Search result for

meat

(137 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meat-, *meat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meat[N] เนื้อสัตว์
meat[N] เนื้อผลไม้, See also: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร, Syn. foodstuff, eatables
meat[N] เนื้อหา, See also: สาระสำคัญ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, Syn. heart, center, core, kernel, main idea
meaty[N] ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อ, See also: ซึ่งมีรสเนื้อ
meaty[N] ซึ่งเต็มไปด้วยสาระ, Syn. significant, important, weighty
meatus[ADJ] ช่องเปิด, See also: รูเปิด
meatball[N] ลูกชิ้น
meathooks[SL] มือ (2 ข้าง)
meatiness[ADJ] ซึ่งไม่มีเนื้อ
meat wagon[SL] รถพยาบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meat(มีท) n. เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร,อาหาร,ส่วนที่กินได้,ส่วนสำคัญ,จุดสำคัญ,ของโปรด,สิ่งที่ชอบทำ,อาหารมื้อสำคัญ.
meat and potatoesn. ส่วนที่สำคัญหรือสำคัญที่สุด
meathead(มีท'เฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม,คนดื้อร้น
meatus(มีเอ'ทัส) n. รูเปิด,ทางเปิด,ช่องเปิด,โพรงในกระดูก pl. meatuses,meatus
meaty(มี'ท') adj. มีเนื้อมาก,
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
red meatn. เนื้อสีแดง (เนื้อวัว,เนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ) ไม่ใช่เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่หรือเนื้อลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
meat(n) เนื้อสด,อาหาร
meaty(adj) เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ
mincemeat(n) ไส้ขนม,เนื้อสับ
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
sweetmeat(n) ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของหวาน,อาหารหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meatusช่อง, ทางผ่าน, หลืบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
meatusปากช่อง, รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external acoustic; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external auditory; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal acoustic; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal auditory; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, urinaryปากช่องท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meatเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meatเนื้อสัตว์, อาหารจำพวกเนื้อ, เนื้อ [การแพทย์]
Meat Extractsน้ำสกัดเนื้อ, สารสกัดจากเนื้อ [การแพทย์]
Meat grindersเครื่องบดเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat industry and tradeอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat inspectionการตรวจเนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]
Meat Products, Fermentedผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก [การแพทย์]
Meat, All Fleshเนื้อสดทั้งก้อน [การแพทย์]
Meat, Frozenเนื้อสัตว์ที่แช่แข็ง [การแพทย์]
Meat, Homogenizedเนื้อสับหรือทำให้ละเอียด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
meatstick (n slang ) อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The manager of the inn wants to meat youผู้จัดการของอินน์ต้องการพบคุณนะ Chuck in Real Life (2008)
Doctors treating you like a piece of meat?หมอรักษาคุณ เหมือนเป็นแค่เนื้อชิ้นหนึ่ง Last Resort (2008)
You are a piece of meat.คุณมันแค่เนื้อชิ้นหนึ่งจริงๆ Last Resort (2008)
I don't eat meat, man.ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ว่ะพวก Pilot (2008)
The new kid doesn't eat meat.เด็กใหม่ไม่กินเนื้อสัตว์ Pilot (2008)
Can't trust anyone doesn't eat meat.คนไม่กินเนื้อสัตว์ เชื่อใจไม่ได้สักคน Pilot (2008)
What kind of meat is this?นี่มันเนื้ออะไร The Labyrinth of Gedref (2008)
Stay there, or you're dead meat!อยู่นี่แหละ หรือแกอยากจะตาย The Bank Job (2008)
That meat lover's pizza is not loving me back at all!พิซซ่าหน้าเนื้อนั่น ไม่ได้รักฉันเลยสักนิด Bolt (2008)
You can't eat meat, right? You Hindus?คุณไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหม คุณนับถือฮินดูนี่ New York, I Love You (2008)
No meat, no fish.ไม่ทานเนื้อวัว หรือเนื้อปลา New York, I Love You (2008)
- No milk and meat together. - No potato, no roots.ไม่กินนมกับเนื้อวัว ไม่กินมันฝรั่ง หรือหัวบุก New York, I Love You (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meatI like meat better than fish.
meatMeat decays quickly in warm weather.
meatMeat is very expensive nowadays.
meatI've given up eating meat.
meatHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
meatWe have eaten no meat for several days.
meatThey lived on corn, potatoes, and the meat of animals.
meatThe dog had a piece of meat in its mouth.
meatDo you know how to cook meat?
meatThe meat tastes bad.
meatThe meat is frozen.
meatIf you want to avoid cholesterol, eat lean meat with no fat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกชิ้น[N] meat ball, See also: fish ball, Example: รายการอาหารที่จะออกร้านขายจะมีกระเพาะปลา ลูกชิ้นปิ้ง และไอศกรีมกะทิ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนื้อปลาหรือหมูเป็นต้นที่โขลกทำเป็นก้อนแล้วต้ม
อาหารคาว[N] meat dish, See also: meat diet, Ant. อาหารหวาน, ของหวาน, Example: อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยวและเผ็ด
ต้มเค็ม[N] meat or fish that is boiled with salt, Example: คุณพ่อบ่นอยากรับประทานปลาทูต้มเค็ม, Thai definition: ชื่ออาหารคาวอย่างหนึ่ง ใช้ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นมีหมูเป็นต้นเคี่ยวให้เข้าไส้หรือให้เปื่อย, ถ้าต้มตามแบบจีนมีรสเค็มแต่ถ้าต้มตามแบบไทยมีรสหวานเค็ม
ของคาว[N] meat, See also: fish, dish, food, Syn. กับข้าว, Ant. ของหวาน, Example: เขากินของคาวสลับกับของหวาน, Thai definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi (Thai sweetmeat)   FR: bualoi [m] (dessert thaï)
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ชิ้นเนื้อ[n. exp.] (chin neūa) EN: slice of meat   FR: tranche de viande [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat   FR: extraire le lait de coco
ขนมเบื้อง[n. exp.] (khanom beūang) EN: kind of Thai sweetmeat   
ขนมบัวลอย[n. exp.] (khanom būaløi) EN: Thai sweetmeat   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAT    M IY1 T
MEATS    M IY1 T S
MEATY    M IY1 T IY0
MEATH    M IY1 TH
MEATIER    M IY1 T IY0 ER0
MEATLESS    M IY1 T L AH0 S
MEATLOAF    M IY1 T L OW0 F
MEATBALL    M IY1 T B AO2 L
MEATBALLS    M IY1 T B AO2 L Z
MEATPACKER    M IY1 T P AE2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meat    (n) (m ii1 t)
Meath    (n) (m ii1 th)
meats    (n) (m ii1 t s)
meaty    (j) (m ii1 t ii)
meatier    (j) (m ii1 t i@ r)
meatball    (n) (m ii1 t b oo l)
meatiest    (j) (m ii1 t i i s t)
meatless    (j) (m ii1 t l @ s)
meat-safe    (n) - (m ii1 t - s ei f)
meatballs    (n) (m ii1 t b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischbeschauer {m}meat inspector [Add to Longdo]
Fleischbrät {m,n}meat emulsion [Add to Longdo]
Fleischbrühe {f}meat broth [Add to Longdo]
Fleischerzeugnis {n} | Fleischerzeugnisse {pl}meat product | meat products [Add to Longdo]
Fleischextrakt {m}meat extract [Add to Longdo]
Fleischkost {f}meat diet [Add to Longdo]
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fleischpreise {pl}meat prices [Add to Longdo]
Fleischverarbeitung {f}meat processing [Add to Longdo]
Fleischvergiftung {f}meat poisoning [Add to Longdo]
Fleischware {f}meat product [Add to Longdo]
Fleischwarenindustrie {f}meat industry [Add to Longdo]
Fliegenschrank {m}meat safe [Add to Longdo]
Fond {m}; Fleischsaft {m} [cook.]meat juices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切肉刀[qiē ròu dāo, ㄑㄧㄝ ㄖㄡˋ ㄉㄠ, ] meat cleaver [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] meat dishes; mixed viands [Add to Longdo]
[ròu, ㄖㄡˋ, ] meat; flesh; pulp (of a fruit) [Add to Longdo]
肉商[ròu shāng, ㄖㄡˋ ㄕㄤ, ] meat merchant; butcher [Add to Longdo]
肉汁[ròu zhī, ㄖㄡˋ ㄓ, ] meat stock [Add to Longdo]
肉片[ròu piàn, ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] meat slice [Add to Longdo]
肉类[ròu lèi, ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] meat [Add to Longdo]
肉饼[ròu bǐng, ㄖㄡˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] meat patty [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] meat dishes; mixed viands [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] meat on the back of an animal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meat \Meat\ (m[=e]t), n. [OE. mete, AS. mete; akin to OS. mat,
   meti, D. met hashed meat, G. mettwurst sausage, OHG. maz
   food, Icel. matr, Sw. mat, Dan. mad, Goth. mats. Cf. {Mast}
   fruit, {Mush}.]
   1. Food, in general; anything eaten for nourishment, either
    by man or beast. Hence, the edible part of anything; as,
    the meat of a lobster, a nut, or an egg. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And God said, Behold, I have given you every herb
       bearing seed, . . . to you it shall be for meat.
                          --Gen. i. 29.
    [1913 Webster]
 
       Every moving thing that liveth shall be meat for
       you.                 --Gen. ix. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. The flesh of animals used as food; esp., animal muscle;
    as, a breakfast of bread and fruit without meat.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: Dinner; the chief meal. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Meat biscuit}. See under {Biscuit}.
 
   {Meat earth} (Mining), vegetable mold. --Raymond.
 
   {Meat fly}. (Zool.) See {Flesh fly}, under {Flesh}.
 
   {Meat offering} (Script.), an offering of food, esp. of a
    cake made of flour with salt and oil.
 
   {To go to meat}, to go to a meal. [Obs.]
 
   {To sit at meat}, to sit at the table in taking food.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meat \Meat\, v. t.
   To supply with food. [Obs.] --Tusser.
   [1913 Webster]
 
      His shield well lined, his horses meated well.
                          --Chapman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meat
   n 1: the flesh of animals (including fishes and birds and
      snails) used as food
   2: the inner and usually edible part of a seed or grain or nut
     or fruit stone; "black walnut kernels are difficult to get
     out of the shell" [syn: {kernel}, {meat}]
   3: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top