หรือคุณหมายถึง magnifiqü?
Search result for

magnifique

(23 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnifique-, *magnifique*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whoa. Magnifique.ว้าว เยี่ยม. New York, I Love You (2008)
- C'est magnifique.- ยอดไปเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
"Lanco Magnifique""Lanco MagnifiqueZombieland (2009)
His knowledge of birds is magnifique.ความรู้เรื่องนกของเค้าช่างมหัศจรรย์ Shattered Bass (2011)
There must be some mistake. Magnifique. That's it.ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ ยอดเยี่ยม. อย่างนั้นแหละ วิ่ง วิ่ง วิ่งเข้าไป เราจะเสิร์ฟอะไรให้บลูทบาเดนในคืนนี้ดีนะ? A Dish Best Served Cold (2013)
What you have created here is magnifique.คุณกำลังสร้าง ความตระการตา. Control (2013)
Magnifique.อลังการ An American Tail (1986)
Comme c'est beau. C'est magnifique. Toutes ces couleurs.ดูดวงอาทิตย์ขึ้นสิ พูดได้คำเดียว "มหัศจรรย์" Around the World in 80 Days (2004)
Magnifique!เยี่ยมจริงๆ! Love Now (2007)
- Magnifique.- Magnifique Spider-Man 3 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามจริง[adj.] (ngām jing ) FR: splendide ; magnifique
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi sī sūay) EN: Beautiful Nuthatch   FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 magnifique [manjifik]
   lovely
   bright; brilliant
   grand; grandiose; magnificent; superb
   resplendant
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 magnifique
 magnifique	(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top