Search result for

other

(127 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -other-, *other*
English-Thai: Longdo Dictionary
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
cryotherapy(n) การบำบัดด้วยความเย็น เช่น In Poland cryotherapy has become a popular treatment for rejuvenating., Cryotherapy is another way to treat prostate cancer besides surgery or radiation.
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)
in other words(adv ) อีกนัยหนึ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
other[ADJ] อื่นๆ, See also: อื่น
other[PRON] คนอื่น, See also: สิ่งอื่น
other[ADJ] ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)
other[PRON] อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง), See also: อีกอันหนึ่ง
otherness[N] ความแปลก, See also: ความแตกต่าง
otherwise[CONJ] มิฉะนั้น, See also: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว, Syn. or else, if not
otherwise[ADV] มิฉะนั้น, See also: อย่างเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม, Syn. contrarily, differently
other than[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ), See also: ยกเว้น, Syn. except
other woman[N] ผู้หญิงอื่นที่สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วยนอกจากภรรยา, Syn. third party, second woman, correspondent
other world[N] ชาติหน้า, See also: เมืองยมบาล, Syn. future world

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
otherworldly(อัธ'เธอะเวิร์ลลี) adj. เกี่ยวกับ (โลกอื่น,โลกหน้า,ชาติหน้า) ,ซึ่งมุ่งทางจิต., See also: otherworldliness n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
another-guessadj. เกี่ยวกับอีกชนิดหนึ่ง
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester

English-Thai: Nontri Dictionary
other(adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน
other(n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
otherwise(con) มิฉะนั้น,ไม่เช่นนั้น,ตรงกันข้าม,ในประการอื่น
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
another(n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
other insurance clauseข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น ๆ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Other assetsสินทรัพย์อื่น [การบัญชี]
Other Construction Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ - หินไนส์ พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - หินแกรนิต พบในจังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี - หินอ่อน พบทั่วไปในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ที่จังหวัดยะลา [สิ่งแวดล้อม]
Other expensesค่าใช้จ่ายอื่น [การบัญชี]
Other expensesรายได้อื่น [การบัญชี]
Other Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ - แร่แบไรต์ พบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ เลย กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง - แร่เบนโทไนต์ พบในจังหวัดลพบุรี - แร่แคลไซต์ พบในจังหวัดลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - แร่ไดอะทอไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่ฟลูออไรด์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี - ดินมาร์ล พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ฟอสเฟต พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช - เกลือหิน พบในจังหวัดนครราชสีมา - แร่ทัลค์ พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ [สิ่งแวดล้อม]
Other liabilityหนี้สินอื่น [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-I know we don't like each other.ฉันรู้ว่าฉันกับนายไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ The Serena Also Rises (2008)
May-maybe--maybe we should stay away from each other for a while.เราควรจะห่างกันซักพัก The Ex-Files (2008)
What? I thought it was okay that we date other people.- อะไร ฉันคิดว่ามันก็โอเคถ้า เราจะเดตกับคนอื่น The Ex-Files (2008)
- Look, you're gonna date other people, and I'm gonna date other people.- เธอจะออกเดตกับคนอื่น งั้นฉันก็จะออกเดตกับคนอื่นบ้าง The Ex-Files (2008)
We look out for each other. What do you say?เราจะดูแลกันและกัน เธอจะว่าไง The Ex-Files (2008)
- Yes, they met at a charity affair the other week and they've been attached at the hip ever since.// ค่ะ พวกเธอพบกันในงานการกุศลเมื่ออาทิตย์ก่อนหนะค่ะ แล้วพวกแกก้อเข้าขากันดีตั้งแต่นั้น The Serena Also Rises (2008)
Mondays, Wednesdays, Fridays, and I get supervised visits with the library every other weekend.วันจันทร์, พุธ,ศุกร์ ส่วนผมก็จะไปที่ห้องสมุด The Ex-Files (2008)
- I had no other option.ไม่มีทางเลือก The Dark Night (2008)
"nate's so much different than Blair and all the others,""เนทแตกต่างจากแบลร์และคนอื่นๆเหลือเกิน" The Dark Night (2008)
Hey, clearly, there are other forces at work here in the universe, so...เห็นได้ชัดว่า มันมีความอิทธิพลมากมายในจักรวาลนี้ Never Been Marcused (2008)
They've had no other personal contact.แต่ก็แค่นั้น เพราะพวกเขาไม่ได้มีการติดต่อส่วนตัวกันน่ะ Never Been Marcused (2008)
You two know each other?คุณสองคนรู้จักกันเหรอ ? Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
otherThe two cars tried to make way for each other.
otherOther than that, I've been doing well.
otherBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
otherThey love each other?
otherWe haven't known each other long.
otherThe other day I went fishing for the first time in my life.
otherJapan depends on other countries for oil.
otherI bought a camera the other day.
otherSome passengers were injured, but the others were safe.
otherIn the park, some sat on benches, and others strolled about.
otherOtherwise he would not have won the first prize.
otherThe King invited not only us but also a lot of other people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ยังงั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่งั้น, ไม่อย่างนั้น, Example: แม่สั่งลูกๆ ว่าใครจะดูต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนไม่ยังงั้นไม่ให้ดูโทรทัศน์
ต่างถิ่น[N] other place, Syn. ต่างแดน, Example: เขาเป็นผู้สมัครใหม่มาจากต่างถิ่นที่ยังไม่มีใครรู้จัก, Thai definition: ไม่ใช่ในถิ่นนี้, ที่อยู่นอกที่แห่งนี้
ไม่งั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, มิเช่นนั้น, Example: เธอต้องช่วยฉัน ไม่งั้นฉันจะเปิดเผยความลับของเธอ
ไม่เช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. มิเช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: ผมหวังว่า จะได้เงินทุนมาเพิ่มอีก ไม่เช่นนั้นโครงการนี้ต้องล้มเลิกแน่
ไม่อย่างนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, มิเช่นนั้น, ไม่งั้น, Example: เธอต้องหัดแข็งข้อกับเขาบ้าง ไม่อย่างนั้นเขาก็จะได้ใจเอาแต่ใจตัวเองตลอด
งั้น[CONJ] otherwise, See also: or else, if not, in other ways, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้าเช่นนั้น, มิฉะนั้น, Example: ในเมื่อเขารู้แผนการณ์ของบริษัทแล้ว งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่
ผู้อื่น[PRON] others, Example: ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่เดือดร้อน แม้แต่ผู้อื่นก็ต้องพลอยลำบากไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้เรียกผู้ที่ไม่ใช่ตัวเอง
มิเช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียได้สะดวก
มิเช่นนั้น[CONJ] otherwise, Syn. ไม่เช่นนั้น, ไม่อย่างนั้น, ไม่งั้น, Example: อังกฤษต้องปกป้องจุดนี้ด้วยชีวิต มิเช่นนั้นมหาอำนาจของยุโรปอื่นๆ จะสามารถรุกรานอินเดียได้สะดวก
เดี๋ยว[ADV] otherwise, See also: for fear of, Syn. ประเดี๋ยวก่อน, Example: เด็กๆ ต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะเดี๋ยวจะไม่สบาย, Thai definition: อาจจะทำหรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บุคคลอื่น[pr.] (bukkhon eūn) EN: others   
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law   

CMU English Pronouncing Dictionary
OTHER    AH1 DH ER0
OTHERS    AH1 DH ER0 Z
OTHER'S    AH1 DH ER0 Z
OTHERS'    AH1 DH ER0 Z
OTHERNESS    AH1 DH ER0 N AH0 S
OTHERWISE    AH1 DH ER0 W AY2 Z
OTHERWORLDLY    AH1 DH ER0 W ER1 L D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
other    (n) (uh1 dh @ r)
others    (n) (uh1 dh @ z)
otherwise    (a) (uh1 dh @ w ai z)
otherworldly    (j) (uh2 dh @ w @@1 l d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Titelzusatz {m}; Titelzusätze {pl}other title information [Add to Longdo]
andere Gebrauchsbedingungenother service characteristics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
あの世[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P) [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above, #273 [Add to Longdo]
别人[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, / ] other people; others; other person, #493 [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] other; another; separate; separately, #699 [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people"), #1,335 [Add to Longdo]
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above, #1,721 [Add to Longdo]
要不[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, ] otherwise; or; or else, #2,374 [Add to Longdo]
要不然[yào bù rán, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] otherwise; or else; or, #11,288 [Add to Longdo]
不然的话[bù rán de huà, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ, / ] otherwise, #31,578 [Add to Longdo]
闲事[xián shì, ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] other people's business, #37,157 [Add to Longdo]
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, ] other half; fig. spouse; one's better half [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Other \Oth"er\ ([u^][th]"[~e]r), conj. [See {Or}.]
   Either; -- used with other or or for its correlative (as
   either . . . or are now used). [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Other of chalk, other of glass.     --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Other \Oth"er\, pron. & a. [AS. [=o][eth]er; akin to OS.
   [=a][eth]ar, [=o][eth]ar, D. & G. ander, OHG. andar, Icel.
   annarr, Sw. annan, Dan. anden, Goth. an[thorn]ar, Skr.
   antara: cf. L. alter; all orig. comparatives: cf. Skr. anya
   other. [root]180. Cf. {Alter}.]
 
   Usage: [Formerly other was used both as singular and plural.]
      [1913 Webster]
   1. Different from that which, or the one who, has been
    specified; not the same; not identical; additional; second
    of two.
    [1913 Webster]
 
       Each of them made other for to win.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn
       to him the other also.        --Matt. v. 39.
    [1913 Webster]
 
   2. Not this, but the contrary; opposite; as, the other side
    of a river.
    [1913 Webster]
 
   3. Alternate; second; -- used esp. in connection with every;
    as, every other day, that is, each alternate day, every
    second day.
    [1913 Webster]
 
   4. Left, as opposed to right. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A distaff in her other hand she had. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Note: Other is a correlative adjective, or adjective pronoun,
      often in contrast with {one}, {some}, {that}, {this},
      etc.
 
         The one shall be taken, and the other left.
                          --Matt. xxiv.
                          41.
 
         And some fell among thorns . . . but other fell
         into good ground.         --Matt. xiii.
                          7, 8.
      It is also used, by ellipsis, with a noun, expressed or
      understood.
 
         To write this, or to design the other. --Dryden.
      It is written with the indefinite article as one word,
      another; is used with each, indicating a reciprocal
      action or relation; and is employed absolutely, or
      eliptically for other thing, or other person, in which
      case it may have a plural.
 
         The fool and the brutish person perish, and leave
         their wealth to others.      --Ps. xlix.
                          10.
 
         If he is trimming, others are true. --Thackeray.
      Other is sometimes followed by but, beside, or besides;
      but oftener by than.
 
         No other but such a one as he.   --Coleridge.
 
         Other lords beside thee have had dominion over
         us.                --Is. xxvi.
                          13.
 
         For other foundation can no man lay than that is
         laid.               --1 Cor. iii.
                          11.
 
         The whole seven years of . . . ignominy had been
         little other than a preparation for this very
         hour.               --Hawthorne.
      [1913 Webster]
 
   {Other some}, some others. [Obs. or Prov. Eng.]
 
   {The other day}, at a certain time past, not distant, but
    indefinite; not long ago; recently; rarely, the third day
    past.
    [1913 Webster]
 
       Bind my hair up: as 't was yesterday?
       No, nor t' other day.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Other \Oth"er\ ([u^][th]"[~e]r), adv.
   Otherwise. "It shall none other be." --Chaucer. "If you think
   other." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 other
   adj 1: not the same one or ones already mentioned or implied;
       "today isn't any other day"- the White Queen; "the
       construction of highways and other public works"; "he
       asked for other employment"; "any other person would tell
       the truth"; "his other books are still in storage"; "then
       we looked at the other house"; "hearing was good in his
       other ear"; "the other sex"; "she lived on the other side
       of the street from me"; "went in the other direction"
       [ant: {same}]
   2: recently past; "the other evening"
   3: belonging to the distant past; "the early inhabitants of
     Europe"; "former generations"; "in other times" [syn:
     {early(a)}, {former(a)}, {other(a)}]
   4: very unusual; different in character or quality from the
     normal or expected; "a strange, other dimension...where his
     powers seemed to fail"- Lance Morrow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top