได้, Thai definition: อุดไม่ให้รั่ว
ยา    [V] caulk, See also: plug, stop, Syn. อุด, Example: เรือลำนั้นยังมีรูรั่วอยู่เยอะ จะต้องยาเสียก่อนจึงจะนำออกไปแล่นได้, Thai definition: อุดไม่ให้รั่ว
เต้าเสียบ [N] plug, Syn. ปลั๊กไฟ, ปลั๊ก, Example: บ้านที่มีเด็กเล็กๆ ควรวางเต้าเสียบให้พ้นมือเด็ก, Count unit: เต้า, Thai definition: เครื่องเสียบให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเทียน[n.] (hūathīen) EN: spark plug ; sparking plug   FR: bougie (d'allumage) [f]
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
เขี่ย[v.] (khīa) EN: stir ; poke ; plug   FR: faire bouger ; remuer ; secouer
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug   
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket   FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กไฟ[n.] (plakfai) EN: plug   FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f]
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plakfaifā) EN: plug   FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fai) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กตัวเมีย[n. exp.] (plak tūamīa) EN: plug socket   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUG    P L AH1 G
PLUGS    P L AH1 G Z
PLUGGED    P L AH1 G D
PLUGGING    P L AH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plug    (v) (p l uh1 g)
plugs    (v) (p l uh1 g z)
plugged    (v) (p l uh1 g d)
plugging    (v) (p l uh1 g i ng)
plughole    (n) (p l uh1 g h ou l)
plugholes    (n) (p l uh1 g h ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Messdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Lochlehre {f}plug gauge [Add to Longdo]
Kaliberdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Konushülse {f}plug (valve) [Add to Longdo]
Grenzlehrdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve [Add to Longdo]
Einsatzkörper {m}plug (valve) [Add to Longdo]
Hahnschlüssel {m}plug key [Add to Longdo]
Steckvorrichtung {f}plug and socket device [Add to Longdo]
Reparatur {f} mit Pfropfenplug repair [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
カスタムプラグイン[, kasutamupuraguin] (n) {comp} custom plug-in [Add to Longdo]
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
ショートプラグ[, sho-topuragu] (n) {comp} short plug [Add to Longdo]
ジャンパプラグ[, janpapuragu] (n) {comp} jumper plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play [Add to Longdo]
スパークプラグ[, supa-kupuragu] (n) spark plug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即插即用[jí chā jí yòng, ㄐㄧˊ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄩㄥˋ, ] plug-and-play [Add to Longdo]
插件[chā jiàn, ㄔㄚ ㄐㄧㄢˋ, ] plug-in (software component) [Add to Longdo]
插头[chā tóu, ㄔㄚ ㄊㄡˊ, / ] plug [Add to Longdo]
板烟[bǎn yān, ㄅㄢˇ ㄧㄢ, / ] plug (of tobacco) [Add to Longdo]
止血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, ] plug to stop bleeding; tampon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plug \Plug\, v. t. [imp. & p. p. {Plugged}; p. pr. & vb. n.
   {Plugging}.]
   To stop with a plug; to make tight by stopping a hole.
   [1913 Webster]
 
   2. To briefly publicize or advertise, especially during a
    public event not specifically intended for advertising
    purposes; as, during the interview he plugged his new
    book.
 
   Syn: put in a plug for.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plug \Plug\, n. [Akin to D. plug, G. pflock, Dan. pl["o]k, plug,
   Sw. plugg; cf. W. ploc.]
   1. Any piece of wood, metal, or other substance used to stop
    or fill a hole; a stopple.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat oblong cake of pressed tobacco. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. A high, tapering silk hat. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. A worthless horse. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Building) A block of wood let into a wall, to afford a
    hold for nails.
    [1913 Webster]
 
   6. An act of plugging[6]; a brief mention for the sake of
    publicity or advertisement, especially during a public
    event not specifically intended for advertising purposes;
    as, he put in a plug for his favorite charity.
    [PJC]
 
   {Breech plug} (Gun.), in breech-loading guns, the metal plug
    or cylinder which closes the aperture in the breech,
    through which the gun is loaded.
 
   {Fire plug}, a street hydrant to which hose may be attached.
    [U. S.]
 
   {Hawse plug} (Naut.), a plug to stop a hawse hole.
 
   {Plug and feather}. (Stone Working) See {Feather}, n., 7.
 
   {Plug centerbit}, a centerbit ending in a small cylinder
    instead of a point, so as to follow and enlarge a hole
    previously made, or to form a counterbore around it.
 
   {Plug rod} (Steam Eng.), a rod attached to the beam for
    working the valves, as in the Cornish engine.
 
   {Plug valve} (Mech.), a tapering valve, which turns in a case
    like the plug of a faucet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plug
   n 1: blockage consisting of an object designed to fill a hole
      tightly [syn: {plug}, {stopper}, {stopple}]
   2: a wad of something chewable as tobacco [syn: {chew}, {chaw},
     {cud}, {quid}, {plug}, {wad}]
   3: blatant or sensational promotion [syn: {ballyhoo}, {hoopla},
     {hype}, {plug}]
   4: electrical device that fits into the cylinder head of an
     internal-combustion engine and ignites the gas by means of an
     electric spark [syn: {spark plug}, {sparking plug}, {plug}]
   5: an electrical device with two or three pins that is inserted
     in a socket to make an electrical connection [syn: {plug},
     {male plug}]
   6: an upright hydrant for drawing water to use in fighting a
     fire [syn: {fireplug}, {fire hydrant}, {plug}]
   7: an old or over-worked horse [syn: {hack}, {jade}, {nag},
     {plug}]
   v 1: fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the
      hole"; "stop up the leak" [syn: {plug}, {stop up},
      {secure}]
   2: persist in working hard; "Students must plug away at this
     problem" [syn: {plug}, {plug away}]
   3: deliver a quick blow to; "he punched me in the stomach" [syn:
     {punch}, {plug}]
   4: make a plug for; praise the qualities or in order to sell or
     promote
   5: insert a plug into; "plug the wall"
   6: insert as a plug; "She plugged a cork in the wine bottle"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plug [plɵx]
   plug; electricplug; stopper
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top