หรือคุณหมายถึง motion to dismiß?
Search result for

motion to dismiss

(13 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motion to dismiss-, *motion to dismiss*, motion to dismis
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motion to dismissคำขอให้ยกฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They filed a motion to dismiss, but there's no way that judge Abrams honors it.พวกเขายื่นคำร้องขอจำหน่ายคดี แต่ ไม่มีทางที่ผู้พิพากษาเอบรัมส์จะยอมตามแน่ Law Abiding Citizen (2009)
They filed a motion to dismiss the case based on our lack of evidence.พวกเขายื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีหลักฐาน Pilot (2011)
Motion to dismiss, motion to compel, motion to strike, motion to change venue, and we have another half dozen in the pipeline.คำร้องให้ปลดจากตำแหน่ง คำร้องให้บังคับ คำร้องให้หยุดงานประท้วง คำร้องให้เปลี่ยนที่ และยังมีคำร้องอื่นอีกครึ่งโหลที่กำลังส่งมา Discovery (2012)
We establish his state of mind, then file a motion to dismiss.เราดูสภาวะจิตของเขาในตอนนั้น แล้วหาจังหวะที่เขาพลาด All In (2012)
To put with this motion to dismiss.เพื่อให้การพิจารณาคดีนี้ยกเลิก Break Point (2012)
If you wanted to file a motion to dismiss, you would have done that already.ถ้าคุณต้องการเอกสารเพื่อยกเลิการพิจารณาคดี คุณก็มีอยู่แล้วหละ Break Point (2012)
Allison's filing a motion to dismiss.เอกสารของอลิสัน ญัตติไม่รับฟ้อง Break Point (2012)
My motion to dismiss is Wednesday with Judge McIntyre.ญัตติของชั้น ถูกถอนไปเมื่อวันพุธ โดยผู้พิพากษาแมคเคนไทย์ Zane vs. Zane (2013)
I went to resubmit my motion to dismiss.ชั้นส่งคำร้องแนบบไป ให้ยกฟ้อง Zane vs. Zane (2013)
I have courtesy copies of a motion to dismiss their action in its entirety.ฉันได้ยินจากแทร์รี่ว่า เราจะมาสรุปคดีกับลูกความที่นี่ โอ้ ไม่ ไม่ใช่จ๊ะ ก็แค่นัดเจอ ไม่ได้สรุปคดี Back from the Dead (2013)
Motion to dismiss denied, bail denied.ไม่มีการยกฟ้อง และไม่มีการประกันตัว Left Behind (2015)
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top