Search result for

planet

(98 entries)
(0.9249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planet-, *planet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planet[N] โลก, See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, Syn. sphere, globe, earth
planetary[ADJ] เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary[ADJ] เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary[ADJ] พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering
planetoid[N] วัตถุในอากาศ
planetarium[N] หอดูดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet gear; planet pinionเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planet pinion; planet gearเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetsดาวเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetsดาวเคราะห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A game inspired by the baddest man on the planet.เกมนี้ได้แรงบันดาลใจ จากคนที่ร้ายสุดในโลก CounterPunch (2017)
But now it's time to start taking it all back the only way I know how, by selling the greatest product that exists on this beautiful planet... me.แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มเอา ทุกอย่างคืนมาด้วยวิธีเดียวที่ผมรู้ ด้วยการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด บนโลกอันสวยงามใบนี้ ผมเอง The Secret of Sales (2017)
Which was handy because as well as crushed dreams, the music industry had given Lavender a basic knowledge of recording equipment so when I got hold of an illegal VHS of the biggest movie on the fucking planet, we set up our own dubbing suite and entered the pirate video business.ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากฝันที่สลายแล้ว วงการเพลงยังให้ความรู้พื้นฐาน เรื่องอุปกรณ์บันทึกภาพแก่ลาเวนเดอร์ ดังนั้น ตอนที่ผมได้วิดีโอเถื่อน Close Encounters (2017)
This beats any al-fresco dining experience on the planet.เป็นประสบการณ์กินอาหารแบบอัลเฟรสโก ที่ดีกว่าที่ไหนบนโลก Close Encounters (2017)
Nothing goes down to the planet.เราต้องรับผิดชอบโลก จะมีอะไรกลับไปที่โลกไม่ได้ Life (2017)
The most happiest I am on this planet:ตอนที่ผมมีความสุขที่สุดบนโลกนี้ After Porn Ends 2 (2017)
I choose you for this squad because you are the most fearsome warriors on the planetทุกคนถูกเลือกมาร่วมทีม เพราะคุณคือนักสู้ตัวฉกาจที่สุดบนดาวดวงนี้ The Fate of the Furious (2017)
And just about every other major city on the planetและที่เมืองใหญ่ๆอีกแทบทุกเมืองทั่วโลก The Fate of the Furious (2017)
No, he's... still trying to leave the smallest footprint on the planet that he can.ไม่สิ คือเขา... พยายามทิ้งร่องรอยที่เล็กที่สุด บนโลกนี้เท่าที่จะทำได้ Okja (2017)
I mean, getting re-accustomed to living on this planet's been a little trying.ปรับตัวกลับมาใช้ชีวิตโลกลำบากนิดๆ The Space Between Us (2017)
Are we on my planet?เราอยู่บนดาวของผมใช่ไหม The Space Between Us (2017)
Look, he risked his life to leave the one place he's ever known, all alone, didn't know anybody, never set foot on this planet.เขาเสี่ยงตายทิ้งที่แห่งเดียวที่รู้จัก มาโดยลำพัง ไม่รู้จักใครไม่เคยมาเหยียบโลกใบนี้ The Space Between Us (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planetA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
planetAnimals and plants live on this planet.
planetAs far as we know, the earth is the only planet to have oceans.
planetAstronomy deals with the stars and planets.
planetFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
planetGravity binds the planets to the sun.
planetHe is always writing about journey to other planets.
planetI can't imagine life on another planet.
planetIf there's a world-wide all-out nuclear war it's said that there will be a "nuclear winter" all over the planet for several months.
planetIs there intelligent life on other planets?
planetIs there life on other planets?
planetI wonder if life exists on other planets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระเคราะห์[N] planet, See also: star, Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์, Ant. ดาวฤกษ์, Example: โหรจะทำนายทายทักโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของพระเคราะห์เป็นหลัก, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
ดาวเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปตามวงรี, Thai definition: ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) ยม (Pluto)
ดาวนพเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์, Example: มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวนพเคราะห์ต่างๆ, Count unit: ดวง
ดาวพระเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: นักดาราศาสตร์โบราณได้ให้ชื่อชั่วโมงของวันตามดาวพระเคราะห์ 7 ดวง
นพเคราะห์[N] planet, See also: nine celestial bodies, Syn. นวเคราะห์, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai thaēp Khaipoē) EN: Kuiper belt planet   FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANET    P L AE1 N AH0 T
PLANETS    P L AE1 N AH0 T S
PLANET'S    P L AE1 N AH0 T S
PLANETARY    P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0
PLANETARIUM    P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planet    (n) (p l a1 n i t)
planets    (n) (p l a1 n i t s)
planetary    (j) (p l a1 n i t r ii)
planetarium    (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m)
planetariums    (n) (p l a2 n i t e@1 r i@ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planet {m} | Planeten {pl}planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
プラネタリウム[, puranetariumu] (n) planetarium; (P) [Add to Longdo]
プラネット[, puranetto] (n) planet [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet) [Add to Longdo]
火星[かせい, kasei] (n,adj-no) Mars (planet); (P) [Add to Longdo]
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet) [Add to Longdo]
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] planet Venus in the morning [Add to Longdo]
惑星[huò xīng, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ, ] planet [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] planet Jupiter; vomit [Add to Longdo]
行星[xíng xīng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] planet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planet \Plan"et\, n. [OE. planete, F. plan[`e]te, L. planeta,
   fr. Gr. ?, and ? a planet; prop. wandering, fr. ? to wander,
   fr. ? a wandering.]
   1. (Astron.) A celestial body which revolves about the sun in
    an orbit of a moderate degree of eccentricity. It is
    distinguished from a comet by the absence of a coma, and
    by having a less eccentric orbit. See {Solar system}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term planet was first used to distinguish those
      stars which have an apparent motion through the
      constellations from the fixed stars, which retain their
      relative places unchanged. The inferior planets are
      Mercury and Venus, which are nearer to the sun than is
      the earth; the superior planets are Mars, the
      asteroids, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, which
      are farther from the sun than is the earth. Primary
      planets are those which revolve about the sun;
      secondary planets, or moons, are those which revolve
      around the primary planets as satellites, and at the
      same time revolve with them about the sun.
      [1913 Webster]
 
   2. A star, as influencing the fate of a men.
    [1913 Webster]
 
       There's some ill planet reigns.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Planet gear}. (Mach.) See {Epicyclic train}, under
    {Epicyclic}.
 
   {Planet wheel}, a gear wheel which revolves around the wheel
    with which it meshes, in an epicyclic train.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planet
   n 1: (astronomy) any of the nine large celestial bodies in the
      solar system that revolve around the sun and shine by
      reflected light; Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
      Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto in order of their
      proximity to the sun; viewed from the constellation
      Hercules, all the planets rotate around the sun in a
      counterclockwise direction [syn: {planet}, {major planet}]
   2: a person who follows or serves another [syn: {satellite},
     {planet}]
   3: any celestial body (other than comets or satellites) that
     revolves around a star

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Planet [planeːt] (n) , s.(m )
   planet
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 planet
   planet
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 planet
   planet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top