หรือคุณหมายถึง klaße?
Search result for

klasse

(24 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klasse-, *klasse*
CMU English Pronouncing Dictionary
KLASSEN    K L AE1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klasse {f} | Klassen {pl} | obere Kallseclass | classes | top class [Add to Longdo]
Klasse {f}; Stand {m}class [Add to Longdo]
Klasse {f}; Gruppe {f}denomination [Add to Longdo]
Klassenarbeit {f}class test [Add to Longdo]
Klassenbewusstsein {n}class consciousness [Add to Longdo]
Klassenfahrt {f}school trip [Add to Longdo]
Klassengesellschaft {f}class society [Add to Longdo]
Klassenkamerad {m}; Klassenkameradin {f}; Mitschüler {m}; Mitschülerin {f} | Klassenkameraden {pl}; Mitschüler {pl}; Mitschülerinnen {pl}classmate | mates [Add to Longdo]
Klassenkampf {m}class conflict [Add to Longdo]
Klassenlehrer {m}class teacher [Add to Longdo]
Klassensprecher {m}class representative [Add to Longdo]
Klassensprecher {m}; Klassensprecherin {f}form prefect [Add to Longdo]
Klassentreffen {n}class reunion [Add to Longdo]
Klassenzimmer {n}; Klasssenraum {m} | Klassenzimmer {pl}; Klassenräume {pl}classroom | classrooms [Add to Longdo]
Klassenzimmer {n}schoolroom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同級生[どうきゅうせい, doukyuusei] Klassenkamerad, Mitschueler [Add to Longdo]
教室[きょうしつ, kyoushitsu] Klassenzimmer, Unterrichtsraum [Add to Longdo]
甲種[こうしゅ, koushu] Klasse_A, erste_Klasse, erste_Wahl [Add to Longdo]
[とう, tou] KLASSE, GRAD, GLEICHHEIT [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] Klasse, Grad, Stufe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 klasse
   class
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 klasse [klɑsə]
   class
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Klasse [klasə] (n) , s.(f )
   class; grade
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top