Search result for

pöt

(124 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pöt-, *pöt*
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pot[N] หม้อ, See also: ภาชนะหุงต้ม, Syn. vessel, kettle, jar, mug;
pot[N] จำนวน 1 หม้อ
pot[N] ภาชนะดินเผา, See also: กระถางดินเผา
pot[N] เงินจำนวนมาก, Syn. packet, pile, tidy sum, wad
pot[VT] ปลูกลงกระถาง
pot[VT] ยิงสัตว์ (เพื่อเป็นอาหาร)
pot[VI] ยิงสัตว์ (เพื่อเป็นอาหาร)
pot[N] กัญชา (คำสแลง), Syn. marijuana
pot[SL] ดื่มหนัก
potty[ADJ] ซึ่งไม่ค่อยมีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
pot cheesen. เนยแข็งชนิดหนึ่ง
potable(พอท'ทะเบิล) adj. เหมาะสำหรับดื่ม,เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้., See also: potability,potableness n., Syn. drinkable
potash(พอท'แทช) n. potassium carbonate,potassium hydroxide,potassium oxide
potassium(พะแทส'เซียม) n. ธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน;K
potato(พะเท'โท) n. มันฝรั่ง,ต้นมันฝรั่ง pl. potatoes, Syn. Irish potato,white potato
potato bean n.มันแกว, Syn. groundnut
potato boxn. ปาก
potato chipsn. มันที่หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วทอด
potato headn. คนทึ่ม,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
potation(n) สุรา,เหล้า,เครื่องดื่ม
potato(n) มันฝรั่ง
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
pother(vi) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potable-ดื่มได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potashโพแทช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
potassaemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potassemia; hyperkalaemia; hyperkalemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potboilerงานเขียนเพื่อเงิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potashโพแทช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
potashโพแทช, แร่ชนิดหนึ่งมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ เกิดปนอยู่ในชั้นของเกลือหินแร่ชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potash industry and tradeอุตสาหกรรมโพแทช [TU Subject Heading]
Potash mines and miningเหมืองโพแทชและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Potassiumโพแทสเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Potassiumโพแทสเซียม [TU Subject Heading]
Potassium dichromateโพแทสเซียมไดโครเมต [TU Subject Heading]
Potassium fertilizersปุ๋ยโปแตสเซี่ยม [TU Subject Heading]
Potassium hydroxide numberจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หมายถึง จำนวนกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลย์พอดีกับอนุมูลของกรดทั้งหมดที่ รวมกับแอมโมเนียในน้ำยาง ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 100 กรัม นั่นคือ จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวระบุปริมาณของสบู่แอมโมเนียมที่เกิดขึ้น ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในน้ำยาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระทำของแบคทีเรียต่อสารที่ไม่ใช่เนื้อยาง ในขณะก่อนการใส่แอมโมเนียลงในน้ำยาง และเกิดขึ้นจากการไฮโดรไลซิสของโปรตีนในระหว่างการเก็บน้ำยาง ค่า KOH ที่สูงแสดงถึง ความเปลี่ยนแปลงมากและอาจบ่งชี้ว่าน้ำยางข้นมีอายุหลังการผลิตนานอีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Potassium iodideโพแทสเซียมไอโอไดด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pot (n) กระชัง, กรง
Potato Potato[โพเทโท่ โพทาโท่] (slang ) เหมือนๆกัน เป็นสำนวนของภาษาอังกฤษที่เล่นกับการออกเสียง Potato ทั้งสองคำจะอ่านต่างกัน (เสียง แอ กับเสียง อา) ซึ่งทั้งสองล้วนแปลว่า มันฝรั่ง เหมือนกัน
See also: S. Same,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดินเผา[N] pottery, Syn. เครื่องเคลือบดินเผา, Example: โอ่งมังกรและเครื่องดินเผาเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดราชบุรี
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว
เป็ดพะโล้[N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
หม้อ[N] pot, Example: แม่ตักน้ำแกงจากหม้อมาใส่ชาม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะประเภทหนึ่งสำหรับหุงต้ม และใส่ของบางอย่าง ทำด้วยดินเผาหรือโลหะต่างๆ
กุมภ[N] pot, See also: jar, water jug, pitcher, Syn. กุมภ์, เหยือก, หม้อ, Example: ธรรมดากุมภมีน้ำเต็มแล้วย่อมไม่มีเสียงดัง, Count unit: ใบ, ลูก
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องว่าง[N] snack, See also: potluck, refreshments, simple meal, light meal, Syn. ของว่าง, อาหารว่าง
พุงพลุ้ย[ADJ] pot-bellied, See also: paunched, Example: ฉันเห็นผู้ชายพุงพลุ้ยแล้วนึกถึงพ่อมากกว่านึกถึงคนรัก, Thai definition: ที่มีหน้าท้องห้อยย้อยด้วยความอ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngoen) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip   FR: formulaire de dépôt [m]
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ชะมดแผงสันหางดำ[n. exp.] (chamot phaēng san hāng dam) EN: Large-spotted Civet   
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ช้างน้ำ[n.] (chāngnām) EN: hippopotamus ; hippo   FR: hippopotame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POT    P AA1 T
POTT    P AA1 T
POTH    P AA1 TH
POTE    P OW1 T
POTS    P AA1 T S
POTTY    P AA1 T IY0
POTTS    P AA1 T S
POTATO    P AH0 T EY1 T OW2
POTIER    P OW1 T IY0 ER0
POTION    P OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pot    (v) (p o1 t)
pots    (v) (p o1 t s)
potty    (n) (p o1 t ii)
potash    (n) (p o1 t a sh)
potato    (n) (p @1 t ei1 t ou)
potboy    (n) (p o1 t b oi)
poteen    (n) (p o1 t ii1 n)
potent    (j) (p ou1 t n t)
pother    (n) (p o1 dh @ r)
potion    (n) (p ou1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา

French-Thai: Longdo Dictionary
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.) [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] pottery [Add to Longdo]
土豆[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato [Add to Longdo]
坑洼[kēng wā, ㄎㄥ ㄨㄚ, / ] pothole; bump in road [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] pot; classifier for bottled liquid [Add to Longdo]
布达拉宫[Bù dá lā gōng, ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄍㄨㄥ, / ] Potala, winter palace of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スポット[すぽっと, supotto] spot [Add to Longdo]
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
地点[ちてん, chiten] spot, point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top