Search result for

lacerates

(88 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacerates-, *lacerates*, lacerate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lacerates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lacerates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacerate[VT] ฉีกขาด, Syn. mangle, tear
laceration[N] การฉีกขาด, Syn. tear, gash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Contusion and Lacerationสมองช้ำและฉีกขาด [การแพทย์]
Fibrosis, Laceratusส่วนเอ็นกล้ามเนื้อเกาะกับพังผืด [การแพทย์]
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน Emotional Rescue (2009)
We've got burns and lacerations on the head, chest, arms.มีแผลเผาไหม้และฉีกขาด ที่หัว อก และแขน Emotional Rescue (2009)
After lacerating it's victims with its claws,หลังจากที่มันฉีกเหยื่อ ด้วยกรงเล็บอันคมกริบของมัน Dogtooth (2009)
Hit-and-run victim, lacerated aorta.ผู้ป่วยถูกชนแล้วหนี เส้นเลือดฉีกขาด Faceless, Nameless (2009)
The collision lacerated his kidney.ปอดฉีก Faceless, Nameless (2009)
- Multiple head lacerations. - Eric?บาดแผลที่ศรีษะหลายแห่ง อีริค? Out of Time (2009)
Vaginal mucosa lacerations.พบน้ำเมือกในช่องคลอด Out of Time (2009)
His buddy's got a lacerated palm. Got it. Thanks, ray.เพื่อนเค้าฝ่ามือขาด ได้แล้ว ขอบใจ เรย์ Invasion (2009)
You could've lacerateder heart or cut the phrenic nerve.She could've died on that table.คุณอาจจะได้หัวใจที่มีแผล หรือตัดเส้นประสาท Phrenic ไป เธออาจจะตายได้บนเตียงผ่าตัด Invest in Love (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I believe the laceration's the result of a blow from a reciprocating-type weapon.ผมเชื่อว่ารอย การฉีกขาดนั่น รอยที่แผลน่าจะเกิดจาก อาวุธที่มีฟันหยัก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And the laceration from the saw.และนี่รอยที่ฉีกขาด เพราะเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It must have lacerated the internal carotid artery.มันต้องทำให้เกิดแตกกระจาย ของเส้นเลือดแดงหลักภายใน A Night at the Bones Museum (2009)
Lacerations?- รอยฉีกขาดรึ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I don't think these are lacerations.ผมไม่คิดว่านี่คือ รอยฉีกขาด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There's a laceration on his left eye,มีร่องรอยฉีกขาด ที่ตาซ้ายของเขา The Eyes Have It (2009)
Lacerations on his left arm.แขนซ้ายมีแผลฉีกขาด Unearthed (2010)
-Without lacerating the portal vein. -You gonna do that little fist pump in surgery, too?โดยปราศจากรอยฉีกที่เส้นเลือด Portal v. คุณต้องออกแรงในห้องผ่าตัดด้วยใช่มั๊ย? I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Forcefully enough that it lacerated the passages.รุนแรงมากพอจะทำให้ ทางเดินหายใจฉีกขาด Rite of Passage (2010)
They also have numerous lacerations on their bodies.พวกเธอยังมีแผลฉีกขาด/Nจำนวนหนึ่งบนร่างของเธอ Remembrance of Things Past (2010)
He has a deep abdominal laceration but no internal damage.- ผู้หมวดแดนเนอร์มากับฉัน - ได้ครับ เขามีแผลฉีกขาดลึกตรงช่องท้อง Mutiny (2011)
Laceration to his right arm.แผลฉีกขาดบริเวณแขนขวา The Runaway (2011)
Lacerations, abrasions, massive internal trauma.รอยฉีกขาด แผลถลอก แผลภายในขนาดใหญ่ There's No Place Like Home (2011)
He was treated for a broken rib and lacerations.เขาเข้าบำบัดกระดูกซี่โครงที่หัก และบาดแผลต่างๆ The Born-Again Identity (2012)
Judging by the laceration and linear-type bruising, it would appear that the victim was struck by a square-shaped object.ดูจากรอยฉีกและรอยช้ำเป็นทางยาว เหยื่อคงโดนฟาด ด้วยของทรงสี่เหลี่ยม I Helu Pu (2012)
Our victim sustained massive hemorrhaging and lacerations to the chest cavity and head.เหยื่อของเรามีเลือดออกมาก แผลฉีกขาดที่โพรงหน้าอกและหัว Lekio (2012)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)
Deep lacerations to the left ribcage.รอยฉีกขาดลึกถึงกระดูกซี่โครงซ้าย The New World (2012)
Victim shows signs of lacerations and subcutaneous hematoma, indicating blunt force trauma to the head and neck.เหยื่อมีร่องรอยของแผลฉีกขาด และมีเลือดออกใต้ผิวหนัง แสดงว่าถูกตีด้วยของไม่มีคม ที่หัวและคอ Proceed with Caution (2012)
Cortex appears to be lacerated.เปลือกสมองดูเหมือนจะฉีกขาด Proceed with Caution (2012)
Burns, lacerations, contusions.เผาไหม้,ฉีกขาด,ฟกช้ำ The Gunk in the Garage (2012)
I was able to isolate penetrating lacerations to the abdomen.ฉันแยกรอยทะลุบริเวณช่องท้องออกมาได้  ()
The first victim, Lincoln Bell, he had the same targeted lacerations to those arteries.เหยื่อคนแรก ลินคอล์น เบล เขามีรอยจุดเดียวกันกับ การฉีกขาดของเส้นเลือดแดงพวกนั้น Magnificent Light (2012)
excessive bleeding from multiple lacerations.เลือดออกมากจากแผลฉีกขาดหลายรอย Out of Control (2012)
Died of multiple lacerations.ตายเนื่องจากบาดแผลฉีกขาดหลายแห่ง Out of Control (2012)
"Present company shall not be liable for injuries inflicted by or sustained as a consequence thereof, including, but not limited to lacerations evisceration..."อ๋อใช่ มันละลายเนื้อ จากกระดูกเจ้าได้ในพริบตา เป็นไรไหมเจ้าหนุ่ม อ๋อ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Half a centimeter difference on some lacerations, it could've been a different story.ครึ่งเซนติเมตรแตกต่าง ในแผลบาง มันอาจจะได้รับเรื่องราวที่แตกต่าง. Oldboy (2013)
There's a 2-centimeter laceration on the left eyebrow.มี 2 เซนติเมตรเป็น การฉีกขาดที่คิ้วซ้าย. Captain Phillips (2013)
Little laceration there on the left temple.น้อย การฉีกขาดมีในวัดที่เหลือ. Captain Phillips (2013)
Just a small laceration to the femoral artery.เพียงรอยถลอกเล็ก เพื่อเส้นเลือดแดง. Nurse 3D (2013)
Instead of the blunt force trauma and severe... lacerations that are fairly obvious?แทนที่จะเป็นแผลกระแทก และแผลฉีก รุนแรงที่เห็นชัดๆ น่ะเหรอ Faes Wide Shut (2013)
Driver sustained heavy lacerations and head trauma, but believe it or not, they're saying he'll live.คนขับได้รับ บาดเจ็บสาหัส และบาดแผลที่ศรีษะ แต่เชื่อมั้ย หน่วยกู้ภัย บอกว่าเขาจะรอด Behind the Red Curtain (2013)
Dr. Saroyan said that the blood-spatter evidence indicated... that there might be a corresponding laceration to the right acromion.ดร.ซาโรยัน บอกถึงรอยกระเด็นของเลือด เป็นหลักฐานว่าน่าจะมาจากบาดแผลฉีกขาด ที่บริเวณกระดูกไหล่ขวา The Doll in the Derby (2013)
Well, hard to tell until we get her back to the lab, but I am seeing lacerations and avulsions to the tissue on the radius and the ulna.จะพาเธอกลับไปที่แล็บ เดี๋ยว ฉันเห็นบาดแผลฉีกขาด และบาดแผลกระชาก บนกระดูกแขนทั้งด้านในและด้านนอก The Twist in the Plot (2013)
Multiple lacerations to the genitalia.เธอโดนข่มขืนรึเปล่า The Inspiration (2013)
And the laceration on your back?ลอยแผลที่หลังงั้นก็ Sister's Keeper (2013)
Lacerations on both arms and a burn in the neck area.มีรอยบาดลึกบริเวณแขนทั้ง2ข้าง และมีรอยไหม้บริเวณลำคอ In the Blood (2013)
What about the lacerations?แล้วบาดแผลกรีดลึกพวกนี้ล่ะ In the Blood (2013)
The victim suffered the lacerations and burning somewhere else and was taken to the canyon to be killed.แสดงว่าเหยื่อถูกทรมานจากที่อื่น จากนั้นจึงถูกย้ายมาที่หุบเขาเพื่อฆ่า In the Blood (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
LACERATE    L AE1 S ER0 EY2 T
LACERATION    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N
LACERATIONS    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacerate    (v) (l a1 s @ r ei t)
lacerated    (v) (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates    (v) (l a1 s @ r ei t s)
lacerating    (v) (l a1 s @ r ei t i ng)
laceration    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n)
lacerations    (n) (l a2 s @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwunde {f}laceration [Add to Longdo]
Platzwunde {f}laceration [Add to Longdo]
Risswunde {f}; Rißwunde {f} [alt] [med.]laceration [Add to Longdo]
(schwer) verletzen; zerschneiden; zerkratzen; zerfetzento lacerate [Add to Longdo]
zerfleischen | zerfleischend | zerfleischt | zerfleischtto lacerate | lacerating | lacerated | lacerates [Add to Longdo]
zerfleischendlacerative [Add to Longdo]
zutiefst verletzento lacerate [Add to Longdo]
Lazeration {f}; Einriss {m} [med.]laceration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
裂傷[れっしょう, resshou] (n) laceration [Add to Longdo]
裂創[れっそう, ressou] (n) laceration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top