Search result for

offices

(39 entries)
(0.8752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offices-, *offices*, office
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offices, goodการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offices, incompatibleตำแหน่งที่มีลักษณะขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have reached Universal Exports, Our offices are currently closed...สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ.. Quantum of Solace (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
A privately funded think tank with offices in D. C,โดยมีกองทุนที่หนุนหลังอยู่ใน ดีซี Eagles and Angels (2008)
I go into people's offices, I fix their computers.เข้าไปห้องชาวบ้าน แล้วก็ซ่อมคอมฯพวกเค้า Blow Out (2008)
For Tom Hans en to find it now in a city of 400,000 offices, 91,000 commercial buildings and 3.8 million people-สำหรับ ทอม แฮนเซน ผุ้ซึ่งได้เผชิญกับมัน ในเมืองที่มีสำนักงานกว่า 400,000 แห่ง อาคารธุรกิจ 91,000 แห่ง และประชากรกว่า 3.8 ล้านคน 500 Days of Summer (2009)
I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning and all of the packing boxes.ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น.. ความเงียบเหงาของออฟฟิศ.. ในตอนเช้านี้ที่ผมเข้ามาทำงาน.. Invictus (2009)
They don't list offices.-ไม่อยู่ในรายชื่อ Duplicity (2009)
That's great, but there's no names on the offices. Where is she going? I don't...เยี่ยมแล้ว แต่เธอไม่เจอชื่อ Duplicity (2009)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)
Agents in our offices across the country are identifying every store in the United States that sold this overcoat.เจ้าหน้าที่ FBI ของเราทั่วประเทศ กำลังตามสืบเซาะทุกร้านในสหรัฐ เพื่อหาร้านที่ขายเสื้อโค้ทตัวนี้ Public Enemies (2009)
From quantico, and they'll turn your offices upside downจาก ควอนติโค และเค้าจะค้นสำนักงานของคุณ Pleasure Is My Business (2009)
I'll show you the offices before we start the demolition.แล้วพาคุณไปทัวร์รอบออฟฟิซด้วยเลย A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officesA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
officesCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
officesEverything came out satisfactory through your good offices.
officesHe obtained the job through the good offices of his friend.
officesHe obtained the post through the good offices of a friend.
officesI was able to get a job through the good offices of my friend.
officesNone of these offices have air-conditioning.
officesNothing can change the look of a city so dramatically as the sudden appearance of a block of offices which towers above all the surrounding buildings.
officesSix high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
officesThanks to the good offices of Ken'ichi they had been found various places to work in town.
officesThe branch offices of the bank are located all over Japan.
officesThe central location gives easy access to stores and offices.

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFICES    AO1 F AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offices    (n) (o1 f i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of [Add to Longdo]
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices) [Add to Longdo]
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
下部機関[かぶきかん, kabukikan] (n) subordinate offices or institutions [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of) [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n,vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
郡役所[ぐんやくしょ, gunyakusho] (n) county offices [Add to Longdo]
係;掛[がかり, gakari] (suf) (掛 is often used for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1,掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top