หรือคุณหมายถึง paß?
Search result for

pass

(194 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass-, *pass*, pas
English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass[VT] ผ่านไป, See also: ผ่าน, เดินผ่าน, พ้นไป
pass[VT] ส่งต่อไป, See also: ส่งผ่าน, ยื่นให้, ส่งให้, Syn. carry
pass[VT] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
pass[VT] ถ่ายทอด, See also: บอกต่อ, อธิบาย
pass[VI] เปลี่ยนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
pass[VT] ใช้เวลา, Syn. spend, devote
pass[VI] สิ้นสุด, See also: หมดเวลา, ยุติ, ผ่านไป, จบสิ้น
pass[VT] สอบผ่าน, See also: สอบไล่ได้, Syn. achieve, accomplish, Ant. fail, funk
pass[VI] อนุมัติ, See also: อนุญาต, ยอมรับ
pass[VI] ตาย, See also: เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, ถึงแก่กรรม, Syn. die, depart, Ant. be born, live, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pass(พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา
pass currentn. (บัญชีฝาก) ใช้ได้,ไม้ค้างชำระ
pass degreen. ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
passable(พาส'ซะเบิล) adj. ผ่านได้,ข้ามได้
passably(พาส'ซะบลี) adv. พอควร,ปานกลาง
passacaglian. (ดนตรี) การเต้นรำจังหวะช้า ๆ ชนิดหนึ่งของสเปน,
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง
passage(พาส'ซิจ) n. ข้อเขียน,การผ่าน,การข้าม
passagewayn. ทางผ่าน,ระเบียง
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน
pass(vi) ผ่านไป,ล่วงลับไป,เกิดขึ้น,สอบได้,ปล่อย,สิ้นสุด
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
passageway(n) ทางผ่าน,เฉลียง,ระเบียง
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passer(n) ผู้สัญจร
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pass the billลงมติผ่านร่างกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass the judgementมีคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pass; runเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
passage๑. ทางผ่าน๒. การผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passage cellเซลล์แพสเซจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passbandแถบความถี่ผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruitแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juiceน้ำเสาวรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruit juiceน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit productsผลิตภัณฑ์แพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
passive immunizationภูมิคุ้มกันรับมา, ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไดัรับมาจากการฉีดเซรุ่ม ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ด้วย ด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pass back and forthส่งผ่านกลับไปกลับมา
pass for (phrase ) ถูกมองว่า...
passage piétonOne day, Jean Sot's mother wanted to go to town. "Now Jean," she said, "I want you to guard the door. "Yes, Mama," Jean Sot agreed. Jean's mother left for town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money for each man, saying: "This is for you, and this is for you, and this is for you." "And that one's for me," Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, but couldn't see anyone. The chief robber began counting again: "This is for you, and this is for you, and this is for you." Again, Jean Sot said: "That one's for me!" "Who is that?" called the chief robber. "I will wring his fool neck!" Jean Sot was so scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. "The Devil is throwing doors at us!" shouted one of the robbers. They were so frightened that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, picked up the money and the door and took them home to his mother.
passbookสมุดคู่ฝาก
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
passionate (adj ) มีใจรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Passing?จากไป? Chainsaw (2015)
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Gets a free pass. I get she lied-- no.ผ่านฉลุยเลย รู้แล้ว น้องเธอโกหก- There Might be Blood (2008)
Buckman, could you pass this to miss serena?พ่อบ้าน ช่วยเอานี่ให้ เซรีน่าหน่อยนะ There Might be Blood (2008)
You're letting the mister softee truck pass us?เธอต้องไปแจ้งคุณซอฟตี้ ถึงรถบรรทุกที่ผ่านเราใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
If you pass, you'll want to invite me to your wedding.ว่าพวกคุณปิดบังความลับต่อกันไว้มากเท่าไร Committed (2008)
Yep. All it took was them passing a madman's electro-cosmic death quiz,ใช่ สำหรับที่พวกเขาผ่านคำถามของมนุษย์ไฟฟ้ามาได้, Committed (2008)
I passed out, and when I woke up, I was different. Okay.ฉันผ่านไป และเมื่อฉันตื่นขึ้น ฉันดูแตกต่างออกไป Odyssey (2008)
You wanna come over and watch prescription passion At my place tonight?อยากจะขึ้นมามั้ย ดูใบสั่งยา แล้วมาที่บ้านฉันคืนนี้ Not Cancer (2008)
A passion for fixing coffee machines.ที่จะซ่อมเครื่องต้มกาแฟก็ได้ Not Cancer (2008)
I'm gonna pass it on to the patient with a steep mark-Up.ฉันจะเอามันไปเบิกเป็นค่ารักษาคนไข้แล้วก็บวกราคาเพิ่ม Not Cancer (2008)
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passPlease pass it to the other friends.
passThis passage contains a lot of meaning.
passFor him it may be possible, but I'd never pass the test.
passTaro passes for a scholar.
passDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
passBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
passHe passes for a learned man in our comment.
passI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
passMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
passSome passengers were injured, but the others were safe.
passThe smart young woman passed the exam as a matter of course.
passLet's pass by the church.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
มรณะ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลับบ้านเก่า[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ผ่านการทดสอบ[V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ลอดผ่าน[V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
สอบผ่าน[V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
สวรรคต[V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์[V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
ถึงเกณฑ์[V] be qualified, See also: pass a criterion, Thai definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner

CMU English Pronouncing Dictionary
PASS    P AE1 S
PASSE    P AE2 S EY1
PASSON    P AE1 S AH0 N
PASSEY    P AE1 S IY0
PASSEL    P AE1 S AH0 L
PASSER    P AE1 S ER0
PASSIM    P AE0 S IY1 M
PASSAT    P AE1 S AE0 T
PASSES    P AE1 S AH0 Z
PASSED    P AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pass    (v) (p aa1 s)
passe    (n) (p a s ei1)
pass_e    (j) (p a1 s ei)
passed    (v) (p aa1 s t)
passes    (v) (p aa1 s i z)
passim    (a) (p a1 s i m)
pass_ee    (j) (p a1 s ei)
passage    (n) (p a1 s i jh)
passing    (v) (p aa1 s i ng)
passion    (n) (p a1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pass {m}; Reisepass {m} | Pässe {pl}passport | passports [Add to Longdo]
Pass {m}; Ausweis {m}pass [Add to Longdo]
Passage {f} | Passagen {pl}passage | passages [Add to Longdo]
Passagier {m}; Reisender {m} | Passagiere {pl} | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Passagier {m} (Flug)pax [Add to Longdo]
Passagierdampfer {m}passenger steamer [Add to Longdo]
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner [Add to Longdo]
Passagierliste {f} | Passagierlisten {pl}waybill | waybills [Add to Longdo]
Passagierliste {f}; Ladungsverzeichnis {n}manifest [Add to Longdo]
Passahfest {n}; Passah {n}Passover [Add to Longdo]
Passant {m}; Passantin {f}; Vorübergehende {m,f}; Vorübergehender | Passanten {pl}; Vorübergehendepasser-by | passers-by [Add to Longdo]
Passatströmung {f}equatorial current [Add to Longdo]
Passbild {n}passport photograph [Add to Longdo]
Passfeder {f} [techn.]key; fitted key [Add to Longdo]
Passfoto {n}passport photo [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death [Add to Longdo]
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
ちょっかい[, chokkai] (n) meddle; dabble; make a pass at [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger, #3,140 [Add to Longdo]
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion, #3,406 [Add to Longdo]
被动[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] passive, #5,699 [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic, #5,861 [Add to Longdo]
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] pass (in soccer); to feed (ball), #7,683 [Add to Longdo]
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, ] passer-by, #7,805 [Add to Longdo]
护照[hù zhào, ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ, / ] passport, #10,657 [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane, #11,389 [Add to Longdo]
有情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; interest, #17,126 [Add to Longdo]
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, / ] pass on; communicate; transmit, #17,975 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
バイパス[ばいぱす, baipasu] bypass (vs) [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
パス[ぱす, pasu] path, pass [Add to Longdo]
パスコード[ぱすこーど, pasuko-do] passcode [Add to Longdo]
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password [Add to Longdo]
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
客船[きゃくせん, kyakusen] Passagierschiff [Add to Longdo]
峠道[とうげみち, tougemichi] Passweg, Passstrasse [Add to Longdo]
旅客[りょかく, ryokaku] Passagier, Fahrgast, Reisender [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pass \Pass\ (p[.a]s, p[a^]s), v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p.
   pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L.
   passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay
   open. See {Pace}.]
   1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred
    from one point to another; to make a transit; -- usually
    with a following adverb or adverbal phrase defining the
    kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in,
    etc.; to pass swiftly, directly, smoothly, etc.; to pass
    to the rear, under the yoke, over the bridge, across the
    field, beyond the border, etc. "But now pass over [i. e.,
    pass on]." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       On high behests his angels to and fro
       Passed frequent.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Sweet sounds rose slowly through their mouths,
       And from their bodies passed.     --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or be transferred from one state or condition to
    another; to change possession, condition, or
    circumstances; to undergo transition; as, the business has
    passed into other hands.
    [1913 Webster]
 
       Others, dissatisfied with what they have, . . . pass
       from just to unjust.         --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. To move beyond the range of the senses or of knowledge; to
    pass away; hence, to disappear; to vanish; to depart;
    specifically, to depart from life; to die.
    [1913 Webster]
 
       Disturb him not, let him pass paceably. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is a charm, but soon the charm will pass.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The passing of the sweetest soul
       That ever looked with human eyes.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To move or to come into being or under notice; to come and
    go in consciousness; hence, to take place; to occur; to
    happen; to come; to occur progressively or in succession;
    to be present transitorily.
    [1913 Webster]
 
       So death passed upon all men.     --Rom. v. 12.
    [1913 Webster]
 
       Our own consciousness of what passes within our own
       mind.                 --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To go by or glide by, as time; to elapse; to be spent; as,
    their vacation passed pleasantly.
    [1913 Webster]
 
       Now the time is far passed.      --Mark vi. 35
    [1913 Webster]
 
   6. To go from one person to another; hence, to be given and
    taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain
    general acceptance; to be held or regarded; to circulate;
    to be current; -- followed by for before a word denoting
    value or estimation. "Let him pass for a man." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       False eloquence passeth only where true is not
       understood.              --Felton.
    [1913 Webster]
 
       This will not pass for a fault in him. --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   7. To advance through all the steps or stages necessary to
    validity or effectiveness; to be carried through a body
    that has power to sanction or reject; to receive
    legislative sanction; to be enacted; as, the resolution
    passed; the bill passed both houses of Congress.
    [1913 Webster]
 
   8. To go through any inspection or test successfully; to be
    approved or accepted; as, he attempted the examination,
    but did not expect to pass.
    [1913 Webster]
 
   9. To be suffered to go on; to be tolerated; hence, to
    continue; to live along. "The play may pass." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To go unheeded or neglected; to proceed without hindrance
     or opposition; as, we let this act pass.
     [1913 Webster]
 
   11. To go beyond bounds; to surpass; to be in excess. [Obs.]
     "This passes, Master Ford." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To take heed; to care. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        As for these silken-coated slaves, I pass not.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. To go through the intestines. --Arbuthnot.
     [1913 Webster]
 
   14. (Law) To be conveyed or transferred by will, deed, or
     other instrument of conveyance; as, an estate passes by a
     certain clause in a deed. --Mozley & W.
     [1913 Webster]
 
   15. (Fencing) To make a lunge or pass; to thrust.
     [1913 Webster]
 
   16. (Card Playing) To decline to play in one's turn; in
     euchre, to decline to make the trump.
     [1913 Webster]
 
        She would not play, yet must not pass. --Prior.
     [1913 Webster]
 
   {To bring to pass}, {To come to pass}. See under {Bring}, and
    {Come}.
 
   {To pass away}, to disappear; to die; to vanish. "The heavens
    shall pass away." --2 Pet. iii. 10. "I thought to pass
    away before, but yet alive I am." --Tennyson.
 
   {To pass by}, to go near and beyond a certain person or
    place; as, he passed by as we stood there.
 
   {To pass into}, to change by a gradual transmission; to blend
    or unite with.
 
   {To pass on}, to proceed.
 
   {To pass on} or {To pass upon}.
     (a) To happen to; to come upon; to affect. "So death
       passed upon all men." --Rom. v. 12. "Provided no
       indirect act pass upon our prayers to define them."
       --Jer. Taylor.
     (b) To determine concerning; to give judgment or sentence
       upon. "We may not pass upon his life." --Shak.
 
   {To pass off}, to go away; to cease; to disappear; as, an
    agitation passes off.
 
   {To pass over}, to go from one side or end to the other; to
    cross, as a river, road, or bridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pass \Pass\, v. t.
   1. In simple, transitive senses; as:
    (a) To go by, beyond, over, through, or the like; to
      proceed from one side to the other of; as, to pass a
      house, a stream, a boundary, etc.
    (b) Hence: To go from one limit to the other of; to spend;
      to live through; to have experience of; to undergo; to
      suffer. "To pass commodiously this life." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         She loved me for the dangers I had passed.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To go by without noticing; to omit attention to; to
      take no note of; to disregard.
      [1913 Webster]
 
         Please you that I may pass This doing. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I pass their warlike pomp, their proud array.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (d) To transcend; to surpass; to excel; to exceed.
      [1913 Webster]
 
         And strive to pass . . .
         Their native music by her skillful art.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Whose tender power
         Passes the strength of storms in their most
         desolate hour.          --Byron.
      [1913 Webster]
    (e) To go successfully through, as an examination, trail,
      test, etc.; to obtain the formal sanction of, as a
      legislative body; as, he passed his examination; the
      bill passed the senate.
      [1913 Webster]
 
   2. In causative senses: as:
    (a) To cause to move or go; to send; to transfer from one
      person, place, or condition to another; to transmit;
      to deliver; to hand; to make over; as, the waiter
      passed bisquit and cheese; the torch was passed from
      hand to hand.
      [1913 Webster]
 
         I had only time to pass my eye over the medals.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
 
         Waller passed over five thousand horse and foot
         by Newbridge.           --Clarendon.
      [1913 Webster]
    (b) To cause to pass the lips; to utter; to pronounce;
      hence, to promise; to pledge; as, to pass sentence.
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Father, thy word is passed.    --Milton.
      [1913 Webster]
    (c) To cause to advance by stages of progress; to carry on
      with success through an ordeal, examination, or
      action; specifically, to give legal or official
      sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid
      and just; as, he passed the bill through the
      committee; the senate passed the law.
    (e) To put in circulation; to give currency to; as, to
      pass counterfeit money. "Pass the happy news."
      --Tennyson.
    (f) To cause to obtain entrance, admission, or conveyance;
      as, to pass a person into a theater, or over a
      railroad.
      [1913 Webster]
 
   3. To emit from the bowels; to evacuate.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To take a turn with (a line, gasket, etc.), as
    around a sail in furling, and make secure.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fencing) To make, as a thrust, punto, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Passed midshipman}. See under Midshipman.
 
   {To pass a dividend}, to omit the declaration and payment of
    a dividend at the time when due.
 
   {To pass away}, to spend; to waste. "Lest she pass away the
    flower of her age." --Ecclus. xlii. 9.
 
   {To pass by}.
    (a) To disregard; to neglect.
    (b) To excuse; to spare; to overlook.
 
   {To pass off}, to impose fraudulently; to palm off. "Passed
    himself off as a bishop." --Macaulay.
 
   {To pass (something) on (some one)} or {To pass (something)
   upon (some one)}, to put upon as a trick or cheat; to palm
    off. "She passed the child on her husband for a boy."
    --Dryden.
 
   {To pass over}, to overlook; not to note or resent; as, to
    pass over an affront.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pass \Pass\, n. [Cf. F. pas (for sense 1), and passe, fr. passer
   to pass. See {Pass}, v. i.]
   1. An opening, road, or track, available for passing;
    especially, one through or over some dangerous or
    otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a
    ford; as, a mountain pass.
    [1913 Webster]
 
       "Try not the pass!" the old man said. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fencing) A thrust or push; an attempt to stab or strike
    an adversary. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A movement of the hand over or along anything; the
    manipulation of a mesmerist.
    [1913 Webster]
 
   4. (Rolling Metals) A single passage of a bar, rail, sheet,
    etc., between the rolls.
    [1913 Webster]
 
   5. State of things; condition; predicament.
    [1913 Webster]
 
       Have his daughters brought him to this pass. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Matters have been brought to this pass. --South.
    [1913 Webster]
 
   6. Permission or license to pass, or to go and come; a
    psssport; a ticket permitting free transit or admission;
    as, a railroad or theater pass; a military pass.
    [1913 Webster]
 
       A ship sailing under the flag and pass of an enemy.
                          --Kent.
    [1913 Webster]
 
   7. Fig.: a thrust; a sally of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Estimation; character. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Common speech gives him a worthy pass. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. [Cf. {Passus}.] A part; a division. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   10. (Sports) In football, hockey, and other team sports, a
     transfer of the ball, puck, etc., to another player of
     one's own team, usually at some distance. In American
     football, the pass is through the air by an act of
     throwing the ball.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Pass boat} (Naut.), a punt, or similar boat.
 
   {Pass book}.
     (a) A book in which a trader enters articles bought on
       credit, and then passes or sends it to the purchaser.
     (b) See {Bank book}.
 
   {Pass box} (Mil.), a wooden or metallic box, used to carry
    cartridges from the service magazine to the piece.
 
   {Pass check}, a ticket of admission to a place of
    entertainment, or of readmission for one who goes away in
    expectation of returning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass
   adj 1: of advancing the ball by throwing it; "a team with a good
       passing attack"; "a pass play" [syn: {passing(a)},
       {pass(a)}] [ant: {running(a)}]
   n 1: (baseball) an advance to first base by a batter who
      receives four balls; "he worked the pitcher for a base on
      balls" [syn: {base on balls}, {walk}, {pass}]
   2: (military) a written leave of absence; "he had a pass for
     three days"
   3: (American football) a play that involves one player throwing
     the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on
     third and long" [syn: {pass}, {passing play}, {passing game},
     {passing}]
   4: the location in a range of mountains of a geological
     formation that is lower than the surrounding peaks; "we got
     through the pass before it started to snow" [syn: {pass},
     {mountain pass}, {notch}]
   5: any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit
     had a strict time limit" [syn: {pass}, {passport}]
   6: a document indicating permission to do something without
     restrictions; "the media representatives had special passes"
     [syn: {pass}, {laissez passer}]
   7: a flight or run by an aircraft over a target; "the plane
     turned to make a second pass"
   8: a bad or difficult situation or state of affairs [syn:
     {pass}, {strait}, {straits}]
   9: a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a
     head yesterday" [syn: {pass}, {head}, {straits}]
   10: one complete cycle of operations (as by a computer); "it was
     not possible to complete the computation in a single pass"
   11: you advance to the next round in a tournament without
     playing an opponent; "he had a bye in the first round" [syn:
     {bye}, {pass}]
   12: a permit to enter or leave a military installation; "he had
     to show his pass in order to get out" [syn: {pass}, {liberty
     chit}]
   13: a complimentary ticket; "the star got passes for his family"
   14: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it
     a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
     {offer}]
   15: (sports) the act of throwing the ball to another member of
     your team; "the pass was fumbled" [syn: {pass}, {toss},
     {flip}]
   16: success in satisfying a test or requirement; "his future
     depended on his passing that test"; "he got a pass in
     introductory chemistry" [syn: {passing}, {pass},
     {qualifying}] [ant: {failing}, {flunk}]
   v 1: go across or through; "We passed the point where the police
      car had parked"; "A terrible thought went through his mind"
      [syn: {pass}, {go through}, {go across}]
   2: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   3: make laws, bills, etc. or bring into effect by legislation;
     "They passed the amendment"; "We cannot legislate how people
     spend their free time" [syn: {legislate}, {pass}]
   4: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]
   5: place into the hands or custody of; "hand me the spoon,
     please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over
     the prisoner to his lawyers" [syn: {pass}, {hand}, {reach},
     {pass on}, {turn over}, {give}]
   6: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or
     extend between two points or beyond a certain point; "Service
     runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very
     far"; "My memory extends back to my fourth year of life";
     "The facts extend beyond a consideration of her personal
     assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}]
   7: travel past; "The sports car passed all the trucks" [syn:
     {pass}, {overtake}, {overhaul}]
   8: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
     off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
     important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
     {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]
   9: go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
     [syn: {pass}, {clear}]
   10: pass time in a specific way; "how are you spending your
     summer vacation?" [syn: {spend}, {pass}]
   11: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her
     body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He
     drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run},
     {draw}, {pass}]
   12: transmit information ; "Please communicate this message to
     all employees"; "pass along the good news" [syn:
     {communicate}, {pass on}, {pass}, {pass along}, {put
     across}]
   13: disappear gradually; "The pain eventually passed off" [syn:
     {evanesce}, {fade}, {blow over}, {pass off}, {fleet},
     {pass}]
   14: go successfully through a test or a selection process; "She
     passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now"
     [syn: {pass}, {make it}] [ant: {bomb}, {fail}, {flunk},
     {flush it}]
   15: be superior or better than some standard; "She exceeded our
     expectations"; "She topped her performance of last year"
     [syn: {exceed}, {transcend}, {overstep}, {pass}, {go past},
     {top}]
   16: accept or judge as acceptable; "The teacher passed the
     student although he was weak" [ant: {fail}]
   17: allow to go without comment or censure; "the insult passed
     as if unnoticed"
   18: transfer to another; of rights or property; "Our house
     passed under his official control"
   19: pass into a specified state or condition; "He sank into
     nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}]
   20: throw (a ball) to another player; "Smith passed"
   21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir
     that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall},
     {return}, {pass}, {devolve}]
   22: cause to pass; "She passed around the plates" [syn: {pass},
     {make pass}]
   23: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript
     for publication"; "The rock star never authorized this
     slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise},
     {pass}, {clear}]
   24: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   25: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn:
     {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pass
   passport
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pass [pas] (n) , s.(m )
   pass; passport
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top