Search result for

patchily

(80 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patchily-, *patchily*, patchy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา patchily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *patchily*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cold patchingการปะยางแบบเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hot patchingการปะยางแบบร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master, we've found the senator. I'm patching her through.อาจารย์, เราได้รับสัญญาณจากวุฒิสมาชิก ข้ากำลังต่อสายไปให้ Destroy Malevolence (2008)
We've been patching' so long, we have more patches than pipe.เราต้องปะมันมานานแล้ว มีรอยปะมากกว่าท่อเสียอีก City of Ember (2008)
How is everybody feeling about him patching in?ทุกคนรู้สึกยังไงบ้าง เกี่ยวกับการเข้าเป็นสามชิกเต็มตัว The Culling (2009)
They were just patching me up so I could do my job.พวกเขารักษาผมเพื่อให้ผมทำงาน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Dispatching the thracian brings me relief.การประหารเทรเชี่ยนช่วยให้ข้าเบาใจ The Thing in the Pit (2010)
Dispatching the Magister, that proved without a doubt that my search...จัดการอย่างรวดเร็ว, ฝ่าบาท นั่นพิสูจน์ได้โดยไม่ต้องสงสัย ว่าการค้นหาของกระหม่อม Night on the Sun (2010)
They're dispatching forces as I speak.พวกเขากำลังส่งคนออกไป ในขณะที่ผมพูดอยู่นี้ Incursion: Part 1 (2010)
We're patching them through now, sir.เรากำลังส่งต่อมันเดี๋ยวนี้แล้วครับ Grievous Intrigue (2010)
We know Calaveras are patching over Mayan. We want to know why.เรารู้ว่าพวกCalaveras ได้รวมเป็นพวกเดียวกันกับพวกมายัน เราอยากรู้ว่าทำไม Oiled (2010)
Why's Alvarez patching you over?ทำไมอัลวาเรซถึงรวมกลุ่มกับพวกนาย Oiled (2010)
We know Calaveras are patching over Mayan.พวกเรารู้ว่าพวกCalaveras รวมกลุ่มเข้ากับพวกมายัน Turning and Turning (2010)
We know you're patching over the Calaveras.พวกเรารู้ว่านาย ได้รวมกลุ่มเข้ากับพวก the Calaveras The Push (2010)
And that's why you're patching over these idiots, right?แล้วนั่นใช่ไหม ที่นายถึงต้องรวมกลุ่มกับไอ้งั่งพวกนั้น ถูกไหม The Push (2010)
We know you're patching over the Calaveras.พวกเรารู้ว่าพวกCalaveras รวมกลุ่มเข้ากับพวกมายัน Widening Gyre (2010)
I'm patching Garcia in.ผมจะติดต่อการ์เซีย There's No Place Like Home (2011)
The Consuls will present a motion dispatching you to Capua at once.กงสุ​​ลจะนำเสนอการเคลื่อนไหว การฝึกอบรมให้คุณปัวในครั้งเดียว Fugitivus (2012)
I have thoughts dispatching men to hunt for game.ผมได้ความคิดของคนการฝึกอบรม เพื่อการล่าสัตว์สำหรับการเล่นเกม Fugitivus (2012)
- (Red Queen) Accessing power grid, dispatching biohazard.- เข้ากริดไฟฟ้า ส่งวัสถุชีวภาพอันตราย Resident Evil: Retribution (2012)
I'm done patching people up, and I wanna find out more about my dad.ผมเยียวยาผู้คนมาพอแล้ว และผมอยากรู้เรื่อง เกี่ยวกับพ่อให้มากกว่านี้ Legacy (2012)
Miss, we're dispatching a unit right now.มิสเรากำลังเยี่ยงอย่าง ยูนิทในขณะนี้. Nurse 3D (2013)
So if dispatching her to the Initiative is the only way to win this war, so be it.งั้นถ้าส่งเธอให้ กับ อินนีเชียทีฟ คือหนทางเดียวที่จะชนะในสงครามนี้ ต้องใช่แน่ Sacrifice (2013)
Now, drawn and quartered, that's pretty standard when it comes to dispatching wesen.ตอนนี้ ควักไส้และผ่าสี่ นั่นค่อนข้างเป็นมาตรฐาน ตอนที่เป็นการปรากฏตัวของพวกวีเซ่น Nameless (2013)
Patching a wound takes time.การตกแต่งแผลต้องใช้เวลา Manhunt (2013)
Dispatching them to your laptops, now.ส่งพวกเขาไปยังแล็ปท็อปของคุณตอนนี้ The Martian (2015)
Patching it through now.ปะมันผ่านในขณะนี้ Star Trek Beyond (2016)
Bodhi sent a signal from here. He's patching us in.โบดีส่งสัญญาณมาจากที่นี่ เขา กำลังซ่อมเรา Rogue One: A Star Wars Story (2016)
I got good at patching them up.ข้าเก่งเรื่องทำแผลให้พวกมัน No One (2016)
If she's got any dreams, it's just of those sloppy fucks down in the body shop patching her back together again.ถ้าเธอบอกว่าฝันอะไรอีก มันก็แค่เรื่องสะเพร่าเท่านั้น ส่งเธอไปที่แผนกหุ่น ซ่อมเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง Chestnut (2016)
But it was he who crept room to room dispatching everyone close to your heart.แต่มันก็ยังเป็นเขา เขาคลืบคลานเข้าไปทุกบ้าน แยกทุกอย่างออก / ใกล้ใจเธอ Underworld (2003)
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)
Hot-patching gear works and flipping to REM reader mode.และพลิกไปที่โหมดอ่าน REM Cubeº: Cube Zero (2004)
He's always been an intensely private figure, dispatching victims silently.คนที่เก็บตัวเงียบอย่างมากมาตลอด แยกชิ้นส่วนเหยื่ออย่างเงียบๆ That Night, a Forest Grew (2007)
Yeah. Paper patching.การแปะกระดาษ Shooter (2007)
I'm Glad You Two Are Patching Things Up,ดีใจที่เห็นคุณสองคนกลับมาเป็นมิตรกัน Opening Doors (2008)
Patching over the tribe.รวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันกับ tribe Patch Over (2008)
- patching up bullet wounds at night.- ผ่าเอากระสุนออกในตอนกลางคืน Hell Followed (2008)
Sons of Anarchy patching over the Devil's Tribe?Sons of Anarchy รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน กับthe Devil's Tribeใช่ไหม Better Half (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patchiI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
patchiThat's not what I heard. I heard he's patching everything up with his wife.

CMU English Pronouncing Dictionary
PATCHIN    P AE1 CH IH2 N
PATCHING    P AE1 CH IH0 NG
DISPATCHING    D IH2 S P AE1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patchier    (j) (p a1 ch i@ r)
patchily    (a) (p a1 ch i l ii)
patching    (v) (p a1 ch i ng)
patchiest    (j) (p a1 ch i i s t)
patchiness    (n) (p a1 ch i n @ s)
despatching    (v) (d i1 s p a1 ch i ng)
dispatching    (v) (d i1 s p a1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickerei {f}patching [Add to Longdo]
abfertigen; verschicken; versenden | abfertigend; verschickend; versendend | abgefertigt; verschickt; versendetto dispatch; to ship; to despatch | dispatching | dispatched [Add to Longdo]
ausflicken | ausflickend | ausgeflicktto patch up | patching up | patched up [Add to Longdo]
fleckig {adj} | fleckiger | am fleckigstenpatchy | patchier | patchiest [Add to Longdo]
fleckig {adv}patchily [Add to Longdo]
flicken | flickend | geflickt | flickt | flickteto patch | patching | patched | patches | patched [Add to Longdo]
Reparaturplatte {f}patching rubber [Add to Longdo]
Vulkanisierlösung {f}patching cement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共布;共切れ[ともぎれ;ともぬの(共布), tomogire ; tomonuno ( tomo nuno )] (n,adj-no) same cloth; spare cloth (e.g. for patching) [Add to Longdo]
継ぎはぎ(P);継ぎ接ぎ;継接ぎ[つぎはぎ, tsugihagi] (n,vs) patching (and darning); cobbling together; (P) [Add to Longdo]
継ぎ物;継物[つぎもの, tsugimono] (n) doing patchwork; an item needing patching [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] (n) {comp} dispatching priority [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] (n) {comp} limit dispatching priority [Add to Longdo]
切り継ぎ;切り接ぎ;切継ぎ;切接ぎ[きりつぎ, kiritsugi] (n,vs) (1) cutting and patching; splicing; (2) (esp. 切り接ぎ, 切接ぎ) grafting [Add to Longdo]
切り貼り;切り張り;切貼り;切張り;切貼(io)[きりばり, kiribari] (n,vs) (1) patching (up); cutting a part and pasting a new one (e.g. a shoji door); (2) {comp} cut and paste [Add to Longdo]
繕い[つくろい, tsukuroi] (n) mending; repair; darning; patching up [Add to Longdo]
綴(P);綴り(P)[つづり, tsuduri] (n) (1) spelling; (2) orthography; (3) patching; binding; (P) [Add to Longdo]
派出[はしゅつ, hashutsu] (n,vs) sending out; dispatching; despatching [Add to Longdo]
派米[はべい, habei] (n,vs) dispatching to the US; despatching to the US [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[はいたディスパッチきこう, haita deisupacchi kikou] (n) {comp} EDG; Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]
配車[はいしゃ, haisha] (n,vs) allocation or dispatching of cars (despatching) [Add to Longdo]
弥縫[びほう, bihou] (n,vs) patching up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热补[rè bǔ, ㄖㄜˋ ㄅㄨˇ, / ] hot patching (of insulating material in a furnace); hot patching (runtime correction in computing), #160,096 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  patchily
      adv 1: in spots

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top