Search result for

perfume

(83 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfume-, *perfume*
English-Thai: Longdo Dictionary
perfume(n) น้ำหอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfume[N] น้ำหอม, See also: น้ำอบ, น้ำปรุง
perfume[VT] พรมน้ำหอม, See also: อบน้ำหอม, ฉีดน้ำหอม, ใส่น้ำหอม, Syn. scent
perfume[N] กลิ่นหอม, See also: ความหอม, Syn. ador;aroma, incense, scent, Ant. stench
perfumer[N] ูผู้ผลิตน้ำหอม, Syn. perfumery
perfumery[N] การผลิตเครื่องหอม, See also: ธุรกิจขายน้ำหอม, Syn. perfumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma,fragrance,scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfume(vt) พรมน้ำอบ,ฉีดน้ำหอม,พรมน้ำหอม
perfumery(n) เครื่องหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfumesน้ำหอม [TU Subject Heading]
Perfumes industryอุตสาหกรรมน้ำหอม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do your faeces smell like perfume?เคยได้กลิ่นอึรึเปล่า? Baby and I (2008)
A new customer, a Chinese gentleman, very grateful that I'd repaired his car, dirty spark plugs, nothing really, gave me this perfume for my wife and I, not having one, thought of you.ลูกค้าคนใหม่สุภาพบุรุษชาวจีน ดีใจมากที่ได้ซ่อมรถให้เขา แค่ปลั๊กหัวเทียนสกปรกไม่มีอะไรเลยจริงๆ เขาให้น้ำหอมผมมาสำหรับภรรยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm not one for wearing perfume, but thank you, rra, for thinking of me.ฉันไม่ใช่คนที่ใช้น้ำหอมค่ะ แต่ขอบคุณค่ะพี่ชายที่นึกถึงฉันค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm going to take a nice bath and try your perfume.ฉันจะไปอาบน้ำให้สบายตัวหน่อย และลองใช้น้ำหอมของคุณค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Perfume?- น้ำหอมเหรอ? Zombieland (2009)
- Is that perfume?- นั่นนะน้ำหอมเหรอ? Zombieland (2009)
- What smells like perfume?- เหมือนฉันจะได้กลิ่นน้ำหอมนะ? Zombieland (2009)
I was feeling guilty the whole time, and her perfume smelled a bit like a burrito. And you are, easily, the sexiest, most exciting womanand her perfume smelled a bit like a burrito. most exciting woman Did You Hear About the Morgans? (2009)
Sunny, give me the perfume.ซันนี่ ส่งน้ำหอมให้ชั้นหน่อย Episode #1.2 (2009)
Do you use the perfume I gave you?เธอใช้น้ำหอมที่ฉันให้ไหม? Dogtooth (2009)
Where is the perfume I gave you?น้ำหอมที่ฉันให้คุณอยู่ที่ไหนเหรอ? Dogtooth (2009)
It is a very good perfumeเป็นน้ำหอมที่ดีมาก Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfumeAlice wears a sweet perfume.
perfumeGreat works are perfumed not by strength but by perseverance.
perfumeHer exotic perfume has a subtle scent.
perfumeShe was too heavy on the perfume.
perfumeShe wears a sweet perfume.
perfumeThe flowers give off a very pleasant perfume.
perfumeThe perfume of roses filled the room.
perfumeThe room was pervaded with the scent of perfume.
perfumeVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบ[V] perfume, See also: scent, fumigate, fume, Example: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม, Thai definition: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
เครื่องร่ำ[N] perfumery, See also: perfume, incense, Syn. เครื่องหอม, Example: คุณย่าน้อยมีฝีมือในการทำเครื่องร่ำ, Thai definition: สิ่งที่ใช้อบให้มีกลิ่นหอม เช่น กำยาน
แป้งร่ำ[N] perfumed powder, See also: face powder, Syn. แป้งเครื่องหอม, Example: หญิงโบราณมักใช้แป้งอบแป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัว, Thai definition: แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม
แป้งร่ำ[N] perfumed powder, See also: face powder, Syn. แป้งเครื่องหอม, Example: หญิงโบราณมักใช้แป้งร่ำทาใบหน้าและลำตัวให้หอมกรุ่น, Thai definition: แป้งที่ปรุงด้วยน้ำหอม
แป้งสด[N] perfumed powder, Example: งานแต่งงานนี้มีการใช้แป้งสดเป็นของชำร่วย ทำให้หอมไปทั้งงาน, Thai definition: น้ำอบกับแป้งร่ำน้ำดอกไม้เทศใช้ชุบผ้าห่อใบตองสำหรับแจก
เสาวคนธ์[N] perfume, See also: fragrance, aroma, Syn. ของหอม, เครื่องหอม, เสาวคันธ์
เสาวธาร[N] perfume, See also: fragrance, Syn. น้ำหอม, เสาวคนธ์, Example: ท่านผู้หญิงเคยเป็นนางกำนัลมาก่อน จึงมีความเชี่ยวชาญในการปรุงแต่งกลิ่นเสาวธารนานาชนิด
ประทิ่น[N] perfume, See also: cosmetic, perfumery, Syn. เครื่องหอม, เครื่องสำอาง, Example: บุหงารำไปเป็นเครื่องประทิ่นกลิ่นหอมของไทย
ดอม[N] perfumery, Syn. เครื่องหอม
ธูปบาตร[N] incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
น้ำหอม[n.] (nāmhøm) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne   FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
อบ[v.] (op) EN: perfume ; scent ; fumigate   FR: aromatiser ; parfumer
แผนกเครื่องสำอาง[n. exp.] (phanaēk khreūangsam-āng) EN: perfumery department   FR: rayon parfumerie [m]
สุคนธ์[n.] (sukhon) EN: perfume ; fragrance   FR: parfum [m]
ติดจมูก[v. exp.] (tit jamūk) EN: recall a perfume/flagrance ; recall a smell   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFUME    P ER0 F Y UW1 M
PERFUMED    P ER0 F Y UW1 M D
PERFUMES    P ER0 F Y UW1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfume    (n) (p @@1 f y uu m)
perfume    (v) (p @1 f y uu1 m)
perfumed    (v) (p @1 f y uu1 m d)
perfumer    (n) (p @@1 f y uu m @ r)
perfumes    (n) (p @@1 f y uu m z)
perfumes    (v) (p @1 f y uu1 m z)
perfumers    (n) (p @@1 f y uu m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parfüm {n}; Duftstoff {m} | Parfüme {pl}perfume | perfumes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
パフューマー[, pafuyu-ma-] (n) perfumer [Add to Longdo]
パフューム[, pafuyu-mu] (n) perfume [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing [Add to Longdo]
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume [Add to Longdo]
香具[こうぐ, kougu] (n) perfumes; variety of incense [Add to Longdo]
香具師[こうぐし, kougushi] (n) master perfume maker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棻芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, ] perfume; fragrant [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] perfume; fragrance [Add to Longdo]
芬芳[fēn fāng, ㄈㄣ ㄈㄤ, ] perfume; fragrant [Add to Longdo]
香水[xiāng shuǐ, ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ, ] perfume; cologne [Add to Longdo]
香液[xiāng yè, ㄒㄧㄤ ㄧㄝˋ, ] perfume; balsam [Add to Longdo]
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, ] perfumed soap; toilet soap [Add to Longdo]
香腺[xiāng xiàn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, ] perfume gland; musk gland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfume \Per*fume"\ (p[~e]r*f[=u]m"), v. t. [imp. & p. p.
   {Perfumed} (p[~e]r*f[=u]md"); p. pr. & vb. n. {Perfuming}.]
   [F. parfumer (cf. Sp. perfumar); par (see {Par}) + fumer to
   smoke, L. fumare, fr. fumus smoke. See {Fume}.]
   To fill or impregnate with a perfume; to scent.
   [1913 Webster]
 
      And Carmel's flowery top perfumes the skies. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfume \Per"fume\ (p[~e]r"f[=u]m or p[~e]r*f[=u]m"; 277), n.
   [F. parfum; cf. Sp. perfume. See {Perfume}, v.]
   1. The scent, odor, or odoriferous particles emitted from a
    sweet-smelling substance; a pleasant odor; fragrance;
    aroma.
    [1913 Webster]
 
       No rich perfumes refresh the fruitful field. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A substance that emits an agreeable odor.
    [1913 Webster]
 
       And thou shalt make it a perfume.   --Ex. xxx. 35.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfume
   n 1: a distinctive odor that is pleasant [syn: {aroma},
      {fragrance}, {perfume}, {scent}]
   2: a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor [syn:
     {perfume}, {essence}]
   v 1: fill or impregnate with an odor; "orange blossoms perfumed
      the air in the garden" [syn: {perfume}, {aromatize},
      {aromatise}]
   2: apply perfume to; "She perfumes herself every day" [syn:
     {perfume}, {scent}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 perfume
   perfume
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 perfume
   perfume
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top