Search result for

plea

(135 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plea-, *plea*
English-Thai: Longdo Dictionary
plead(vt) ให้การ เช่น A new possibility for consumers to plead before court has been implemented into Swedish legislation.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plea[N] คำร้อง, See also: คำขอ, คำขอร้อง, คำวิงวอน, Syn. request, overture
plea[N] คำแก้ต่าง, See also: คำแก้ฟ้อง, ข้อแก้ตัว, Syn. defense, pleading
plea[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, Syn. appeal, request
plead[VI] ร้องขอ, See also: วิงวอน, อ้อนวอน, Syn. beg, entreat
plead[VI] สารภาพ, Syn. answer, declare, present
plead[VT] อ้างเป็นข้อแก้ตัว, See also: เอาเป็นข้ออ้าง
pleat[N] รอยจีบ, See also: รอยพับ, Syn. plait
pleat[VT] จีบ, See also: พับ, จับจีบ
please[ADV] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[INT] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
plead(พลีด) vt.,vi. แก้ต่าง,แก้ฟ้อง,ขอร้อง,วิงวอน., See also: pleadable adj. pleader n. pleading n.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
pleat(พลีท) n. รอยพับ,รอยจีบ. vt. พับ,จีบ
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
plead(vt) ขอร้อง,วิงวอน,แก้ตัว,สู้คดี,อ้อนวอน
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plea of guilty by postคำสารภาพทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadingคำคู่ความ, คำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plea bargainingการต่อรองคำรับสารภาพ [TU Subject Heading]
Pleadingคำคู่ความ [TU Subject Heading]
Pleading (Criminal procedure)คำให้การ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Pleas (Criminal procedure)คำให้การแก้ฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please?นะคะแม่ The Serena Also Rises (2008)
It's basically your design. Please take credit for it.มันคือดีไซน์ของคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Please. He expects this.เขาคิดไว้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Please call me immediately.โทรกลับฉันทันทีเลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Would you take care of this right away, please?เอ่อ คุณช่วยจัดการทีนะคะ The Serena Also Rises (2008)
- Dad, please. I can explain, okay? - Why would I believe anything you say?พ่อคะ หนูอธิบายได้ // ทำไมพ่อต้องเชื่อทุกอย่างที่ลูกพูดหละ? The Serena Also Rises (2008)
Please call me Lily.เรียกฉันว่าลิลี่ก็พอนะจ๊ะ The Serena Also Rises (2008)
Belvedere Martini, two olives, please.บาเวนเดอ มาตินี่ โอลีฟ 2 The Ex-Files (2008)
Oh, please. I just want to get through this without throwing up in my mouth.โอ้ ขอทีเถอะ ฉันอยากผ่านเรื่องนี้ โดยที่ไม่อ้วกออกมา The Ex-Files (2008)
Please.นะค่ะ The Dark Night (2008)
Oh, please.โอ้ ขอร้องล่ะ The Dark Night (2008)
Just come with me, please.มากับผม ได้โปรดเถอะ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleaPlease tell me the requirements for admission to the college.
pleaGive us two knives and four forks, please.
pleaGet me a chair, please.
pleaIf you insist on going alone, please do so.
pleaThe boy may have told a lie to please his parents.
pleaWould you please send me a brochure and price information?
pleaDon't hang up yet, please.
pleaPlease wait until 3:00, she will be back.
pleaPlease come back at once.
pleaPlease come back as soon as possible.
pleaDouble, please.
pleaPlease hold your bat by the end of its handle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วอนขอ[V] plead for, See also: beg for, beseech, Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ, Example: ผู้คนสวดสรรเสริญและวอนขอพระเจ้าให้ปีนั้นๆ ทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี, Thai definition: เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์
คนรักสนุก[N] pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
เอาอกเอาใจ[V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ[V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
เข้าหู[ADJ] pleasant to the ear, Syn. น่าฟัง, ไพเราะ, Example: หากพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆ, Thai definition: ที่ไพเราะ, ที่น่าฟัง
ความสำราญ[N] happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน
ความสุข[N] happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ความอิ่มเอิบ[N] pleasure, See also: happiness, delight, gratification, Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ, Example: ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEA    P L IY1
PLEAD    P L IY1 D
PLEAT    P L IY1 T
PLEAS    P L IY1 Z
PLEASE    P L IY1 Z
PLEATS    P L IY1 T S
PLEADS    P L IY1 D Z
PLEASER    P L IY1 Z ER0
PLEADED    P L IY1 D AH0 D
PLEASED    P L IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plea    (n) (p l ii1)
plead    (v) (p l ii1 d)
pleas    (n) (p l ii1 z)
pleat    (v) (p l ii1 t)
pleach    (v) (p l ii1 ch)
pleads    (v) (p l ii1 d z)
please    (v) (p l ii1 z)
pleats    (v) (p l ii1 t s)
pleaded    (v) (p l ii1 d i d)
pleased    (v) (p l ii1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appell {m}; Bitte {f}; Gesuch {n}; Befürwortung {f} | zu etw. aufrufen | jds. Bitten nachkommenplea | to make a plea for sth. | to be responsive to sb.'s pleas [Add to Longdo]
Einspruch {m} | Einsprüche {pl}plea | pleas [Add to Longdo]
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, / ] please see below [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears [Add to Longdo]
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使 / 使] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
助人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, / ] pleasure from helping others [Add to Longdo]
助人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, / ] pleasure from helping others (成语 saw) [Add to Longdo]
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to listen to [Add to Longdo]
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, ] pleased; happy [Add to Longdo]
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plea \Plea\, n. [OE. plee, plai, plait, fr. OF. plait, plaid,
   plet, LL. placitum judgment, decision, assembly, court, fr.
   L. placitum that which is pleasing, an opinion, sentiment,
   from placere to please. See {Please}, and cf. {Placit},
   {Plead}.]
   1. (Law) That which is alleged by a party in support of his
    cause; in a stricter sense, an allegation of fact in a
    cause, as distinguished from a demurrer; in a still more
    limited sense, and in modern practice, the defendant's
    answer to the plaintiff's declaration and demand. That
    which the plaintiff alleges in his declaration is answered
    and repelled or justified by the defendant's plea. In
    chancery practice, a plea is a special answer showing or
    relying upon one or more things as a cause why the suit
    should be either dismissed, delayed, or barred. In
    criminal practice, the plea is the defendant's formal
    answer to the indictment or information presented against
    him.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A cause in court; a lawsuit; as, the Court of Common
    Pleas. See under {Common}.
    [1913 Webster]
 
       The Supreme Judicial Court shall have cognizance of
       pleas real, personal, and mixed.   --Laws of
                          Massachusetts.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is alleged or pleaded, in defense or in
    justification; an excuse; an apology. "Necessity, the
    tyrant's plea." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       No plea must serve; 't is cruelty to spare.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. An urgent prayer or entreaty.
    [1913 Webster]
 
   {Pleas of the crown} (Eng. Law), criminal actions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plea
   n 1: a humble request for help from someone in authority [syn:
      {supplication}, {plea}]
   2: (law) a defendant's answer by a factual matter (as
     distinguished from a demurrer)
   3: an answer indicating why a suit should be dismissed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top