Search result for

oach

(41 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oach-, *oach*.
English-Thai: Longdo Dictionary
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oach(โคช) n. รถโดยสาร,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
coach-builtadj. เกี่ยวกับรถที่ต่อตัวถังรถยนต์
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
coach(vt) สอน,ฝึก,ฝึกสอน
coachman(n) คนขับรถม้า
cockroach(n) แมลงสาบ
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
จาบ[v.] (jāp) EN: encroach ; intrude   
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アプローチ[, apuro-chi] (n,vs) (1) approach; (2) (abbr) (See アプローチショット) approach shot; (P) [Add to Longdo]
アプローチショット[, apuro-chishotto] (n) approach shot [Add to Longdo]
アプローチライト[, apuro-chiraito] (n) approach light [Add to Longdo]
オーラルアプローチ[, o-raruapuro-chi] (n) oral approach [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
クーリーローチ;クーリー・ローチ[, ku-ri-ro-chi ; ku-ri-. ro-chi] (n) kuhli loach (Pangio kuhlii) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top