Search result for

liquidates

(124 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidates-, *liquidates*, liquidate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา liquidates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *liquidates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate[VT] ชำระหนี้
liquidation[N] การชำระหนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

English-Thai: Nontri Dictionary
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provisional liquidatorผู้ชำระบัญชีชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
official liquidatorเจ้าพนักงานผู้ชำระบัญชี (บริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory liquidationการบังคับให้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary liquidationการชำระบัญชีโดยสมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unliquidated claimข้อเรียกร้องที่ยังกำหนดค่าเสียหายมิได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Liquidation valueมูลค่าการชำระบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidatorการชำระบัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
When he turned 21, he dropped out of medical school, liquidated his trust fund.พวกเค้ายังไม่รู้แน่ๆว่าเค้า.. Cold Comfort (2009)
If we go belly-up, we liquidate, and you get the first $20,000.แต่ถ้าเราเจ๋ง เราก็จะขายร้าน และคืนเงินให้เธอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, take it back now. They're liquidating,อืม เอากลับไปคืนเดี๋ยวนี้เลย พวกเขากำลังเซ้งของ Crime Doesn't Pay (2009)
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้ Fa Guan (2009)
Look, I really need to liquidate some assets.ฟังนะ ผมจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้จริงๆ Home Economics (2009)
They use code words, like wet work, right? Liquidation. Check him out.มักใช้คำแฝงเช่น "งานเปียก" "ล้างหนี้" Horrible Bosses (2011)
One of the largest. But I thought all of the hives were liquidated after the war.ใช่หนึ่งในรังที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ว่ามันถูกทำลายหมดแล้วงั้นเรอะ Priest (2011)
Mine was liquidated years ago.ของฉันถูกเลิกไปปีกว่าแล้ว The Princess Dowry (2012)
I could empty your bank accounts, liquidate your stocks, and even send your ex-wife the location of your house in Bermuda.ผมสามารถทำให้บัญชีธนาคารคุณหมดเกลี้ยง หุ้นคุณหายหมด. และส่งที่อยู่ Root Cause (2012)
Ownership is subject to a liquidation auction, so that means there are many prospective buyers.การเป็นเจ้าของเป็นเรื่องของ การประมูล ซึ่งหมายความว่า มีผู้สนใจซื้อหลายคน Lone Gunmen (2012)
As his only heir, I'm just here to get the deed so I can liquidate the station.ในฐานที่ผมเป็นทายาทเพียงคนเดียว ผมจึงอยู่ที่นี่ ตามข้อตกลงเพื่อที่ผมจะสามารถ ชะระสะสางฟาร์มปศุสัตว์นี่ Noosphere Rising (2012)
I liquidated my Nolcorp stock years ago.ฉันได้สะสางคลังสินค้าโนลคอร์พของฉัน เมื่อปีที่แล้ว Forgiveness (2012)
I sold the house, liquidated my savings.ฉันขายบ้านเพื่อใช้หนี้ Lineage (2012)
The real money is in helping rebuild it, which is why we're liquidating our assets in Grayson Global, effective immediately.มีแค่เงินเท่านั้นที่จะช่วยสนับสนุนมัน ซึ่งเราขอถอนทรัพย์สิน ออกจากเกรย์สัน โกลบอล ให้เป็นผลโดยทันที Masquerade (2013)
He wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home.เขาต้องการที่จะเงินสดใน, เลิก กิจการ, ใช้เงินของเขาและวิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)
Because Bryson would have no choice but to liquidate our holdings here and return me to Boston a failure.เพราะว่าไบรสันไม่มีทางเลือก นอกจากชำระหนี้สินที่ติดค้างพวกเราที่นี่ และล้มเหลวในการส่งตัวข้า กลับไปยังบอสตัน IV. (2014)
- You've been liquidating assets.คุณได้รับการชำระบัญชีสินทรัพย์ The Hollow Point (2016)
I know him. He's going to want to liquidate.ฉันรู้จักเขา เขาต้องการกำจัดฉัน Inferno (2016)
And, in his document, what does Tauber tell us about the liquidation procedure?และในเอกสารของเขา สิ่งที่ไม่โตเบอร์บอกเราเกี่ยวกับ ขั้นตอนการชำระบัญชี? Denial (2016)
"No liquidation."ไม่มีการชำระบัญชี Denial (2016)
"the explicit order that Jews were not to be liquidated."การสั่งการอย่างชัดเจนว่าชาวยิว ไม่ได้ที่จะได้รับการชำระ Denial (2016)
So your claim to have incontrovertible proof that Hitler tried to stop the liquidation of the Jews, as opposed to one particular trainload of Jews, is false.ดังนั้นการเรียกร้องของคุณมี หลักฐานที่เถียงไม่ได้ว่าฮิตเลอร์ พยายามที่จะหยุดการชำระบัญชีของชาวยิว เมื่อเทียบกับระแคะระคายใด อย่างหนึ่งของชาวยิวเป็นเท็จ Denial (2016)
"the explicit order that Jews were not to be liquidated."การสั่งการอย่างชัดเจนว่าชาวยิว ไม่ได้ที่จะได้รับการชำระ Denial (2016)
We're exercising our option to liquidate Byron Mitchell Research Limited.เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ในการชำระหนี้สินกับ ...บริษัทไบรอน แอนด์ มิทเชลล์ รีเสริจช์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย House of Fury (2005)
I sentence you to summary liquidation.ผมขอตัดสินให้คุณชดใช้คืนทั้งหมด Resident Evil: Extinction (2007)
Liquidation? Oh.ชดใช้คืนหรือ Resident Evil: Extinction (2007)
I'm, uh, liquidating my shares in Victrola.เออ.. ฉันกำลังจะปิดกิจการที่ วิคโทรล่า Never Been Marcused (2008)
We've lost our lease!Unser Mietvertrag ist abgelaufen! "Liquidationsverkauf!" Amazon Women on the Moon (1987)
"Larry the Liquidator.""Larry, der Liquidator." Other People's Money (1991)
And by the way it pleases me that I am called "Larry the Liquidator."Und übrigens: Ich lasse mich gerne "Larry, der Liquidator" nennen. Other People's Money (1991)
And whoever assumes control over his finances, will have to oversee the liquidation sale of his assets, assume responsibility for the outstanding balance, and, of course, there's our bill.Und wer immer die Kontrolle über die Finanzen bekommt, muss den Liquidationsverkauf seines Besitzes übersehen, die Verantwortung der ausstehenden Summe und natürlich unsere Rechnung übernehmen. Greedy (1994)
How do you get to be an FCA liquidator?Wie wird man eigentlich FCA-Liquidator? Family Business (1995)
I'm here to see Liquidator Brunt.Ich möchte Liquidator Brunt sprechen. Family Business (1995)
I'll tell Liquidator Brunt you're here.Ich sage Liquidator Brunt, dass Sie hier sind. Family Business (1995)
If not, you'll be charged with murder.Die FCA-Liquidatoren werden uns den Rest unseres Lebens jagen. Sons of Mogh (1996)
Like a man who is tired of waking up and seeing a human doctor's face.- Es wird Zeit, dass Sie zurückkommen. - Brunt. Für Sie Liquidator Brunt. Sons of Mogh (1996)
They're setting course... 327 mark 215.Dann muss Odo sie wieder freilassen. Die FCA wird einen anderen Liquidator schicken. Sons of Mogh (1996)
These are all the records of where every single piece of Honeybraun Industries ended up after liquidation.Dies sind alle Unterlagen, die besagen, wer Teile von Honeybraun Industrien nach der Liquidation kaufte. AKA Superman (1997)
The FCA Board of Liquidators has called an emergency meeting with the Grand Nagus. We have some...Die FCA-Kommission der Liquidatoren hat eine Krisensitzung mit dem Großen Nagus einberufen. Ferengi Love Songs (1997)
We're at the star-spangled première of "The Liquidator".Wir sind bei der mit Stars gespickten Premiere von "Der Liquidator". Celebrity (1998)
But you did. And as a liquidator, I was able to bribe my way back into power.Und als Liquidator kam ich durch Bestechung wieder an die Macht. Profit and Lace (1998)
- Liquidator Brunt!- Liquidator Brunt! The Magnificent Ferengi (1998)
- That's ex-Liquidator Brunt.- Es heißt Exliquidator Brunt. The Magnificent Ferengi (1998)
- Nobody likes Liquidators.- Niemand kann Liquidatoren leiden. The Magnificent Ferengi (1998)
- Or even ex-Liquidators.- Noch nicht mal Exliquidatoren. The Magnificent Ferengi (1998)
- Liquidator Brunt!- Liquidator Brunt! The Dogs of War (1999)
Samurai, assassin, hit man, problem solver, cleaner, terminator, liquidator, mutilator...Ein Problemlöser, Cleaner, Terminator, Liquidator, Todesengel. The Baker (2007)
Next time you order a termination on my patch, tell me.Wenn du noch mal eine Liquidation innerhalb einer meiner OP's durchführst, sagst du's mir. Secrets of State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liquidatShareholders voted to liquidate the company's assets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระบัญชี[n. exp.] (kān chamra banchī) EN: liquidation   FR: liquidation [f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra banchī dōi thūk bangkhap) EN: enforced liquidation   
ผู้ชำระบัญชี[n. exp.] (phū chamra banchī) EN: liquidator   FR: liquidateur [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak sap) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian   FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATE    L IH1 K W AH0 D EY2 T
LIQUIDATED    L IH1 K W AH0 D EY2 T AH0 D
LIQUIDATES    L IH1 K W AH0 D EY2 T S
LIQUIDATOR    L IH1 K W AH0 D EY2 T ER0
LIQUIDATING    L IH1 K W AH0 D EY2 T IH0 NG
LIQUIDATION    L IH2 K W AH0 D EY1 SH AH0 N
LIQUIDATORS    L IH1 K W AH0 D EY2 T ER0 Z
LIQUIDATIONS    L IH2 K W AH0 D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidate    (v) (l i1 k w i d ei t)
liquidated    (v) (l i1 k w i d ei t i d)
liquidates    (v) (l i1 k w i d ei t s)
liquidator    (n) (l i1 k w i d ei t @ r)
liquidating    (v) (l i1 k w i d ei t i ng)
liquidation    (n) (l i2 k w i d ei1 sh @ n)
liquidators    (n) (l i1 k w i d ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung {f}liquidation [Add to Longdo]
Geschäftsauflösung {f}; Tilgung {f}liquidation [Add to Longdo]
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement [Add to Longdo]
Konkursverwalter {m}; Liquidator {m}; Abwickler {m}liquidator [Add to Longdo]
Liquidation {f}liquidation [Add to Longdo]
Liquidation {f}; Glattstellung {f}realization [Add to Longdo]
Liquidationskonto {n}realization account [Add to Longdo]
Liquidationswert {m}break-up value [Add to Longdo]
abwickeln; abschaffen | abgewickeltto liquidate | liquidated [Add to Longdo]
auflösen (Geschäft); tilgen | auflösend; tilgend | aufgelöst; getilgt | tilgt | tilgteto liquidate | liquidating | liquidated | liquidates | liquidated [Add to Longdo]
liquidieren; beseitigen; umbringento liquidate [Add to Longdo]
unbezahltunliquidated [Add to Longdo]
wickelt abliquidates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺品整理[いひんせいり, ihinseiri] (n) estate sale; estate liquidation [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
完済[かんさい, kansai] (n,vs) full payment; liquidation [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
残務整理[ざんむせいり, zanmuseiri] (n) liquidation (of a company); finishing remaining business [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P) [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
清算会社[せいさんがいしゃ, seisangaisha] (n) company in liquidation [Add to Longdo]
清算書[せいさんしょ, seisansho] (n) liquidation statement or account [Add to Longdo]
清算人[せいさんにん, seisannin] (n) adjustor; liquidator [Add to Longdo]
清算法人[せいさんほうじん, seisanhoujin] (n) corporation in liquidation [Add to Longdo]
精算人[せいさんにん, seisannin] (n) liquidator (e.g. of a corporation) [Add to Longdo]
投げ物;投物[なげもの, nagemono] (n) sacrifice goods; liquidation (shares); things thrown (out) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清盘[qīng pán, ㄑㄧㄥ ㄆㄢˊ, / ] liquidation [Add to Longdo]
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, ] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top