Search result for

petit

(122 entries)
(0.0453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petit-, *petit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petit[ADJ] เล็กน้อย (ปัจจุบันมักใช้ในทางกฎหมาย), See also: ไม่สำคัญ, Syn. petty
petite[ADJ] เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง), Syn. dilicate, dainty, minikin, teeny, Ant. huge, big
petite[ADJ] ซึ่งเหมาะกับคนร่างเล็ก
petition[N] การร้องเรียน, See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition[N] การอ้อนวอน, See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง, Syn. appeal, solicitation
petition[N] คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition[N] คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
petition[VT] ร้องเรียน, See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition[VT] อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, Syn. appeal, request, solicit
petit mal[N] โรคลมชักชนิดไม่รุนแรง, Syn. epilepsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก,จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ,การพูดซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่อัดใหม่,เรื่องซ้ำ,จำลอง,การท่อง,การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing

English-Thai: Nontri Dictionary
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
repetition(n) สำเนา,การกล่าวซ้ำ,การท่อง,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Petition, Right ofสิทธิในการร้องทุกข์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've petitioned before the court for his compassionate parole.ฉันได้ petitioned ก่อนศาล สำหรับการพักการลงโทษความเห็นอกเห? In the Name of the Father (1993)
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And who's gonna read this petition?แล้วใครจะอ่านคำร้องอันนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That's why I'm petitioning to have next term... be referred to as the winter ovester.ฉันถึงได้ร้องเรียนให้เทอมหน้าเรียกว่า โอเวสเตอร์ มากกว่า Legally Blonde (2001)
You're the one who refused to sign a petition against the Vietnam War.ป๊าก็คือคนนึงที่ไม่ยอมลงชื่อ ในคำร้องต่อต้านสงความเวียดนาม The Dreamers (2003)
Poets don't sign petitions. They sign poems.นักเขียน ไม่เขียนคำร้อง เขาเขียนบทประพันธ์ The Dreamers (2003)
A petition is a poem.คำร้องก็คือบทประพันธ์แบบนึง ใช่! The Dreamers (2003)
Yes! And a poem is a petition. Thank you, but I'm not gaga yet.บทประพันธ์ก็คือคำร้องด้วย ขอบใจ แต่ป๊าก็ยังไม่ได้บ้าขนาด... The Dreamers (2003)
A petition is a poem, a poem is a petition.คำร้องคือบทประพันธ์, บทประพันธ์ก็คือคำร้อง - ใช่ The Dreamers (2003)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก I Heart Huckabees (2004)
When we were 1 3, she made people sign this petitionตอนพวกเราอายุ 13 ยัยนั่นน่ะ... people sign this petition Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
petitAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
petitFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.
petitI addressed a petition to the mayor.
petitI thought it strange that the petition had been turned down.
petitThe villagers petitioned against the nuclear power plant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
เข้าชื่อ[V] petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ใบฎีกา[N] petition, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์
ร้องฎีกา[V] petition, Thai definition: ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์
ฎีกา[N] petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] petition to the crown, Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ, Example: ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีทุกข์ร้อน ก็มาสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)
ฎีกา[N] petition to the Supreme Court, Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์, Example: เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา, Thai definition: การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด, Notes: (บาลี), (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: petition   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite   FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PETIT    P EH1 T IY0
PETITT    P EH1 T IH2 T
PETITO    P EH0 T IY1 T OW0
PETITE    P AH0 T IY1 T
PETITTO    P EH0 T IY1 T OW0
PETITES    P EH2 T IY1 T S
PETITTI    P EH0 T IY1 T IY0
PETITION    P AH0 T IH1 SH AH0 N
PETITIONS    P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
PETITJEAN    P IH2 T IH1 T JH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petite    (j) (p @1 t ii1 t)
petition    (v) (p i1 t i1 sh @ n)
petitions    (v) (p i1 t i1 sh @ n z)
petitioned    (v) (p i1 t i1 sh @ n d)
petitioner    (n) (p i1 t i1 sh @ n @ r)
petitioners    (n) (p i1 t i1 sh @ n @ z)
petitioning    (v) (p i1 t i1 sh @ n i ng)
petit bourgeois    (n) - (p e2 t i - b u@1 zh w aa)
petits bourgeois    (n) - (p e2 t i - b u@1 zh w aa z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Petit mal; kleiner epileptischer Anfall [med.]petit mal [Add to Longdo]
Petitschwalbe {f} [ornith.]Petit's Saw-wing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
ごくごく[, gokugoku] (adv,adv-to) (on-mim) gulping repetitively [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] petition (submitted to a superior) [Add to Longdo]
请愿[qǐng yuàn, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ, / ] petition (for action to be taken) [Add to Longdo]
请愿书[qǐng yuàn shū, ㄑㄧㄥˇ ㄩㄢˋ ㄕㄨ, / ] petition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petit \Pet"it\ (p[e^]t"[y^]; F. pe*t[-e]"), a. [F. See {Petty}.]
   Small; little; insignificant; mean; -- Same as {Petty}.
   [Obs., except in legal language.]
   [1913 Webster]
 
      By what small, petit hints does the mind catch hold of
      and recover a vanishing notion.     --South.
   [1913 Webster]
 
   {Petit constable}, an inferior civil officer, subordinate to
    the high constable.
 
   {Petit jury}, a jury of twelve men, impaneled to try causes
    at the bar of a court; -- so called in distinction from
    the {grand jury}.
 
   {Petit larceny}, the stealing of goods of, or under, a
    certain specified small value; -- opposed to {grand
    larceny}. The distinction is abolished in England.
 
   {Petit ma[^i]tre}. [F., lit., little master.] A fop; a
    coxcomb; a ladies' man. --Goldsmith.
 
   {Petit serjeanty} (Eng. Law), the tenure of lands of the
    crown, by the service of rendering annually some implement
    of war, as a bow, an arrow, a sword, a flag, etc.
 
   {Petit treason}, formerly, in England, the crime of killing a
    person to whom the offender owed duty or subjection, as
    one's husband, master, mistress, etc. The crime is now not
    distinguished from murder.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 petit [pəti]
   diminutive; little; small
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top