Search result for

padres

(74 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -padres-, *padres*, padre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา padres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *padres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
padre[N] บาทหลวง, See also: พระสอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์, Syn. priest, clergyman
espadrille[N] รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compadre(คัม'พะดรี) n. เพื่อนสนิท,เพื่อนเก่า
padre(พา'เดร) n. บาทหลวง,อนุศาสนาจารย์
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Addison's disease; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Addison's; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypadrenia; disease, Addison's; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoadrenia; disease, Addison's; hypadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Padres.- Padres. Unidentified Black Males (2004)
El Padrino-Yeah.เอล ปาดริโน เย้! Marley & Me (2008)
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า Up (2009)
It's so good to hear your voice, padre.ยินดีมากที่ได้ยินเสียงของท่าน พระองค์ Lucifer Rising (2009)
In south Padre Island.ขาดอากาศหายใจตาย Conflicted (2009)
South padre spring break season ends this weekend.ฤดูกาลท่องเที่ยวในวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ ของเซาธ์ พาเดรจะจบลงในสุดสัปดาห์นี้ Conflicted (2009)
Did he mention anything About meeting someone here In south padre?เขามาที่นี่กับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน Conflicted (2009)
This is florida. you never know when it's gonna rain. - [yawns] ah, compadre, i don't know about you, but i'm bushed.นี่ฟลอริด้า คุณไม่รู้ว่า ฝนจะตกเมื่อไหร่ ฉันไม่รู้นายเป็นไง แต่ฉันเหนื่อยมากเลยล่ะ Road Kill (2009)
Padre, you know what she's talking about, the water?หลวงพ่อพอทราบเรื่องที่เธอพูดถึงมั้ยครับ เรื่องน้ำ Good God, Y'All (2009)
Sorry, padre.ขอโทษด้วย Good God, Y'All (2009)
Oh, come on, padre. You're the head of admissions.โอ้ บาทหลวง คุณเป็นหัวหน้าคณะคัดเลือก The Coffee Cup (2009)
oh! I hear ya, padre.โอ้ ได้ยินแล้ว บาทหลวง The Coffee Cup (2009)
Thank you, Padre.ขอขอบคุณพ่อ. Angels & Demons (2009)
Yes, Padre?Signore, จัด ทีมการรักษาความปลอดภัย Angels & Demons (2009)
Padre? Order the evacuation.มาเรีย Santa DELLA Vittoria Angels & Demons (2009)
- Yes, Padre.Castel Sant'Angelo Angels & Demons (2009)
Padre.- ฉันจะต้องบอกคุณ. Angels & Demons (2009)
OK, padre, it seems nobody's objecting, so let's move on with it.โอเค บาทหลวง ไม่มีใครคิดคัดค้าน ดังนั้น ดำเนินพิธีต่อไปครับ When in Rome (2010)
The padre cleaned me out at the poker table. Yeah.บาทหลวงทำผมหมดตัวที่โต๊ะโปกเกอร์ ใช่ When in Rome (2010)
She's saying that in the Mexican tradition, the padrinos, or the godparents basically, pay for the wedding.โอ้ว มันเจ็บอ่ะ เค้าปาเต็มแรงเลยหรอ [เหมือนเด็กที่ร้องไห้] Our Family Wedding (2010)
Come on, padre.ไม่เอาน่่าหลวงพ่อ 99 Problems (2010)
We're in, padre.พวกเราเองหลวงพ่อ 99 Problems (2010)
Need a hand, padre?ให้ช่วยมั๊ยหลวงพ่อ? 99 Problems (2010)
Have a seat, padre. We got to have a chat.นั่นก่อนสิ เราต้องคุยกันหน่อย 99 Problems (2010)
Easiest is a silver knife blessed by a padre.วิธีที่ง่ายก็มีดเงินเสก Weekend at Bobby's (2010)
Padre there owed me.บาทหลวงที่นั่นช่วยฉันไว้ Spider and the Fly (2010)
Soon, compadre. Soon.คุณจะได้ไปพบผู้ว่า,แรงโก้. Rango (2011)
Only if I can take your espadrilles.ก็ต่อเมื่อฉันยืมหมวกปีกกว้างของเธอได้ The Wrong Goodbye (2011)
Maybe the padre points us in the right direction.บางทีบาทหลวงนั่นอาจจะ พาเราไปถูกทางก็ได้ Once Upon a Time... (2011)
Padre.คุณพ่อ Afterbirth (2011)
This isn't a request, compadre.นี่ไม่ใช่คำขอนะ สหาย The Blue Butterfly (2012)
Padre.พาเดร No Quarter (2012)
- Padre.- พาเดร. No Quarter (2012)
Think of me as a friend, a compadre, a fellow fighter.คิดซะว่าฉันเป็นเพื่อน เพื่อนรักเก่า หนุ่มนักสู้ Dirty Rotten Scandals (2012)
Getting nervous there, compadre?ได้รับประสาทมีพี่เบิ้ม? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
No can do, compadre.- ไม่ได้หรอกพวก Pilot (2013)
Afternoon, padre.สวัสดีตอนบ่าย,ท่านบาทหลวง Will the Circle Be Unbroken? (2013)
El nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo.- - Eye to Eye (2013)
Padre Esteban.หลวงพ่อ เอสเตบัน Eye to Eye (2013)
Padre.หลวงพ่อ Eye to Eye (2013)
Padre nuestro que estás en los cielos... (gasping, praying in Spanish)(gasping, praying in Spanish) (gasping, praying in Spanish) Eye to Eye (2013)
Uh, no, padre.เอ่อ ไม่หรอกครับ คุณพ่อ Clip Show (2013)
Do we know what padre was dosing number-one dad up with?เเล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่า คุณพ่อเค้าฉีดอะไรใส่เจ้าหมอนั่น ? Clip Show (2013)
Then how about Padre Island?ถ้างั๊น เกาะพาเดรล่ะ Route 66 (2013)
What, surf report no good at South Padre?สิ่งที่รายงานท่องไม่ดีที่ เซาตพาด เร? Transformers: Age of Extinction (2014)
What the hell's going on, compadre? !เกิดบ้าอะไรขึ้นเหรอ เพื่อน Lovecraft (2014)
Looks like Emilio's compadres came out early to set an ambush.ดูเหมือนเพื่อนของเอ็มมิลิโอ จะมาก่อนเวลาเพื่อซุ่มโจมตี Max (2015)
My compadres are coming from Mexico, which is in that direction.เพื่อนฉันมาจากเม็กซิโก มันต้องมาจากทางโน้น Max (2015)
Santo padre usted lo ve todo.พระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิทรงเห็นในทุกสิ่ง Brujo (2015)
I can't say the same thing for my compadres behind you.ฉันไม่สามารถพูดในสิ่งเดียวกัน สำหรับ Compadres ของฉันอยู่ข้างหลังคุณ The Magnificent Seven (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
PADRE    P AE1 D R EY2
PADRO    P AA1 D R OW0
PADRES    P AE1 D R EY2 Z
PADRON    P AE1 D R AH0 N
PADRICK    P AE1 D R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
padre    (n) (p aa1 d r ei)
padres    (n) (p aa1 d r ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pater {m}padre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
パードレ[, pa-dore] (n) padre (por [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神父[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Padre \Pa"dre\ (p[aum]"dr[=a]), n.; pl. Sp. & Pg. {Padres}
   (p[aum]"dr[=a]s); It. {Padri} (p[aum]"dr[=e]). [Sp., Pg., &
   It., fr. L. pater father. See {Father}.]
   1. A Christian priest or monk; used as a term of address for
    priests in some churches (especially Roman or Orthodox
    Catholic in Italy, Spain, Portugal, and Spanish America);
    -- also used in the American military.
 
   Syn: Father.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. In India (from the Portuguese), any Christian minister;
    also, a priest of the native region. --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A chaplain in one of the military services.
 
   Syn: military chaplain, Holy Joe, sky pilot.
     [WordNet 1.5]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 padres
   parents
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top