Search result for

leg

(191 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leg-, *leg*
English-Thai: Longdo Dictionary
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
Pulling my legล้อเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leg[N] ขา, Syn. lower limb
leg[N] ขากางเกง, Syn. clothing for leg
leg[N] ขาเก้าอี้หรือขาโต๊ะ
leg[VI] เดินหรือวิ่งหนี, Syn. walk/run to escape
leg[N] ผลัดหนึ่งในเกมการแข่งขันกีฬา
leg[N] สาขา, See also: กิ่งก้าน, แขนง, Syn. branch, fork
legal[ADJ] เกี่ยวกับกฎหมาย, See also: เกี่ยวกับศาลกฎหมาย
legal[ADJ] ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
legal[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. licit, legitimate, lawful, Ant. illicit, illegal, unlawful
leg it[PHRV] รีบวิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
legacy(เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ, Syn. estate,bequest
legal(ลี'เกิล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แห่งนิตินัย., See also: legals n. สิทธิตามกฎหมาย,พันธบัตรที่นำมาลงทุนได้ตามกฎหมาย.
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
legal sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 14 นิ้วดู A4, letter size เปรียบเทียบ
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
legal-size(ลี'กัลไซซ) adj. (กระดาษ) ซึ่งมีขนาดประมาณ81/2 x13 นิ้ว
legalise(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legalize(ลี'กัลไลซ) vt. ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย,ให้อำนาจ., See also: legalization n. ดูlegalize legalisation n. ดูlegalize, Syn. authorize

English-Thai: Nontri Dictionary
leg(n) ขา
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
legal(adj) ถูกกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,ชอบด้วยกฎหมาย
legality(n) การปฎิบัติตามกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ปฎิบัติตามกฎหมาย
legate(n) ทูต,ผู้แทน
legatee(n) ผู้ได้รับมรดก
legation(n) สถานทูต,คณะทูต
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legขา [รอยเชื่อมมุม] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leg length; sizeความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leg of a right triangle; legด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leg; leg of a right triangleด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
legacyการยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [ดู bequest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacy taxภาษีมรดก, ภาษีมรดกที่มีพินัยกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy taxภาษีมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal (costs and expenses) insuranceการประกันภัยคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legขา, กระดูกส่วนขา [การแพทย์]
Leg Crampตะคริวขา, ตะคริวที่ขา [การแพทย์]
Leg Curlsงอขา [การแพทย์]
Leg Flappingการกระพือขา [การแพทย์]
Leg Injuriesขา, บาดเจ็บ;, ขาบาดเจ็บ [การแพทย์]
Leg Kick, Rear Restเตะเท้าบนสะพานลาด [การแพทย์]
Leg Length Discrepancyความแตกต่างของความยาวของขา [การแพทย์]
Leg Length, Inequality ofขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Leg Lengtheningผ่าตัดยืดขา [การแพทย์]
Leg Liftนอนยกเท้าคู่ 2 ระดับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ
legit (adj ) ถูกกฏหมาย
legit (adj ) (US) ดีมาก
legit (adv ) จริงๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your legal ties with your family would be severed.ทางกฎหมายก็คือทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัว กับคุณจบลง Bonfire of the Vanity (2008)
Yeah, and I'm thinking there's no way this could be legit, but all of the facts check out... the date, the building, the fire, the insurance, even.ใช่ และฉันกำลังคิดว่า ที่นี่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ แต่ความจริงทั้งหมดมันสามารถเซ็คได้ วันที่อาคาร ไฟไหม้ ประกันภัย แม้ Bonfire of the Vanity (2008)
You're a legendคุณคือตำนาน Art Imitates Life (2008)
I Can't Legally Show It Till The Agency Lists It Tomorrow,ฉันให้ให้ดูไม่ได้ จนกว่าตัวแทนจะลงรายการพรุ่งนี้ The Manhattan Project (2008)
We've got to get him up to surgery. He's bleeding through his leg splint.ผอ.ขอให้ผมมองหาพวกปีสองเข้าผ่าตัดเดี่ยว Rise Up (2008)
I mean,these residents are running around fighting tooth and nail for a chance to get to cut off a leg.พวกเรซิเดนซ์จิกกัดกันแย่งโอกาสจะได้สับขาคน All by Myself (2008)
Your friends,though,you know,they're out there fight for a chance to chop off that guy's leg.เพื่อนคุณแก่งแย่งกันเพื่อให้ได้มีโอกาสสับขาผู้ชายคนนึง All by Myself (2008)
Okay,emma,I'm gonna have to check your x-rays,but I think your leg's broken.โอเค เอ็มม่า ฉันต้องไปตรวจผลx-rayของเธอ แต่ฉันคิดว่าขาเธอคงหัก All by Myself (2008)
How's the gash on that leg?they speak very highly of you at maryland shock trauma. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
We're closing up your leg now.ไปเย็บขาคุณได้แล้ว Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Dr. Yang, take care of major Hunt's leg.ดร. หยาง ช่วยดูแลขาของผู้พันฮันท์ที Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I can't feel my legs.ขาผมไม่มีความรู้สึก Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legAccording to one legend, it gets its name from a priest.
legShe was always pulling my leg when we worked together.
legA ball hit her on the right leg.
legThe vampire legend flourishes in the Balkans.
legI got my right leg injured.
legThey bound his legs together.
legA mysterious legend has been handed down about this lake.
legShe sat down and crossed her legs.
legHistory has never fared well against legend.
legHis wounded leg began to bleed again.
legThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
legThe legend says that she was a mermaid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการกฎหมาย[N] legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
สถานทูต[N] legation, Count unit: แห่ง
เอกสารทางกฎหมาย[N] legal document, Thai definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
สถานทูต[N] embassy, See also: legation, Example: คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้ามาแจ้งที่อยู่กับสถานทูต, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาคารที่ทำการของทูตต่างประเทศ
อำนาจนิติบัญญัติ[N] legislative power, Example: หลักการแยกหน้าที่กันระหว่างส.ส. ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติออกจากรัฐมนตรีผู้ใช้อำนาจบริหารนั้น เป็นหลักการที่มีเหตุผลทางวิชาการ, Notes: (กฎหมาย)
ออกกฎหมาย[V] legislate, See also: make a law, enact, issue a law, Syn. บัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐควรออกกฎหมายบทลงโทษสูงสุดสำหรับผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
โดยถูกกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
การออกกฎหมาย[N] legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ขาแข้ง[N] leg, Syn. ขา, แข้งขา, Example: ยิ่งเวลาใกล้แสดงเธอจะประหม่ามาก เวลาเดินขาแข้งมันคอยจะพันกันอยู่เรื่อย, Count unit: ข้าง, Thai definition: อวัยวะตั้งแต่สะโพกถึงข้อเท้า สำหรับยันกายและเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable   FR: lisible
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible   FR: être illisible
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable

CMU English Pronouncing Dictionary
LEG    L EH1 G
LEGG    L EH1 G
LEGE    L IY1 JH
LEGO    L EH1 G OW0
LEGS    L EH1 G Z
LEGAL    L IY1 G AH0 L
LEGGE    L EH1 G
LEGGY    L EH1 G IY0
LEGAN    L EH1 G AH0 N
LEG'S    L EH1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leg    (n) (l e1 g)
legs    (n) (l e1 g z)
legal    (j) (l ii1 g l)
leggy    (j) (l e1 g ii)
legacy    (n) (l e1 g @ s ii)
legate    (n) (l e1 g i t)
legato    (j) (l i1 g aa1 t ou)
legend    (n) (l e1 jh @ n d)
legged    (j) (l e1 g i d)
legion    (n) (l ii1 jh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bein {n} [anat.] | Beine {pl}leg | legs [Add to Longdo]
Kathete {f} [math.]leg (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Legalisierung {f} | Legalisierungen {pl}legalization | legalizations [Add to Longdo]
Legasthenie {f}dyslexia [Add to Longdo]
Legastheniker {m}; Legasthenikerin {f}dyslexic [Add to Longdo]
Legat {m}legate [Add to Longdo]
Legat {n} [jur.]legacy [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]
Legehenne {f}; Henne {f}layer [Add to Longdo]
Legeleistung {f}laying performance [Add to Longdo]
Legende {f} | Legenden {pl}legend | legends [Add to Longdo]
Legenot {f}egg binding [Add to Longdo]
Leger {m}layer [Add to Longdo]
Legeschlüssel {m}locking plate [Add to Longdo]
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
léger(adj) เบา(น้ำหนัก)
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
おみ足;御御足;御々足[おみあし, omiashi] (n) (hon) another's foot or leg [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例假[lì jià, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄚˋ, ] legal holiday; menstrual period [Add to Longdo]
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, / ] legendary person; legend (i.e. person) [Add to Longdo]
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, ] legitimacy [Add to Longdo]
夹棍[jiā gùn, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄣˋ, / ] leg vise (torture instrument) [Add to Longdo]
套裤[tào kù, ㄊㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] leggings [Add to Longdo]
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, ] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe [Add to Longdo]
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]
乐高[Lè gāo, ㄌㄜˋ ㄍㄠ, / ] Lego (toys) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃく, chaku] LEGITIM (FRAU,KIND,ERBE) [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leg \Leg\ (l[e^]g), n. [Icel. leggr; akin to Dan. l[ae]g calf of
   the leg, Sw. l[aum]gg.]
   1. A limb or member of an animal used for supporting the
    body, and in running, climbing, and swimming; esp., that
    part of the limb between the knee and foot.
    [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a leg in form or use; especially, any
    long and slender support on which any object rests; as,
    the leg of a table; the leg of a pair of compasses or
    dividers.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of any article of clothing which covers the leg;
    as, the leg of a stocking or of a pair of trousers.
    [1913 Webster]
 
   4. A bow, esp. in the phrase to make a leg; probably from
    drawing the leg backward in bowing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that will give a cap and make a leg in thanks for
       a favor he never received.      --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. A disreputable sporting character; a blackleg. [Slang,
    Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The course and distance made by a vessel on one
    tack or between tacks.
    [1913 Webster]
 
   7. (Steam Boiler) An extension of the boiler downward, in the
    form of a narrow space between vertical plates, sometimes
    nearly surrounding the furnace and ash pit, and serving to
    support the boiler; -- called also {water leg}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Grain Elevator) The case containing the lower part of the
    belt which carries the buckets.
    [1913 Webster]
 
   9. (Cricket) A fielder whose position is on the outside, a
    little in rear of the batter.
    [1913 Webster]
 
   10. (Math.) Either side of a triangle distinguished from the
     base or, in a right triangle, from the hypotenuse; also,
     an indefinitely extending branch of a curve, as of a
     hyperbola.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Telephony) A branch or lateral circuit connecting an
     instrument with the main line.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Elec.) A branch circuit; one phase of a polyphase
     system.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {A good leg} (Naut.), a course sailed on a tack which is near
    the desired course.
 
   {Leg bail}, escape from custody by flight. [Slang]
 
   {Legs of an hyperbola} (or other curve) (Geom.), the branches
    of the curve which extend outward indefinitely.
 
   {Legs of a triangle}, the sides of a triangle; -- a name
    seldom used unless one of the sides is first distinguished
    by some appropriate term; as, the hypothenuse and two legs
    of a right-angled triangle.
 
   {On one's legs}, standing to speak.
 
   {On one's last legs}. See under {Last}.
 
   {To have legs} (Naut.), to have speed.
 
   {To stand on one's own legs}, to support one's self; to be
    independent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leg \Leg\ (l[e^]g), v. t.
   To use as a leg, with it as object:
   (a) To bow. [Obs.]
   (b) To run. [Low]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leg
   n 1: a human limb; commonly used to refer to a whole limb but
      technically only the part of the limb between the knee and
      ankle
   2: a structure in animals that is similar to a human leg and
     used for locomotion
   3: one of the supports for a piece of furniture
   4: a part of a forked or branching shape; "he broke off one of
     the branches" [syn: {branch}, {leg}, {ramification}]
   5: the limb of an animal used for food
   6: a prosthesis that replaces a missing leg [syn: {peg}, {wooden
     leg}, {leg}, {pegleg}]
   7: a cloth covering consisting of the part of a pair of trousers
     that covers a person's leg
   8: (nautical) the distance traveled by a sailing vessel on a
     single tack
   9: a section or portion of a journey or course; "then we
     embarked on the second stage of our Caribbean cruise" [syn:
     {stage}, {leg}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 leg
   game
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top