Search result for

monolog

(35 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monolog-, *monolog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monolog[N] บทพูดคนเดียว, Syn. monolog, soliloquy, talk
monologue[N] บทพูดคนเดียว, Syn. monolog, soliloquy, talk
monologist[N] ผู้พูดคนเดียว
monologuist[N] ผู้พูดคนเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด

English-Thai: Nontri Dictionary
monologue(n) ละครคนเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monologueบทพูดเดี่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monologueไม่มีการเชื่อมโยงในเนื้อเรื่องที่พูดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get a coffee, hold some waitress hostage with a monologue about your sperm.ทำไมคุณไม่ไปดื่มกาแฟ จับสาวเสริฟเป็นตัวประกัน แล้วก็พล่ามเรื่องสเปิร์มของคุณซะล่ะ Spanish 101 (2009)
Maybe we can get a break from Jake's obsessive inner monologue.เราจะได้พักจากความคิดหมกหมุ่นของเจคซะที "อยากให้เบลลาโทรมาจัง" The Twilight Saga: Eclipse (2010)
- Don't you mean monologue?พูดถึงเรื่องที่บ่นอยุ่คนเดียวนั่นนะเหรอ Last Tango, Then Paris (2010)
You wanna hear the monologue from My Fair Lady?คุณอยากจะรู้เรื่องอะไร เกีย่วกับผมอีกไหมละ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I can do a whole monologue album. Incredible. Hey, congratulations.ผมร้องเป็นคนประสานก็ได้นะ สุดยอดไปเลย ยินดีด้วย A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
You wanna hear the monologue from My Fair Lady?You wanna hear the monologue from My Fair Lady? A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Why don't we start with your, uh, dramatic monologue?ถ้างั้นเรามาเริ่มต้นกับ บทพูดคนเดียวดีไหม Goodbye (2012)
I won't sit here and give you some monologue about how reformed I am.ผมจะไม่มานั่งที่นี่ แล้วบอกคุณว่า ผมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง Judgment Day (2012)
Look, I auditioned for him for ***, and he made me recite my monologue in a slip, standing on one foot, pouring tomato juice all over myself.ออดิชั่นด้วยเหมือนกัน เป็นอะแมนดา วิงฟิลด์ไง คุณหมายถึงคนที่.. เบลคนที่ใช้เวลาตอนเป็นแม่มด Glease (2012)
I gave myself this pep talk in the mirror, and I just began my soulful monologue by saying...ฉันต้องพูดให้กำลังใจตัวเองผ่านกระจก และฉันก็สามารถเติมเต็มจิตวิญญาณของฉันได้ด้วยการพูดว่า Thanksgiving (2012)
And our inner monologues!และการสั่งสมของเรา Bear Facts (2012)
My father showed up today with some new woman and in the middle of all the "Allen's a screw-up" monologue, all of a sudden, I realized I don't care.พ่อผมเองก็โผล่หัวมา แถมยังหนีบผู้หญิงใหม่มาด้วย นี่คือตอนกลางของละครที่ชื่อ "โอดครวญของอัลเลน"นะ แล้วในตอนนั้น ผมมั่นใจว่าผมไม่แคร์ Kill Your Darlings (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรย[v.] (proēi) EN: think aloud   FR: soliloquer ; monologuer

CMU English Pronouncing Dictionary
MONOLOGUE    M AA1 N AH0 L AO2 G
MONOLOGUES    M AA1 N AH0 L AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monologue    (n) (m o1 n @ l o g)
monologues    (n) (m o1 n @ l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monolog {m}; Selbstgespräch {n}; Rede {f} | Monologe {pl}; Selbstgespräche {pl}; Reden {pl}monologue; monolog [Am.] | monologues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノローグ[, monoro-gu] (n) (See ダイアローグ) monologue; (P) [Add to Longdo]
独り言(P);ひとり言;一人言[ひとりごと, hitorigoto] (n) soliloquy; monologue; speaking to oneself; (P) [Add to Longdo]
独語[どくご, dokugo] (n,vs) (1) monologue; soliloquy; (2) German (language) [Add to Longdo]
独白[どくはく, dokuhaku] (n,vs) monologue; talking to oneself; soliloquy [Add to Longdo]
独話[どくわ, dokuwa] (n,vs) talking to oneself; conducting a monologue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独角戏[dú jiǎo xì, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] monologue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  monologue
  
  1. monolog.
  
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Monolog [moːnoːloːk] (n) , s.(m )
     monologue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top