หรือคุณหมายถึง neür?
Search result for

neuer

(18 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neuer-, *neuer*
CMU English Pronouncing Dictionary
NEUER    N OY1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
neuer, See also: neu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
Neuerer {m}innovator [Add to Longdo]
Neuerscheinung {f}new publication; new release [Add to Longdo]
Neuerstellung {f}; Wiederherstellung {f}; Regenerierung {f}regeneration [Add to Longdo]
Neuerung {f}; Innovation {f} | Neuerungen {pl}; Innovationen {pl}innovation | innovations [Add to Longdo]
Neuerung {f}denouement [Add to Longdo]
Neuerungen vornehmen | Neuerungen vornehmend | nimmt Neuerungen vor | nahm Neuerungen vorto innovate | innovating | innovates | innovated [Add to Longdo]
Neuerwerbung {f}acquisition [Add to Longdo]
Neuerwerbungsliste {f}; Neuerwerbungsverzeichnis {n}accession(s) list; list of new acquisitions [Add to Longdo]
neuer Sternnova [Add to Longdo]
neuerdings {adv}latterly [Add to Longdo]
neuerdings {adv}newly [Add to Longdo]
neuerlich verhandelnto reargue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新式[しんしき, shinshiki] neuer_Stil, neuer_Typus, neues_System [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] neuer_Reis, Neuling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neuer [nɔir]
     newer
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top