Search result for

labour

(119 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -labour-, *labour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
labour[VI] กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labour[N] กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labour[VI] โคลงเคลง (เรือ), See also: โคลงไปมา, Syn. roll, pitch
labour[N] งานที่ใช้พละกำลัง, See also: งานที่ต้องออกแรง, Syn. exertion, toil, work, Ant. idleness, leisure, sloth, inertia
labour[N] ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class
labour[N] ชนชั้นแรงงาน, See also: กรรมกร, Syn. working class, proletariat
labour[VT] ใช้เวลาและความพยายามมาก
labour[VI] ทำงานหนัก, See also: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ, Syn. fag, drudge, travail, work, Ant. rest
labour[VI] พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย, See also: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย, Syn. strive
labour[N] ภาระ, See also: งาน, หน้าที่, Syn. task

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour unionn. สหภาพแรงงาน
laboured(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
child labourn. แรงงานเด็ก
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)

English-Thai: Nontri Dictionary
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน,ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labourแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour๑. การเบ่ง (ลูก), การเจ็บครรภ์๒. แรงงาน, งาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labourแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour agreementข้อตกลงจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour contractสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour disputeข้อพิพาทแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour disputeข้อพิพาทแรงงาน [ดู industrial dispute] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour federationสหพันธ์แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour forceกำลังแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour forceกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Labour and Delivery Unitห้องคลอด [การแพทย์]
Labour Careการบริบาลการคลอด [การแพทย์]
Labour Intensiveการใช้กำลังคน [การแพทย์]
Labour movementการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Labour Progressการดำเนินการคลอด [การแพทย์]
Labour, Modern Management ofการดูแลการคลอดสมัยใหม่ [การแพทย์]
Labour, Normalการคลอดปกติ [การแพทย์]
Labour, Obstructedการคลอดไม่ได้เลย, การคลอดติดขัด, การคลอดในรายติดขัดทั้งหมด, มีสิ่งขัดขวางการคลอด, การคลอดติดขัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when the Ladies' Detective Agency becomes the pride of Botswana, as it most surely will, then I will be the first to enjoy the fruits of our labours.แต่เมื่อใดที่สุภาพสตรีนักสืบหมายเลขหนึ่ง กลายเป็นที่โด่งดังในบอตสวานา ทั้งหมดแน่นอนที่สุดว่า แล้วฉันจะเป็นคนแรกที่มีความสุข กับค่าเเรงงานของพวกเราค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Division of labour.แบ่งหน้าที่ดีจริงนะ Peekaboo (2009)
No, no. The doctor said I can work up until I go into labour.คุณอยากเห็นสมุดเช็คที่ถอนเงินออกไปไหม แล้วฉันจะให้คุณดุ Negro Y Azul (2009)
Labour spokesman, Lindsay Rhodes, said the party had nothing more to say of what was a sordid and sorry case.และถูกศาลตัดสินให้ต้องฑัณฑ์บน 18 เดือน ก่อนจะเข้าคุก แหล่งข่าวบอกว่า เค้าไม่มีอะไรจะพูด Harry Brown (2009)
That's a fairly laboured metaphor, but I appreciate the sentiment behind it.นั่นเป็นคำอุปมาที่ดิ้นรนสุดๆ แต่ผมซาบซึ้งกับความลึกซึ้งของมัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Yeah, when you're not paying for labour, your prices can afford to be a little lower, you know what I mean?ใช่เมื่อคุณไม่ได้จ่ายค่าแรงงาน ราคาของคุณสามารถที่จะต่ำกว่าเล็กน้อย, คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันหมายความว่าอย่างไร Death Race 2 (2010)
Once started, even going to a convenient store across the street can be quite a labour.ไตเทียม เริ่มคร้้งแรก แกไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วข้ามถนน ทำเงียบๆ The Man from Nowhere (2010)
My father would labour 14 hours a day till his hands were raw, risking life and limb, fighting the merciless sea, all to put food on the table, a roof over our heads, warmth in our stove.พ่อผมทำงานวันละ 14 ชั่วโมง จนมือแตกกร้าน, เสี่ยงชีวิตและสุขภาพ ต่อสู้กับทะเลที่ไร้ความปราณี ทั้งหมดเพื่อให้เรามีอาหารกิน, The Grand Seduction (2013)
150 labourers are needed for this facility, and if we do not fill that quota, we will not get a factory.โรงงานี้ต้องมีแรงงาน 150 คน ถ้าเราหาไม่ได้ตามนั้น เราก็จะไม่ได้โรงงาน The Grand Seduction (2013)
♪ And have a picnic on Labour Day ♪#แล้วไปปิกนิกในวันแรงงาน# Diva (2013)
A labourer, she carried rocks.กรรมกร แม่ขนก้อนหิน Lion (2016)
You started out in manual labour. Don't bother being astonished.คุณเริ่มต้นด้วยการเป็นคนใช้มือทำงาน ไม่ต้องประหลาดใจไป The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
labourArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
labourDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
labourHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
labour"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
labourI'm patching things up for your mistake so it's only natural that I get a reward appropriate to my labours.
labourSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
labourThe reformed Labour Standards Act will be in force from Jan 1st 2004.
labourThey rarely spoke of the labour problem at their workplace.
labourWe are indirectly dependent upon the labour of others for all the necessities and comforts of our lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดนัดแรงงาน[N] labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
เครื่องทุ่นแรง[N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
แรงงาน[N] labour, See also: labor, worker, workforce, hand, Syn. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Example: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
แรงงาน[N] work, See also: labour, Syn. กำลัง, Example: การพัฒนาโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก, Thai definition: ความสามารถในการทำงาน
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
มาตรฐานแรงงาน[N] labour standards, Example: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ
มาตรฐานแรงงาน[N] labour standards, Example: เจ้าของสถานประกอบการต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานของชาติในทุกระดับ
สหพันธ์กรรมกร[N] labour federation, See also: labour union, Syn. สหภาพแรงงาน, Example: สหพันธ์กรรมกรช่วยต่อรองเรื่องค่าจ้างแรงงานให้กรรมกร
กฎหมายแรงงาน[N] labour legislation, See also: labour law, Example: นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, Count unit: ฉบับ
หอบหืด[N] laboured breathing in asthma, Syn. อาการหอบหืด, โรคหอบหืด, Example: ผมหายจากการเป็นหอบหืดแล้ว, Thai definition: อาการหายใจไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: worker ; labourer ; working class   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand   FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกร[adj.] (kammakøn) EN: labour   FR: ouvrier ; travailliste
การแบ่งงานกันทำ[n. exp.] (kān baeng ngān kan tham) EN: horizontal division of labour   
การแบ่งแรงงาน [n. exp.] (kān baeng raēng-ngān) EN: division of labour = division of labor (Am.)   
การไถนา[n.] (kān thainā) FR: labourage [m]
การย้ายถิ่นของแรงงาน [n. exp.] (kān yāi thin khøng raēng-ngān) EN: migration of labour   FR: migration des travailleurs [f]
ค่าแรงงาน [n. exp.] (khā raēng-ngān) EN: labour costs ; wages   

CMU English Pronouncing Dictionary
LABOUR    L EY1 B AW2 R
LABOUR    L EY1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
labour    (v) (l ei1 b @ r)
labours    (v) (l ei1 b @ z)
laboured    (v) (l ei1 b @ d)
labourer    (n) (l ei1 b @ r @ r)
Labourite    (n) (l ei1 b @ r ai t)
labourers    (n) (l ei1 b @ r @ z)
labouring    (v) (l ei1 b @ r i ng)
Labourites    (n) (l ei1 b @ r ai t s)
labour-saving    (j) - (l ei1 b @ - s ei v i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit {f}labour [Br.]; labor [Am.] [Add to Longdo]
Arbeiterpartei {f}labour party [Add to Longdo]
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles [Add to Longdo]
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency [Add to Longdo]
Arbeitsaufwand {m}labour costs [Add to Longdo]
Arbeitsgericht {n}labour court [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]
Arbeitskräftemangel {m}labour shortage; shortage of manpower [Add to Longdo]
Arbeitslager {n}labour camp [Add to Longdo]
Arbeitsorganisation {f}labour organization [Add to Longdo]
Arbeitsrecht {n}labour legislation; industrial law [Add to Longdo]
Geburtswehen {pl}labour pains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
チープレーバー[, chi-pure-ba-] (n) cheap labour (labor) [Add to Longdo]
レーバーユニオン[, re-ba-yunion] (n) labor union; labour union [Add to Longdo]
レイバー[, reiba-] (n) labor; labour [Add to Longdo]
偉跡;偉蹟[いせき, iseki] (n) remaining works; results of a man's labor (labour) [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
稼ぐ[かせぐ, kasegu] (v5g,vi) to earn income; to labor; to labour; (P) [Add to Longdo]
外部労働市場[がいぶろうどうしじょう, gaiburoudoushijou] (n) external labor market; external labour market [Add to Longdo]
感情労働[かんじょうろうどう, kanjouroudou] (n) emotional labour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\ (l[=a]"b[~e]r), n. [OE. labour, OF. labour,
   laber, labur, F. labeur, L. labor; cf. Gr. lamba`nein to
   take, Skr. labh to get, seize.] [Written also {labour}.]
   1. Physical toil or bodily exertion, especially when
    fatiguing, irksome, or unavoidable, in distinction from
    sportive exercise; hard, muscular effort directed to some
    useful end, as agriculture, manufactures, and like;
    servile toil; exertion; work.
    [1913 Webster]
 
       God hath set
       Labor and rest, as day and night, to men
       Successive.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Intellectual exertion; mental effort; as, the labor of
    compiling a history.
    [1913 Webster]
 
   3. That which requires hard work for its accomplishment; that
    which demands effort.
    [1913 Webster]
 
       Being a labor of so great a difficulty, the exact
       performance thereof we may rather wish than look
       for.                 --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. Travail; the pangs and efforts of childbirth.
    [1913 Webster]
 
       The queen's in labor,
       They say, in great extremity; and feared
       She'll with the labor end.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any pang or distress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The pitching or tossing of a vessel which results
    in the straining of timbers and rigging.
    [1913 Webster]
 
   7. [Sp.] A measure of land in Mexico and Texas, equivalent to
    an area of 1771/7 acres. --Bartlett.
 
   8. (Mining.) A stope or set of stopes. [Sp. Amer.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Work; toil; drudgery; task; exertion; effort; industry;
     painstaking. See {Toll}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\, v. i. [imp. & p. p. {Labored}; p. pr. & vb. n.
   {Laboring}.] [OE. labouren, F. labourer, L. laborare. See
   {Labor}, n.] [Written also {labour}.]
   1. To exert muscular strength; to exert one's strength with
    painful effort, particularly in servile occupations; to
    work; to toil.
    [1913 Webster]
 
       Adam, well may we labor still to dress
       This garden.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To exert one's powers of mind in the prosecution of any
    design; to strive; to take pains.
    [1913 Webster]
 
   3. To be oppressed with difficulties or disease; to do one's
    work under conditions which make it especially hard,
    wearisome; to move slowly, as against opposition, or under
    a burden; to be burdened; -- often with under, and
    formerly with of.
    [1913 Webster]
 
       The stone that labors up the hill.  --Granville.
    [1913 Webster]
 
       The line too labors, and the words move slow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To cure the disorder under which he labored. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
       and I will give you rest.       --Matt. xi. 28
    [1913 Webster]
 
   4. To be in travail; to suffer the pangs of childbirth; to be
    in labor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To pitch or roll heavily, as a ship in a turbulent
    sea. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 labour \la"bour\, n.
   Same as {labor}; -- British spelling. [Chiefly Brit.]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 labour
   n 1: a social class comprising those who do manual labor or work
      for wages; "there is a shortage of skilled labor in this
      field" [syn: {labor}, {labour}, {working class},
      {proletariat}]
   2: concluding state of pregnancy; from the onset of contractions
     to the birth of a child; "she was in labor for six hours"
     [syn: {parturiency}, {labor}, {labour}, {confinement},
     {lying-in}, {travail}, {childbed}]
   3: a political party formed in Great Britain in 1900;
     characterized by the promotion of labor's interests and
     formerly the socialization of key industries [syn: {British
     Labour Party}, {Labour Party}, {Labour}, {Labor}]
   4: productive work (especially physical work done for wages);
     "his labor did not require a great deal of skill" [syn:
     {labor}, {labour}, {toil}]
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]
   2: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
     years to make a decent living"; "We have to push a little to
     make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral
     thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}]
   3: undergo the efforts of childbirth [syn: {labor}, {labour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top