หรือคุณหมายถึง pleasurableneß?
Search result for

pleasurableness

(3 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasurableness-, *pleasurableness*, pleasurablenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasurableness[N] ความสำราญ, See also: ความอภิรมย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำราญ[N] happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasurable \Pleas"ur*a*ble\, a.
   Capable of affording pleasure or satisfaction; gratifying;
   abounding in pleasantness or pleasantry.
   [1913 Webster]
 
      Planting of orchards is very . . . pleasurable.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      O, sir, you are very pleasurable.    --B. Jonson.
   [1913 Webster] -- {Pleas"ur*a*ble*ness}, n. --
   {Pleas"ur*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

pleasurableness

 


  

 
pleasurableness
 • ความสำราญ: ความอภิรมย์ [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
pleasurable, desirableness, pleasurably, desirableness's, leisureliness, miserableness

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top