Search result for

measure the a [...] piece of land

(3 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -measure the a [...] piece of land-, *measure the a [...] piece of land*, measure the area of a piece of lan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา measure the area of a piece of land มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *measure the area of a piece of land*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังวัด[V] measure, See also: survey, do a cadastral survey, measure the area of a piece of land, Example: กรมป่าไม้ได้ประกาศบริเวณนี้เป็นอุทยาน และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัด และปักหลักเขตแล้ว, Thai definition: สำรวจพื้นที่กว้างยาว, วัดที่ดิน, วัดปักเขตและทำเขต จด หรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

measure ( M EH1 ZH ER0) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) area ( EH1 R IY0 AH0) of ( AH1 V, AH0 V) a ( AH0, EY1) piece ( P IY1 S) of ( AH1 V, AH0 V) land ( L AE1 N D)

 


  

 
measure
 • ขนาด: ปริมาณ, จำนวน, น้ำหนัก [Lex2]
 • การวัด: การตวงวัด, ระบบการวัด [Lex2]
 • มาตรการ: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน [Lex2]
 • หน่วยวัด[Lex2]
 • เครื่องวัด: เครื่องมือ [Lex2]
 • กฎหมาย: พระราชบัญญัติ, ร่างพระราชบัญญัติ [Lex2]
 • จังหวะ (ของคำประพันธ์)[Lex2]
 • วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ): หาค่า, กะประมาณ [Lex2]
 • (เมช\'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ) ###S. extent [Hope]
 • (n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ [Nontri]
 • (vt) วัด,เก็ง,ประมาณ,หาค่า,กะ,ปรับ [Nontri]
 • /M EH1 ZH ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
area
 • บริเวณ: พื้นที่ [Lex2]
 • พื้นผิว[Lex2]
 • ย่าน: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ [Lex2]
 • (แอ\'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา ###S. section,space, field, zone) [Hope]
 • (n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา [Nontri]
 • /EH1 R IY0 AH0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
piece
 • ชิ้น: อัน, สิ่ง, แผ่น [Lex2]
 • ส่วน: กอง, ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • เรื่องในหนังสือพิมพ์: บทความ [Lex2]
 • เหรียญกษาปณ์: เงินเหรียญ [Lex2]
 • บทประพันธ์เพลง: เพลง [Lex2]
 • ปืนพก (คำสแลง): ปืน [Lex2]
 • ตัวหมากรุก[Lex2]
 • ระยะทางช่วงสั้นๆ[Lex2]
 • รวบรวม[Lex2]
 • (พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน] [Hope]
 • (vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม [Nontri]
 • /P IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
mausre, Mensuren, Mauser, Mensur, Messer, Feature, Mauer, Messner, Mesner, mausern, Masern, Glasur, Merkur, Zensur Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Areal, Arena, Arenen ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen * piepe, picke, ICE, peile, piepen, piepte, priese, rieche, sieche, hieve, Pech, Pike, vice, OPEC, Spiele, Spieße, spieße, Biene, Biere, Diebe, Diele, Hiebe, Kiele, Kiepe, Liebe, Miene, Miete, Mieze, Niere, Niete, Piezo, Pille, Pilze, Pinie, Pinne, Piste, Pixel, Riege, Riese, Siebe, Siege, Siele, Tiefe, Tiere, Wiese, Ziege, Ziele, biege, biete, diene, diese, fiele, fiese, giere, gieße, hieße, liebe, liefe, liege, ließe, miese, niete, picken, piept, pisse, riebe, riefe, riete, siebe, siech, siehe, tiefe, viele, wiege, ziehe, ziele, zieme, ziere, Peilen, peilen, IRC, per, PC, Pein, pi, Piepsen, hieven, riechen, siechen, pries, Bier, Gier, Kiew, Poet, Tier, Zier ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Land, Lands, lande, LANs, LAN, Band, Hand, Rand, Sand, Tand, Wand, band, fand, lang, lind, wand, Anden, langen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
masure, mesure, mesuré, mensure, mensuré, masures, mesurer, mesures, mesurés, m'assure, mensurer, mensures, mensurés, réassure, réassuré thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé aéra, agréa, ares, ara, are, réa, aléa, arec, aria, arma, créa, gréa off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, * pièce, pie ce, pie-ce, pièces, pièze, pieuse, pièzes, nièce, pince, pincé, piège, piète, piégé, piété off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top