Search result for

panic

(98 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panic-, *panic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panic[N] ความตื่นตกใจ, See also: ความอกสั่นขวัญหาย, ความหวาดกลัว, Syn. alarm, fear, Ant. fearlessness, courage, bravery
panic[ADJ] หวั่นวิตก, See also: หวาดกลัว, แตกตื่น
panic[VT] ทำให้แตกตื่น, See also: ทำให้อลหม่าน
panicle[N] ดอกไม้ที่ออกเป็นช่อ
panicled[ADJ] เป็นช่อ, Syn. clustery, racemed
panic-stricken[ADJ] ตกใจกลัว, Syn. frightened, hysterical, Ant. calm, serene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panic(แพน'นิค) n. ความตกใจกลัว,หญ้า -v. ตกใจกลัว, See also: panicky adj, Syn. alarm
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
paniclen. ช่อดอกรวม
paniculate(พะนิค'คิวเลท) adj. เป็นช่อ
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา
tympanic(ทิมแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับtympanum,เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู
tympanic membranen. เยื่อแก้วหู

English-Thai: Nontri Dictionary
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
tympanic(adj) เกี่ยวกับหูตอนใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panicอาการตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicแตกตื่น, อลหม่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panic disorderโรคตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicleช่อแยกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paniculateแบบช่อแยกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Panic disorderโรคตื่นตระหนก [TU Subject Heading]
Panicumพานิคัม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Maybe the baby doesn't die. Maybe the father panics or regrets it.บางทีเด็กไม่ตาย\ บางทีพ่ออาจวิตกจริตหรือเสียใจ Birthmarks (2008)
I had panic attacks.ผมก็ยิ่งวิตกจริต The Itch (2008)
Just don't throw your panic into high gear.แค่ไม่อยากให้ความหวาดกลัวของคุณ มันมากขึ้นไปกว่านี้ Pilot (2008)
Panic will make the situation worse.ความหวาดกลัวจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม The Labyrinth of Gedref (2008)
Don't shoot, or they'll panic.อย่ายิงนะ พวกมันจะแตกตื่น Shadow of Malevolence (2008)
They'll panic?แตกตื่น? Shadow of Malevolence (2008)
I'm about to panic.ข้าต่างหากล่ะที่แตกตื่น Shadow of Malevolence (2008)
People mustn't see this. They'll panic.ต้องไม่ให้ชาวบ้านเห็น หาอะไรมาปิดไว้ก่อน The Mark of Nimueh (2008)
Look, whatever it is, it is spreading panic.ไม่ว่าอย่างไร มันทำให้ชาวบ้านแตกตื่น Le Morte d'Arthur (2008)
The look on her face was a combination of pride and panic.เห็นได้จากสีหน้า/ทั้งภูมิใจและตื่นตระหนกของพวกเธอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Oh, thank God, you've got a panic room.ขอบคุณพระเจ้ามีห้องลับด้วย The Dark Knight (2008)
Nobody panics when things go "according to plan."ไม่มีใครตกใจเมื่อ อะไรเป็นไปตามแผน The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panicAnd so, Reiko, it's nothing for you to panic about.
panicEverybody was so up in arms but it seems they got all panicky about nothing.
panicI didn't know what was what. The inside of my head had gone to panic mode and I couldn't get things straight.
panicRelax, and above all don't panic.
panicShe pushed the panic button when she heard the news.
panicThe crowd was in a panic.
panicThe fire caused a panic in the theater.
panicThe panic spread through the district in an instant.
panicThe rain made it impossible for us to go on a panic.
panicThere's no need to panic. There's plenty of time.
panicThere's no reason to panic. Just handle it quickly.
panicThere was widespread panic after the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นไฟ[ADJ] panicky (person), Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ, Example: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้, Thai definition: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ฮือฮา[V] panic, See also: be stampeded in to, Syn. แตกตื่น, Example: ทำไมชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นเขาถึงฮือฮากับเจ้าเครื่องยี่ห้อนี้นัก, Thai definition: ตื่นเต้นจนออกอาการ
ความหวาดหวั่น[N] apprehension, See also: panic, scare, terror, dread, Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว, ความพรั่นกลัว, Example: คดีฆ่าชิงทรัพย์โดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: panic ; be stampeded in to   
ความตื่นตกใจ[n. exp.] (khwām teūn tokjai) EN: panic   
ความตกใจกลัว[n. exp.] (khwām tokjai klūa) EN: panic   
กลัวในขณะ[v.] (klūa nai khana) EN: panick   FR: paniquer
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ราชาวดี[n.] (rāchāwadī) EN: Buddleja paniculata Wall   
เสียวไส้[v.] (sīosai) EN: feel terrified ; feel panicked   FR: être terrifié ; être épouvanté
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken   FR: effaré
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared   FR: être pris de panique

CMU English Pronouncing Dictionary
PANIC    P AE1 N IH0 K
PANICO    P AA0 N IY1 K OW0
PANICS    P AE1 N IH0 K S
PANIC'S    P AE1 N IH0 K S
PANICKY    P AE1 N IH0 K IY0
PANICCIA    P AA0 N IY1 CH AH0
PANICKED    P AE1 N IH0 K T
PANICKING    P AE1 N IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panic    (v) (p a1 n i k)
panics    (v) (p a1 n i k s)
panicky    (j) (p a1 n i k ii)
panicked    (v) (p a1 n i k t)
panicking    (v) (p a1 n i k i ng)
panic-stricken    (j) - (p a1 n i k - s t r i k @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
panisch {adj} | panischer | am panischstenpanic | more panic | most panic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica) [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely [Add to Longdo]
パニクる;パニックる[, paniku ru ; panikku ru] (v5r) (sl) to panic [Add to Longdo]
パニック[, panikku] (n) panic; (P) [Add to Longdo]
パニックディスオーダー[, panikkudeisuo-da-] (n) panic disorder [Add to Longdo]
パニック画面[パニックがめん, panikku gamen] (n) {comp} panic screen [Add to Longdo]
パニック障害[パニックしょうがい, panikku shougai] (n) panic disorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, / ] panic buying; rushing to buy, #8,657 [Add to Longdo]
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, ] panic; panicky; panic-stricken, #10,091 [Add to Longdo]
惊慌[jīng huāng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤ, / ] panic, #16,706 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] Panicum miliaceum, #35,321 [Add to Longdo]
惊惧[jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] panic; fright, #44,465 [Add to Longdo]
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] panic-stricken; scared out of one's wits, #77,104 [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] Panicum italicum, #132,528 [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] panicum frumentaceum, #745,056 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panic \Pan"ic\, n. [L. panicum.] (Bot.)
   A plant of the genus {Panicum}; panic grass; also, the edible
   grain of some species of panic grass.
   [1913 Webster]
 
   {Panic grass} (Bot.), any grass of the genus {Panicum}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panic \Pan"ic\, a. [Gr. paniko`s of or pertaining to Pa`n Pan,
   to whom the causing of sudden fright was ascribed: cf. F.
   panique.]
   Extreme or sudden and causeless; unreasonable; -- said of
   fear or fright; as, panic fear, terror, alarm. "A panic
   fright." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panic \Pan"ic\, n. [Gr. to~ paniko`n (with or without dei^ma
   fear): cf. F. panique. See {Panic}, a.]
   1. A sudden, overpowering fright; esp., a sudden and
    groundless fright; terror inspired by a trifling cause or
    a misapprehension of danger; as, the troops were seized
    with a panic; they fled in a panic.
    [1913 Webster]
 
   2. By extension: A sudden widespread fright or apprehension
    concerning financial affairs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panic
   n 1: an overwhelming feeling of fear and anxiety [syn: {panic},
      {terror}, {affright}]
   2: sudden mass fear and anxiety over anticipated events; "panic
     in the stock market"; "a war scare"; "a bomb scare led them
     to evacuate the building" [syn: {panic}, {scare}]
   v 1: be overcome by a sudden fear; "The students panicked when
      told that final exams were less than a week away"
   2: cause sudden fear in or fill with sudden panic; "The mere
     thought of an isolation cell panicked the prisoners"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top