Search result for

music

(137 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -music-, *music*
English-Thai: Longdo Dictionary
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
music[N] เพลง, See also: เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี, Syn. melody, song, tune
music[N] โน้ตเพลง
music[N] เสียงที่ไพเราะ, See also: เสียงที่น่าฟัง
music[N] การแต่งทำนองดนตรี, See also: การแต่งทำนองเพลง, การแต่งเพลง, การเรียบเรียงเพลง, Syn. musicology
musical[ADJ] เกี่ยวกับดนตรี, See also: ในทางดนตรี, ซึ่งมีทักษะทางดนตรี, Syn. talented, musically inclined
musical[ADJ] ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, เสนาะหู, Syn. harmonious, tuneful, sweet, pleasing, Ant. tuneles, harsh
musical[N] ละครเพลง, See also: ภาพยนตร์เพลง, ละครชวนหัวประกอบดนตรี
musicale[N] การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี, See also: การรวมตัวเพื่อฟังดนตรี, Syn. concert, recital, solo performance
musician[N] นักดนตรี, See also: ศิลปินเพลง, นักแต่งเพลง, Syn. composer, player, performer
music box[N] หีบเพลง, See also: กล่องดนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
music(มิว'ซิค) n. ดนตรี,เสียงดนตรี,เสียงไพเราะ, Syn. melody
musical(มิว'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับดนตรี,ซึ่งมีเสียงไพเราะ, See also: musicality n. musicale n. การประชุมฟังดนตรี
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
musician(มิวซิซ'เชิน) n. นักดนตรี
part musicn. ดนตรีที่มีส่วนสำหรับการแสดงอย่างอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
music(n) ดนตรี,เสียงดนตรี,โน้ตเพลง
musical(adj) ไพเราะ,เสนาะหู,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
musically(adv) ทางดนตรี
musician(n) นักดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
musical comedyสุขนาฏกรรมเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Musical Instrument Digital Interface (MIDI)มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล (มิดิ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musicดนตรี [TU Subject Heading]
Musicดนตรี [การแพทย์]
Music and childrenดนตรีกับเด็ก [TU Subject Heading]
Music and literatureดนตรีกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Music and magicดนตรีกับไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Music and teenagersดนตรีกับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Music and the internetดนตรีกับอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Music and the revolutionดนตรีกับการปฏิวัติ [TU Subject Heading]
Music and warดนตรีกับสงคราม [TU Subject Heading]
Music and youthดนตรีกับเยาวชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, music?อะไรนะ Big (1988)
Dad, you pursued your music when you were young.พ่อคะ พ่อไล่ตามความฝันในการแต่งเพลงของพ่อตั้งแต่เด็ก The Serena Also Rises (2008)
Uh, when I was your age, all I wanted was to be a musician,ตอนพ่ออายุเท่าลูกน่ะ.สิ่งเดียวที่ต้องการคือ เป็นนักดนตรี New Haven Can Wait (2008)
Gangsters, fighters, musicians.เขาเป็นทั้ง นักเลง นักสู้ แล้วก็นักมายากล Chuck in Real Life (2008)
Why their place had no music, no view, no decor.ทำไมบ้านของพวกเขา ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีวิว ไม่ตกแต่ง Joy (2008)
Doesn't music heal you during those times?ก็ต้องฟังเพลงไม่ไหมครับ? Akai ito (2008)
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
Music! Now!นี่ จอง กยู เพลง เพลง Scandal Makers (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
Our Seok Ran Music City project...โครงการ ซุกรัน เมืองแห่งคนตรี Beethoven Virus (2008)
What's that now? Is that music?นั้นอะไร\ มันเป็นเสียงดนตรีใช่ไหม Beethoven Virus (2008)
What music is that boring?เพลงอะไรนั้นน่าเบื่อ? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
musicAbove the music, I could hear her crying.
musicAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
musicActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
musicAfter all, it is talent that counts in music.
musicAll of us listened to the music as if we were charmed by the moonlight.
musicA musician can appreciate small differences in sounds.
musicAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
musicAnn likes music very much.
musicAnyone can cultivate their interest in music.
musicApart from sports, I like listening to jazz music.
musicAre there any famous musicians on the stage?
musicAre you fond of music?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้าอี้ดนตรี[N] musical chairs, Example: งานปีใหม่ปีนี้ มีการเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มีผู้เล่นมากกว่าเก้าอี้หนึ่งคน แย่งกันนั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดแล้วคัดผู้ที่ไม่ได้นั่งออก
สังคีต[N] music, See also: musicale, concert, Thai definition: การร้องรำทำเพลง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โน้ตดนตรี[N] note, See also: musical notation, music score, Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง, Example: โน้ตดนตรีของเพลงไทยเพลงนี้ฟังดูคล้ายเพลงสากล, Thai definition: เครื่องหมายกำหนดท่วงทำนองเสียงดนตรี
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด
ละครร้อง[N] musical comedy, See also: lyric drama, Example: ละครร้องและละครพูดเป็นละครแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากละครตะวันตก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครคล้ายละครพูด ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง คล้ายละครรำ แต่เรื่องแสดงมักเป็นเรื่องปัจจุบัน
ลิเก[N] Thai traditional dramatic performance, See also: musical folk drama, Syn. ยี่เก, นาฏดนตรี, Example: ปัจจุบันนี้เรื่องสังข์ทองก็ยังเป็นเรื่องที่นิยมเล่นในลิเกอยู่, Thai definition: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
ลูกฆ้อง[N] melodious sound, See also: musical sound from beating a gong, Thai definition: ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่
วาทก[N] musician, Syn. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลง, นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่บรรเลงดนตรี, คนเล่นดนตรี, Notes: (สันสกฤต)
วาที[N] musician, Syn. นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาฏดนตรี[N] musical drama, See also: musical folk drama, traditional melodrama, Syn. ลิเก, ยี่เก, Example: ที่บ้านชอบพากันไปชมนาฏดนตรีที่จัดประกวดกัน, Count unit: โรง, คณะ, Thai definition: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
ดนตรี[n.] (dontrī) EN: music   FR: musique [f]
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlātsik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีไทย[n. exp.] (dontrī Thai) EN: traditional Thai music   
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai doēm) EN: Thai classical music   
ดนตรีทุกชนิด[xp] (dontrī thuk chanit) EN: all kinds of music   FR: tous les genres de musique
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: music   FR: musique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSIC    M Y UW1 Z IH0 K
MUSICH    M Y UW1 S IH0 K
MUSICK    M Y UW1 S IH0 K
MUSICA    M Y UW1 Z IH0 K AH0
MUSICAL    M Y UW1 Z IH0 K AH0 L
MUSIC'S    M Y UW1 Z IH0 K S
MUSICA'S    M Y UW1 Z IH0 K AH0 Z
MUSICALS    M Y UW1 Z IH0 K AH0 L Z
MUSICIAN    M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N
MUSICALLY    M Y UW1 Z IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
music    (n) (m y uu1 z i k)
musical    (n) (m y uu1 z i k l)
musicals    (n) (m y uu1 z i k l z)
musician    (n) (m y uu1 z i1 sh @ n)
music-box    (n) - (m y uu1 z i k - b o k s)
musically    (a) (m y uu1 z i k l ii)
musicians    (n) (m y uu1 z i1 sh @ n z)
music-hall    (n) - (m y uu1 z i k - h oo l)
music-boxes    (n) - (m y uu1 z i k - b o k s i z)
music-halls    (n) - (m y uu1 z i k - h oo l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音楽[おんがく, ongaku] Thai: ดนตรี English: music

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band [Add to Longdo]
Musical {n}musical [Add to Longdo]
Musik {f} | einschmeichelnde Musik | serielle Musikmusic | enticing music | serial music [Add to Longdo]
Musikdrama {n}music drama [Add to Longdo]
Musikfestspiele {f}music festival [Add to Longdo]
Musiktheorie {f}music theory [Add to Longdo]
Musikvideo {n}music video [Add to Longdo]
Notenpapier {n}music paper [Add to Longdo]
Notenständer {m}music stand [Add to Longdo]
Spieldose {f}; Spieluhr {f}music box [Am.] [Add to Longdo]
Varietee {n}; Varieté {n}music hall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
じゃんじゃか[, janjaka] (adv) (1) noisily (playing a musical instrument); (2) doing something on and on [Add to Longdo]
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国音乐[Zhōng guó yīn yuè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] music of China [Add to Longdo]
八音[bā yīn, ㄅㄚ , ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹) [Add to Longdo]
八音盒[bā yīn hé, ㄅㄚ ㄏㄜˊ, ] musical box [Add to Longdo]
乐器[yuè qì, ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] musical instrument [Add to Longdo]
乐坛[yuè tán, ㄩㄝˋ ㄊㄢˊ, / ] music circles; music world [Add to Longdo]
乐师[yuè shī, ㄩㄝˋ ㄕ, / ] musician [Add to Longdo]
乐曲[yuè qǔ, ㄩㄝˋ ㄑㄩˇ, / ] musical composition [Add to Longdo]
乐音[yuè yīn, ㄩㄝˋ , / ] musical note; tone [Add to Longdo]
简谱[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] musical stave [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] music; musical pipe with 3 reeds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music [Add to Longdo]
デジタル音楽[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] digital music [Add to Longdo]
音楽[おんがく, ongaku] music [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Music \Mu"sic\, n. [F. musique, fr. L. musica, Gr. ? (sc. ?),
   any art over which the Muses presided, especially music,
   lyric poetry set and sung to music, fr. ? belonging to Muses
   or fine arts, fr. ? Muse.]
   1. The science and the art of tones, or musical sounds, i.
    e., sounds of higher or lower pitch, begotten of uniform
    and synchronous vibrations, as of a string at various
    degrees of tension; the science of harmonical tones which
    treats of the principles of harmony, or the properties,
    dependences, and relations of tones to each other; the art
    of combining tones in a manner to please the ear.
    [1913 Webster]
 
   Note: Not all sounds are tones. Sounds may be unmusical and
      yet please the ear. Music deals with tones, and with no
      other sounds. See {Tone}.
      [1913 Webster]
 
   2.
    (a) Melody; a rhythmical and otherwise agreeable
      succession of tones.
    (b) Harmony; an accordant combination of simultaneous
      tones.
      [1913 Webster]
 
   3. The written and printed notation of a musical composition;
    the score.
    [1913 Webster]
 
   4. Love of music; capacity of enjoying music.
    [1913 Webster]
 
       The man that hath no music in himself
       Nor is not moved with concord of sweet sounds,
       Is fit for treasons, stratagems, and spoils. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A more or less musical sound made by many of the
    lower animals. See {Stridulation}.
    [1913 Webster]
 
   {Magic music}, a game in which a person is guided in finding
    a hidden article, or in doing a specific art required, by
    music which is made more loud or rapid as he approaches
    success, and slower as he recedes. --Tennyson.
 
   {Music box}. See {Musical box}, under {Musical}.
 
   {Music hall}, a place for public musical entertainments.
 
   {Music loft}, a gallery for musicians, as in a dancing room
    or a church.
 
   {Music of the spheres}, the harmony supposed to be produced
    by the accordant movement of the celestial spheres.
 
   {Music paper}, paper ruled with the musical staff, for the
    use of composers and copyists.
 
   {Music pen}, a pen for ruling at one time the five lines of
    the musical staff.
 
   {Music shell} (Zool.), a handsomely colored marine gastropod
    shell ({Voluta musica}) found in the East Indies; -- so
    called because the color markings often resemble printed
    music. Sometimes applied to other shells similarly marked.
    
 
   {To face the music}, to meet any disagreeable necessity, such
    as a reprimand for an error or misdeed, without flinching.
    [Colloq. or Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 music
   n 1: an artistic form of auditory communication incorporating
      instrumental or vocal tones in a structured and continuous
      manner
   2: any agreeable (pleasing and harmonious) sounds; "he fell
     asleep to the music of the wind chimes" [syn: {music},
     {euphony}]
   3: musical activity (singing or whistling etc.); "his music was
     his central interest"
   4: (music) the sounds produced by singers or musical instruments
     (or reproductions of such sounds)
   5: punishment for one's actions; "you have to face the music";
     "take your medicine" [syn: {music}, {medicine}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 music
  n.
 
   A common extracurricular interest of hackers (compare {science-fiction
   fandom}, {oriental food}; see also {filk}). Hackish folklore has long
   claimed that musical and programming abilities are closely related, and
   there has been at least one large-scale statistical study that supports
   this. Hackers, as a rule, like music and often develop musical appreciation
   in unusual and interesting directions. Folk music is very big in hacker
   circles; so is electronic music, and the sort of elaborate instrumental
   jazz/rock that used to be called ?progressive? and isn't recorded much any
   more. The hacker's musical range tends to be wide; many can listen with
   equal appreciation to (say) Talking Heads, Yes, Gentle Giant, Pat Metheny,
   Scott Joplin, Tangerine Dream, Dream Theater, King Sunny Ade, The
   Pretenders, Screaming Trees, or the Brandenburg Concerti. It is also
   apparently true that hackerdom includes a much higher concentration of
   talented amateur musicians than one would expect from a similar-sized
   control group of {mundane} types.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top