Search result for

looking

(78 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looking-, *looking*, look
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
looking glass[N] กระจกเงา, Syn. mirror, glass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,

English-Thai: Nontri Dictionary
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
looking forward to (phrase ) คาดหวัง , หวังว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been looking for you.หนูอยากเจอคุณมานานแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I'm sick of always looking like darth vaderฉันเซ็งเพราะฉันดูเหมือน darth vader New Haven Can Wait (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
Looking out for him right now.ที่กำลังมองหาเค้าอยู่ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, well, I'll just keep on looking. thank you.โอ้ ฉันจะลองดูอีกนะ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Hi. um, I'm looking for dan humphrey.สวัสดี เอ่อ ฉันมาหาแดน ฮัมฟรี่ย์ส Pret-a-Poor-J (2008)
Wow, this is looking complicated.ว้าว นี่มันซับซ้อนนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Laurel caught the interns looking at picturesลอเรล จับได้ว่าเด็กฝึกงาน Pret-a-Poor-J (2008)
If that's what you're looking for.ถ้าเธอกำลังมองหา Pret-a-Poor-J (2008)
Not friends with my mom? We're looking for financial backersเพื่อนแม่ฉัน ไม่ใช่เหรอ There Might be Blood (2008)
We're looking for people with money who can get us press.เรากำลังหา คนที่จะให้เงินเราได้ แถลงข่าว There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lookingAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
lookingAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
lookingA hundred billion castaways looking for a home.
lookingAll that I was looking for was somebody who looked like you.
lookingAll the money spent, we started looking for work.
lookingA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
lookingAren't you looking forward to your next chance to speak?
lookingAre these the glasses you are looking for?
lookingAre you looking for someone?
lookingAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
lookingAt last he found the evidence he was looking for.
lookingBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันฉ่อง[N] mirror, See also: looking-glass, table-mirror, powder-set, Syn. กระจกเงา, Example: ในสมัยโบราณต้องมีการจำหลักไม้ลงบนเครื่องใช้ขนาดใหญ่จำพวกเครื่องเรือน เช่น ตู้ ตั่ง คันฉ่อง และอัฒจันทร์พระ เป็นต้น, Count unit: อัน, Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คันฉาย[N] mirror, See also: looking-glass, Syn. กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า, Count unit: อัน, คัน (มีด้าม), Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คอตั้งบ่า[V] looking upwardly, Example: ถ้าเราอยู่ในแม่น้ำต้องแหงนคอตั้งบ่าจึงจะเห็นขอบข้างบนลาดไหล่ตลิ่งทั้งสองฝั่งเป็นดินสีแดง, Thai definition: อาการที่แหงนหน้าขึ้นสูง
อาโลก[N] looking, See also: seeing, Syn. การดู, การเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาโลกนะ[N] seeing, See also: looking, Syn. การดู, การเห็น
หน้าเหี้ยม[ADJ] looking grim, See also: Unrelenting, rigid, Example: เฒ่าหน้าเหี้ยมยังคงยืนเงียบกริบ, Thai definition: หน้าตาแข็งกระด้าง
ทรรปณะ[N] mirror, See also: looking glass, reflector, reflecting mirror, Syn. ทัปน, แว่นส่องหน้า, ทรรปณ์, Count unit: อัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระจกเงา[N] mirror, See also: looking glass, Syn. กระจก, กระจกส่อง, คันฉ่อง, Example: นางแบบดูตัวเองในกระจกเงาเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเดินแบบ, Count unit: บาน, Thai definition: วัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้
กระจกส่อง[N] mirror, See also: looking glass, hand-mirror, reflector, Syn. กระจก, กระจกเงา, คันฉ่อง, Example: พฤติกรรมในอดีตสามารถเป็นกระจกส่องมองพฤติกรรมในอนาคตของมนุษย์ได้, Count unit: บาน
การเหยียดหยาม[N] despising, See also: looking down upon, Syn. การดูหมิ่น, การดูถูก, Ant. การยกย่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOKING    L UH1 K IH0 NG
LOOKINGBILL    L UH1 K IH0 NG B IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
looking    (v) (l u1 k i ng)
looking-glass    (n) - (l u1 k i ng - g l aa s)
looking-glasses    (n) - (l u1 k i ng - g l aa s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gästebetreuung {f}looking after guests [Add to Longdo]
hersehendlooking here [Add to Longdo]
Indem sie mich ansah, sagte sie ...Looking at me she said ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career [Add to Longdo]
从外表来看[cóng wài biǎo lái kàn, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] looking from the outside; seen from the outside [Add to Longdo]
总体上说[zǒng tǐ shàng shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄛ, / ] looking at the big picture; all in all; all things considered [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Look \Look\ (l[oo^]k), v. i. [imp. & p. p. {Looked}; p. pr. &
   vb. n. {Looking}.] [OE. loken, AS. l[=o]cian; akin to G.
   lugen, OHG. luog[=e]n.]
   1. To direct the eyes for the purpose of seeing something; to
    direct the eyes toward an object; to observe with the eyes
    while keeping them directed; -- with various prepositions,
    often in a special or figurative sense. See Phrases below.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct the attention (to something); to consider; to
    examine; as, to look at an action.
    [1913 Webster]
 
   3. To seem; to appear; to have a particular appearance; as,
    the patient looks better; the clouds look rainy.
    [1913 Webster]
 
       It would look more like vanity than gratitude.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Observe how such a practice looks in another person.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a particular direction or situation; to face; to
    front.
    [1913 Webster]
 
       The inner gate that looketh to north. --Ezek. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       The east gate . . . which looketh eastward. --Ezek.
                          xi. 1.
    [1913 Webster]
 
   5. In the imperative: see; behold; take notice; take care;
    observe; -- used to call attention.
    [1913 Webster]
 
       Look, how much we thus expel of sin, so much we
       expel of virtue.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Look, in the imperative, may be followed by a dependent
      sentence, but see is oftener so used.
      [1913 Webster]
 
         Look that ye bind them fast.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Look if it be my daughter.     --Talfourd.
      [1913 Webster]
 
   6. To show one's self in looking, as by leaning out of a
    window; as, look out of the window while I speak to you.
    Sometimes used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       My toes look through the overleather. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To await the appearance of anything; to expect; to
    anticipate.
    [1913 Webster]
 
       Looking each hour into death's mouth to fall.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To look about}, to look on all sides, or in different
    directions.
 
   {To look about one}, to be on the watch; to be vigilant; to
    be circumspect or guarded.
 
   {To look after}.
    (a) To attend to; to take care of; as, to look after
      children.
    (b) To expect; to be in a state of expectation.
      [1913 Webster]
 
         Men's hearts failing them for fear, and for
         looking after those things which are coming on
         the earth.            --Luke xxi.
                          26.
    (c) To seek; to search.
      [1913 Webster]
 
         My subject does not oblige me to look after the
         water, or point forth the place where to it is
         now retreated.          --Woodward.
 
   {To look at}, to direct the eyes toward so that one sees, or
    as if to see; as, to look at a star; hence, to observe,
    examine, consider; as, to look at a matter without
    prejudice.
 
   {To look black}, to frown; to scowl; to have a threatening
    appearance.
    [1913 Webster]
 
       The bishops thereat repined, and looked black.
                          --Holinshed.
    
 
   {To look down on} or {To look down upon}, to treat with
    indifference or contempt; to regard as an inferior; to
    despise.
 
   {To look for}.
    (a) To expect; as, to look for news by the arrival of a
      ship. "Look now for no enchanting voice." --Milton.
    (b) To seek for; to search for; as, to look for lost
      money, or lost cattle.
 
   {To look forth}.
    (a) To look out of something, as from a window.
    (b) To threaten to come out. --Jer. vi. 1. (Rev. Ver.).
 
   {To look forward to}. To anticipate with an expectation of
    pleasure; to be eager for; as, I am looking forward to
    your visit.
 
   {To look into}, to inspect closely; to observe narrowly; to
    examine; as, to look into the works of nature; to look
    into one's conduct or affairs.
 
   {To look on}.
    (a) To regard; to esteem.
      [1913 Webster]
 
         Her friends would look on her the worse.
                          --Prior.
    (b) To consider; to view; to conceive of; to think of.
      [1913 Webster]
 
         I looked on Virgil as a succinct, majestic
         writer.              --Dryden.
    (c) To be a mere spectator.
      [1913 Webster]
 
         I'll be a candleholder, and look on. --Shak.
 
   {To look out}, to be on the watch; to be careful; as, the
    seaman looks out for breakers.
 
   {To look through}.
    (a) To see through.
    (b) To search; to examine with the eyes.
 
   {To look to} or {To look unto}.
    (a) To watch; to take care of. "Look well to thy herds."
      --Prov. xxvii. 23.
    (b) To resort to with expectation of receiving something;
      to expect to receive from; as, the creditor may look
      to surety for payment. "Look unto me, and be ye
      saved." --Is. xlv. 22.
 
   {To look up}, to search for or find out by looking; as, to
    look up the items of an account.
 
   {To look up to}, to respect; to regard with deference.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Looking \Look"ing\, a.
   Having a certain look or appearance; -- often compounded with
   adjectives; as, good-looking, grand-looking, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Looking \Look"ing\, n.
   1. The act of one who looks; a glance.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner in which one looks; appearance; countenance;
    face. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All dreary was his cheer and his looking. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Looking for}, anticipation; expectation. "A certain fearful
    looking for of judgment." --Heb. x. 27.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 looking
   adj 1: appearing to be as specified; usually used as combining
       forms; "left their clothes dirty looking"; "a most
       disagreeable looking character"; "angry-looking";
       "liquid-looking"; "severe-looking policemen on noble
       horses"; "fine-sounding phrases"; "taken in by high-
       sounding talk" [syn: {looking}, {sounding}]
   n 1: the act of directing the eyes toward something and
      perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his
      look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking
      at"; "his camera does his looking for him" [syn: {look},
      {looking}, {looking at}]
   2: the act of searching visually [syn: {looking}, {looking for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top