Search result for

lying

(85 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lying-, *lying*, ly
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lying[N] การพูดปด, See also: การโกหก, การพูดเท็จ, Syn. untruthfulness, deceitfulness
lying[ADJ] พูดปด, See also: ขี้ปด, มุสา, Syn. deceptive, misleading, fallacious, sham, counterfeit
lying-in[N] การนอนพักอยู่บนเตียง (หลังคลอดบุตร), Syn. confinement
lying-in[ADJ] เกี่ยวกับการคลอดบุตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
lying-in(ไล'อิงอิน) n. การนอนอยู่บนเตียง,การจำกัดเขต.การกักตัว, Syn. confinement
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote
overlying(โอ'เวอะไล'อิง) กริยาช่อง 3 overlie
underlying(อัน'เดอะไลอิง) adj. อยู่ข้างใต้,อยู่ชั้นใต้,เป็นรากฐาน,แฝงอยู่,มีบุริมสิทธิ์,มีสิทธิก่อน vi. กริยาเติม?ing?ของunderlie

English-Thai: Nontri Dictionary
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
outlying(adj) นอกทาง,ห่างไกล,อยู่ภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying in grantการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่จำต้องส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying in waitซุ่มดัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying-in periodระยะอยู่ไฟ, ระยะนอนพักฟื้นหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm sorry about lying to you/ และผมขอโทษที่โกหกคุณ New Haven Can Wait (2008)
A lying, manipulating whore who's sleeping with her stepson.เป็นนังตอแหล สำส่อน ที่นอนกับลูกเลี้ยงของตัวเอง Chuck in Real Life (2008)
-I had to start all over. -Stop lying to me.ฉันจะเริ่มใหม่ทั้งหมด เลิกโกหกฉันสักที Pret-a-Poor-J (2008)
No. It's not about the lying.- ไม่ ไม่ ไม่ใช่เรื่องโกหก อะไรทั้งนัน้ There Might be Blood (2008)
You're lying through your gills, Mr. Curry.คุณกำลังโกหกจากเหงือกของคุณ คุณคุรี่ Odyssey (2008)
I think you're lying.ฉันคิดว่าคุณโกหก Not Cancer (2008)
Are you lying?คุณโกหกหรือเปล่า? Not Cancer (2008)
Always forget to use the right article when lying.จำไว้ว่าต้องใช้ article \ ให้ถูกต้องเวลาโกหก Adverse Events (2008)
You're lying.นายโกหก Adverse Events (2008)
No, I'm no good at lying.ไม่ฉันโกหกไม่เก่ง Adverse Events (2008)
Either he's lying about dyeing...ถ้าเค้าไม่โกหกว่าย้อมผม Adverse Events (2008)
- She knows when I'm lying.เธอรู้เวลาผมโกหก Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lyingA book is lying on the desk.
lyingA car lying on its side blocked the passage.
lyingA cat is lying in the sun.
lyingA cat is lying on the sofa.
lyingAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
lyingBooks were lying about in the room.
lyingBy intuition he knew she was lying.
lyingComplimenting is lying.
lyingHe abhorred lying.
lyingHe awoke to find himself lying on the bed in the hospital.
lyingHe awoke to find himself lying on the bench.
lyingHe didn't say so - but he implied that I was lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับที่[ADV] lying on the place of a dead body, Syn. นอนทับที่, Thai definition: อาการที่นอนตรงที่ของคนตาย
ท่านอนหงาย[N] lying on back, Ant. ท่านอนคว่ำ, Example: ผู้ที่ปวดหลัง ปวดต้นคอเหมาะกับการว่ายน้ำท่านอนหงาย เช่นกรรเชียง
ท่านอนตะแคง[N] lying on side, Example: เขาถนัดที่จะนอนในท่านอนตะแคง
ท่านอนคว่ำ[N] prone position, See also: lying on face downward, Ant. ท่านอนหงาย, Example: ศพชายคนนั้นอยู่ในท่านอนคว่ำ
ระนาด[ADJ] lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด, Thai definition: อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด
ระเนระนาด[ADJ] lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด, Example: รถพุ่งชนรั้วไม้ไผ่จนล้มระเนระนาด, Thai definition: เกลื่อนกลาด (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ล้มทับกันอยู่เรี่ยรายมากมาย)
การอยู่ไฟ[N] lying by (/near) the fire after childbirth, See also: lying near an open fire for warmth as well as sanitation, Example: การอยู่ไฟอย่างน้อยเจ็ดวันเป็นโอกาสให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนพ้นภาระจากงานบ้าน, Thai definition: การนอนใกล้ไฟโดยเชื่อว่าความร้อนจะทำให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหลังคลอดลูกแล้ว
แผ่หลา[ADV] lie sprawled out, See also: lying with both hands and feet stretch out, Syn. นอนเหยียดยาว, นอนเหยียดแขนเหยียดขา, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอถึงบ้านก็นอนแผ่หลาเต็มเตียง, Thai definition: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
บิน[adj.] (bin) EN: flying   FR: volant
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying   FR: voler à basse altitude [m]
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious   FR: prétentieux ; arrogant
จานบิน[n. exp.] (jān bin) EN: flying saucer   FR: soucoupe volante [f]
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การลอย[n.] (kān løi) EN: flying   
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   

CMU English Pronouncing Dictionary
LYING    L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lying    (v) (l ai1 i ng)
lying-in    (j) - (l ai2 i ng - i1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
とびっこ[, tobikko] (n) (See 飛魚,飛び子・1) flying fish roe [Add to Longdo]
と言ったら嘘になる[といったらうそになる, toittarausoninaru] (exp,v5r) I'd be lying if I said ... [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, ] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period, #46,569 [Add to Longdo]
卧轨[wò guǐ, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] lying on railway lines (to stop a train by threatening suicide), #72,820 [Add to Longdo]
伏卧[fú wò, ㄈㄨˊ ㄨㄛˋ, / ] lying down; to lie prostrate; prone, #109,592 [Add to Longdo]
卧式[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] lying; horizontal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter [Add to Longdo]
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap [Add to Longdo]
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. & p. p. {Lied} (l[imac]d); p. pr. & vb.
   n. {Lying} (l[imac]"[i^]ng).] [OE. lien, li[yogh]en,
   le[yogh]en, leo[yogh]en, AS. le['o]gan; akin to D. liegen,
   OS. & OHG. liogan, G. l["u]gen, Icel. lj[=u]ga, Sw. ljuga,
   Dan. lyve, Goth. liugan, Russ. lgate.]
   To utter falsehood with an intention to deceive; to say or do
   that which is intended to deceive another, when he a right to
   know the truth, or when morality requires a just
   representation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n),
   ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.]
   [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen,
   licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth.
   ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed,
   le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter},
   {Low}, adj.]
   1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to
    be, or to put one's self, in an horizontal position, or
    nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often
    with down, when predicated of living creatures; as, the
    book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies
    in his coffin.
    [1913 Webster]
 
       The watchful traveler . . .
       Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland
    lies west of England; the meadows lie along the river; the
    ship lay in port.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in
    a certain state or condition; as, to lie waste; to lie
    fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie
    under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves;
    the paper does not lie smooth on the wall.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding
    place; to consist; -- with in.
    [1913 Webster]
 
       Envy lies between beings equal in nature, though
       unequal in circumstances.       --Collier.
    [1913 Webster]
 
       He that thinks that diversion may not lie in hard
       labor, forgets the early rising and hard riding of
       huntsmen.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To lodge; to sleep.
    [1913 Webster]
 
       Whiles I was now trifling at home, I saw London, . .
       . where I lay one night only.     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To be still or quiet, like one lying down to rest.
    [1913 Webster]
 
       The wind is loud and will not lie.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To be sustainable; to be capable of being
    maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons.
    [1913 Webster]
 
   Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers
      often confuse the forms of the two distinct verbs lay
      and lie. Lay is a transitive verb, and has for its
      preterit laid; as, he told me to lay it down, and I
      laid it down. Lie is intransitive, and has for its
      preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay
      down. Some persons blunder by using laid for the
      preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid
      down. So persons often say incorrectly, the ship laid
      at anchor; they laid by during the storm; the book was
      laying on the shelf, etc. It is only necessary to
      remember, in all such cases, that laid is the preterit
      of lay, and not of lie.
      [1913 Webster]
 
   {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in
    sight.
 
   {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin,
    blame, etc., lies at your door.
 
   {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire,
    or anxiety. --Sir W. Temple.
 
   {To lie at the mercy of}, to be in the power of.
 
   {To lie by}.
    (a) To remain with; to be at hand; as, he has the
      manuscript lying by him.
    (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the
      heat of the day.
 
   {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear
    hard.
 
   {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young.
 
   {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As
    much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom.
    xii. 18.
 
   {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment.
 
   {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush.
    
 
   {To lie on} or {To lie upon}.
    (a) To depend on; as, his life lies on the result.
    (b) To bear, rest, press, or weigh on.
 
   {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang]
    
 
   {To lie on hand},
 
   {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the
    goods are still lying on his hands; they have too much
    time lying on their hands.
 
   {To lie on the head of}, to be imputed to.
    [1913 Webster]
 
       What he gets more of her than sharp words, let it
       lie on my head.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To lie over}.
    (a) To remain unpaid after the time when payment is due,
      as a note in bank.
    (b) To be deferred to some future occasion, as a
      resolution in a public deliberative body.
 
   {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as
    near the wind as possible as being the position of
    greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To
    bring to}, under {Bring}.
 
   {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed
    by.
 
   {To lie with}.
    (a) To lodge or sleep with.
    (b) To have sexual intercourse with.
    (c) To belong to; as, it lies with you to make amends.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lying \Ly"ing\, p. pr. & vb. n.
   of {Lie}, to tell a falsehood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lying \Ly"ing\, p. pr. & vb. n.
   of {Lie}, to be supported horizontally.
   [1913 Webster]
 
   {Lying panel} (Arch.), a panel in which the grain of the wood
    is horizontal. [R.]
 
   {Lying to} (Naut.), having the sails so disposed as to
    counteract each other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lying
   n 1: the deliberate act of deviating from the truth [syn:
      {lying}, {prevarication}, {fabrication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top