Search result for

may

(151 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -may-, *may*
English-Thai: Longdo Dictionary
mayขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
May[N] พฤษภาคม, Syn. spring month, fifth month
may[AUX] อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้), See also: อาจ, คงจะ, น่าจะ, Syn. will, shall, might
may[AUX] สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต), Syn. be permitted, be allowed
May[N] เดือนพฤษภาคม, Syn. spring month, fifth month
maya[N] สิ่งลวงตา, See also: มายา
Maya[N] เผ่าอินเดียนแดง
maybe[ADV] บางที, See also: อาจจะ, เป็นไปได้, Syn. perhaps, possibly, Ant. definitely
mayor[N] นายกเทศมนตรี, Syn. alderman, governor, councilor
mayfly[N] แมลงเม่า, Syn. ephemera, shadfly
mayhem[N] ความโกลาหล (คำไม่เป็นทางการ), Syn. chaos, anarchy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
may(เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู)
maybe(เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้
mayest(เม'อิสทฺ) n. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของ may
mayhap(เม`แฮพ) adv. บางที
mayhem(เม'เฮม,เม'เฮิม) n. การกระทำความผิดที่จูงใจทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ,การประทุษร้าย, Syn. violenc
maying(เม'อิง) n. การฉลองวันMay Day
mayn't(เม'เอินทฺ) abbr. may not
mayonnaise(เมอะเนซ',เม'อะเนซ) n. น้ำราด (สลัด) ชนิดหนึ่ง
mayor(เม'เออะ,แม'เออะ) n. นายกเทศมนตรี -mayoral adj., See also: mayorship n.
mayoralty(เม'เออรัลที,แม'เออรัลที) n. สำนักนายกเทศมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
May(n) เดือนพฤษภาคม
may(va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ
mayonnaise(n) น้ำปรุงรสอาหาร,น้ำราดสลัด,มายองเนส
mayor(n) นายกเทศมนตรี
mayoralty(n) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี,สำนักนายกเทศมนตรี
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mayhemการทำร้ายอวัยวะจนใช้ป้องกันตัวไม่ได้ [ดู maim และดู mutilation ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayorนายกเทศมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mayorนายกเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
May Day (Labor holiday)วันแรงงาน [TU Subject Heading]
Maya (Computer files)มายา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mayasมายา [TU Subject Heading]
Mayfliesแมลงชีปะขาว, ชีปะขาว [การแพทย์]
Mayorsนายกเทศมนตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
may winter a far to eater (n vi vt modal ver) ขอให้ฤดูหนาวห่างไกลออกไปอีก
maydayHelp me
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe.บางที The Godfather (1972)
Maybe.อาจจะ Of Mice and Men (1992)
Maybe...บางที... Frailty (2001)
Maybe?บางที Lonesome Jim (2005)
Maybe.ก็อาจใช่ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Maybe.บางที Frost/Nixon (2008)
Maybe.อาจจะ Five the Hard Way (2008)
Maybe.อาจจะ Today Is the Day: Part 2 (2009)
May I?- ขอผม... ? Preggers (2009)
Yeah, maybe.[3. Our Family Wedding (2010)
Maybe.ไม่! Reality Bites Me (2010)
Maybe.บางทีนะ Mommy Dearest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mayA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
mayA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
mayAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
mayA certain problem may come about.
mayA child on your back may guide you across a ford.
mayActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
mayActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
mayA fast child may win the race but even a slow child can compete.
mayA few words may betray a man's true character.
mayA fire may happen at any moment.
mayA frown may express anger or displeasure.
mayA general election will be held in May.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมพรปาก[V] May the blessing be as was said, See also: May it be as you said, Thai definition: คำรับความหวังดีต่อผู้ที่พูดอวยพรให้เป็นมงคล
คง[AUX] may, See also: may be, probably, might, Syn. อาจ, คงจะ, อาจจะ, Example: ในฐานะของผู้บริโภคเขาคงอยากได้ของดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดล่ะมั้ง, Thai definition: คำช่วยหน้ากริยามีความหมายที่บอกลักษณะคาดคะเน
พฤษภาคม[N] May, Example: นักเรียนจะทราบผลสอบในเดือนพฤษภาคม, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 5 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน, Notes: (สันสกฤต)
พอดีพอร้าย[CONJ] probably, See also: maybe, perhaps, Syn. ดีไม่ดี, Example: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้
ได้[ADV] can, See also: may, Syn. อนุญาต, Example: เด็กจะกินข้าวได้ต่อเมื่อล้างมือเรียบร้อยแล้ว
นายกเทศมนตรี[N] mayor, See also: Lord Mayor, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปลดนายกเทศมนตรี เนื่องจากพัวพันการค้าของเถื่อน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารงานเทศบาล
บางที[ADV] perhaps, See also: maybe, Syn. ไม่แน่, Example: ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด, Thai definition: อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
ก็ดี[V] may as well, See also: be not bad, Example: ฉันว่าเสื้อตัวนี้ก็ดีนะ เหมาะกับบุคลิกของเธอ
ขอเดชะ[UNK] May it please Your Majesty, Example: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท, Thai definition: คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ซึ่งใช้นำหน้าคำกราบบังคมทูลแล้วลง ขอเดชะ ข้างท้ายอีก
คงจะ[AUX] may, See also: might, perhaps, possibly, maybe, Syn. อาจจะ, คง, อาจ, Example: เขาคงจะลาออกจากตำแหน่งในเร็ววันนี้แน่นอน, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกลักษณะของการคาดคะเน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[v.] (āt = ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could   FR: pouvoir
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
เดือนพฤษภาคม[n. exp.] (deūoen phreutsaphākhom) EN: May   FR: mois de mai [m] ; mai [m]
ขอ ...[X] (khø ...) EN: ... please ; may ; I request ... ; I'd like ...   FR: puis-je ... ? ; je voudrais ... s'il vous plaît
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: Excuse me, may I … ?   
ขอดู...[v. exp.] (khø dū ...) EN: May I see ...   FR: Puis-je voir ...

CMU English Pronouncing Dictionary
MAY    M EY1
MAYE    M EY1
MAYS    M EY1 Z
MAYO    M EY1 OW0
MAYA    M AY1 AH0
MAYR    M EY1 R
MAYAN    M AY1 AH0 N
MAYBE    M EY1 B IY0
MAYDE    M EY1 D
MAYES    M EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
May    (n) (m ei1)
may    (v) (m ei)
Mayo    (n) (m ei1 ou)
Mays    (n) (m ei1 z)
Mayer    (n) (m ei1 @@)
maybe    (a) (m ei1 b ii)
mayor    (n) (m e@1 r)
mayday    (n) (m ei1 d ei)
mayfly    (n) (m ei1 f l ai)
mayhem    (n) (m ei1 h e m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
五月[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maydaysignal {n}; SOS-Ruf {m}; internationaler NotrufMayday [Add to Longdo]
Mayonnaise {f} [cook.]mayonnaise [Add to Longdo]
der Erste MaiMay Day [Add to Longdo]
Darf ich das Problem ... zur Sprache bringen?May I bring up the question of ...? [Add to Longdo]
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist?May I have your name? [Add to Longdo]
Darf ich es mal sehen?May I take a look at it? [Add to Longdo]
Darf ich ihn sprechen?May I see him?; May I spreak to him? [Add to Longdo]
Darf ich Ihnen Herrn Brown vorstellen?May I introduce Mr. Brown to you? [Add to Longdo]
Darf ich? - Bitte sehr!May I? - Please do! [Add to Longdo]
Darf ich mich Ihnen anschließen?May I join you? [Add to Longdo]
Darf ich mit Ihnen unter vier Augen sprechen?May I talk to you privately? [Add to Longdo]
Darf ich Sie bitten um ...May I trouble you for ... [Add to Longdo]
Darf ich Sie für einen Augenblick stören?May I bother you a moment? [Add to Longdo]
Darf ich Sie miteinander bekannt machen?May I introduce you to each other? [Add to Longdo]
Darf ich Sie um ein Streichholz bitten?May I trouble you for a match? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or, #131 [Add to Longdo]
市长[shì zhǎng, ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] mayor, #4,402 [Add to Longdo]
请问[qǐng wèn, ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ, / ] may I ask..., #4,968 [Add to Longdo]
五月[wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, ] May; fifth month, #5,021 [Add to Longdo]
见不得[jiàn bu dé, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, / ] may not be seen by or exposed to, #34,281 [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles, #39,857 [Add to Longdo]
玛雅人[Mǎ yǎ rén, ㄇㄚˇ ㄧㄚˇ ㄖㄣˊ, / ] Maya peoples, #50,888 [Add to Longdo]
麻阳[Má yáng, ㄇㄚˊ ㄧㄤˊ, / ] Mayang Miaozu autonomous county in Hunan, #105,964 [Add to Longdo]
梅纳德[Méi nà dé, ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ ㄉㄜˊ, / ] Maynard (name), #168,426 [Add to Longdo]
马荣[Mǎ róng, ㄇㄚˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] Mayon (volcano in Philippines), #177,387 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
眉毛[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]
[まゆ, mayu] Kokon [Add to Longdo]
繭玉[まゆだま, mayudama] (Neujahrsdekoration_mit_kokonfoermigen, Keksen) [Add to Longdo]
迷う[まよう, mayou] verlegen_sein, zoegern, schwanken, sich_verirren, irren [Add to Longdo]
麻薬[まやく, mayaku] Rauschgift, Narkotikum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\, n. [Cf. Icel. maer, Goth. mawi; akin to E. maiden.
   [root]103.]
   A maiden. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\, n. [F. Mai, L. Maius; so named in honor of the
   goddess Maia (Gr. Mai^a), daughter of Atlas and mother of
   Mercury by Jupiter.]
   1. The fifth month of the year, containing thirty-one days.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The early part or springtime of life.
    [1913 Webster]
 
       His May of youth, and bloom of lustihood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The flowers of the hawthorn; -- so called from
    their time of blossoming; also, the hawthorn.
    [1913 Webster]
 
       The palm and may make country houses gay. --Nash.
    [1913 Webster]
 
       Plumes that mocked the may.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. The merrymaking of May Day. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Italian may} (Bot.), a shrubby species of {Spiraea}
    ({Spiraea hypericifolia}) with many clusters of small
    white flowers along the slender branches.
 
   {May apple} (Bot.), the fruit of an American plant
    ({Podophyllum peltatum}). Also, the plant itself
    (popularly called {mandrake}), which has two lobed leaves,
    and bears a single egg-shaped fruit at the forking. The
    root and leaves, used in medicine, are powerfully drastic.
    
 
   {May beetle}, {May bug} (Zool.), any one of numerous species
    of large lamellicorn beetles that appear in the winged
    state in May. They belong to {Melolontha}, and allied
    genera. Called also {June beetle}.
 
   {May Day}, the first day of May; -- celebrated in the rustic
    parts of England by the crowning of a May queen with a
    garland, and by dancing about a May pole.
 
   {May dew}, the morning dew of the first day of May, to which
    magical properties were attributed.
 
   {May flower} (Bot.), a plant that flowers in May; also, its
    blossom. See {Mayflower}, in the vocabulary.
 
   {May fly} (Zool.), any species of {Ephemera}, and allied
    genera; -- so called because the mature flies of many
    species appear in May. See {Ephemeral fly}, under
    {Ephemeral}.
 
   {May game}, any May-day sport.
 
   {May lady}, the queen or lady of May, in old May games.
 
   {May lily} (Bot.), the lily of the valley ({Convallaria
    majalis}).
 
   {May pole}. See {Maypole} in the Vocabulary.
 
   {May queen}, a girl or young woman crowned queen in the
    sports of May Day.
 
   {May thorn}, the hawthorn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 May
   n 1: the month following April and preceding June
   2: thorny Eurasian shrub of small tree having dense clusters of
     white to scarlet flowers followed by deep red berries;
     established as an escape in eastern North America [syn:
     {whitethorn}, {English hawthorn}, {may}, {Crataegus
     laevigata}, {Crataegus oxycantha}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top