Search result for

interrupt

(127 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrupt-, *interrupt*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrupt    [VI] ขัดจังหวะ, See also: ขัด, ยับยั้ง, หยุด, Syn. stop, interfere, Ant. continue
interrupt    [VT] ขัดจังหวะ, See also: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก, Syn. suspend, stop, break off, Ant. continue, prolong
interrupt    [VT] สอดแทรก, See also: รบกวน, แทรก, Syn. intrude, disturb, Ant. maintain, sustain
interrupted    [ADJ] ขาดตอน
interrupter    [N] คนหรือสิ่งที่ขัดขวาง
interruption    [N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptขัดจังหวะ, ทำให้ชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interrupt handlerชุดคำสั่งจัดเรื่องขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrupt request line (IRQ)สายสัญญาณขอขัดจังหวะ (ไออาร์คิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrupted respiration; respiration, cogwheelการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupted streamธารน้ำขาดช่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interrupted sutureการเย็บทีละปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Interruptedเพิ่มทันทีลดทันที [การแพทย์]
interrupted streaminterrupted stream, ธารน้ำขาดตอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Interruption, Completeเส้นประสาทขาด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
interrupter(อินเทอรัพ'เทอะ) n. ผู้ขัดขวาง,สิ่งขัดขวาง,อุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้า
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption
uninterruptible power supuninterruptible power supply ใช้ตัวย่อว่า UPS (อ่านว่า ยูพีเอส) หมายถึง แบตเตอรี่สำรองที่จะทำงานได้ทันทีที่ไฟดับ โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไว้ใช้พอที่จะสั่งให้เก็บงาน (save) ที่ทำอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีพอให้ใช้ต่อไป เมื่อบันทึกลงเก็บเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องรีบปิดเครื่อง (อย่างน้อยก็ช่วยไม่ให้ข้อมูลที่ทำไว้หายไปหมด)

English-Thai: Nontri Dictionary
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interruptExcuse me for interrupting you.
interruptMay I interrupt?
interruptExcuse me for interrupting you.
interruptI'm sorry to interrupt you.
interruptExcuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?
interruptAs long as it doesn't interrupt the game!
interruptDon't interrupt me but hear me out, please.
interruptThe television show was interrupted by a special news report.
interruptBill interrupted the story saying.
interruptMay I interrupt you?
interruptMay I interrupt you a while?
interruptDiscussion resumed after a short interruption.
interruptPlease don't interrupt me for a while.
interruptBeth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
interruptWhy did she interrupt me?
interruptSome people kept interrupting the speakers, and finally broke up the meeting.
interruptPlease don't interrupt me while I'm talking.
interruptDon't interrupt me while I am talking.
interruptDon't interrupt me while I am speaking.
interruptI had hardly opened my mouth, when she interrupted me.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Oh, I'm sorry for interrupting.Oh, I'm sorry for interrupting. 12 Angry Men (1957)
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ The Ugly American (1963)
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด The Ugly American (1963)
Do you think we're interrupting something?คุณคิดว่าเรากำลังรบกวนอะไร? ฉันคิดอย่างนั้น Yellow Submarine (1968)
"Our friends have the right to interrupt at any moment"เพื่อนของเรามีที่เหมาะสม ขัดจังหวะที่เวลาชั่วครู่ใดๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You're interrupting my concentration.คุณกำลัง รบกวน สมาธิ ของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
You're interrupting my concentration.คุณกำลัง รบกวน สมาธิ ของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
am I interrupting? no!- ฉันมาขัดจังหวะมั้ย? Spies Like Us (1985)
-I don't want you interrupting me.- ฉันไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะนะ Stand by Me (1986)
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป Stand by Me (1986)
All right then. No more interruptions.ดี งั้นอย่าป่วนอีกนะ The Princess Bride (1987)
Let me at him! You're interrupting the game, Mark.นายขัดจังหวะการแข่งขัน Field of Dreams (1989)
I hate to interrupt you, but the reason we're here...ผมไม่อยากขัดจังหวะ... . เลย, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Until I was interrupted.จนกว่าฉันจะถูกขัดจังหวะ The Russia House (1990)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดแทรก    [V] interrupt, See also: break into, Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด, Example: อย่าพูดสอดหรือพูดแทรก ขณะผู้อื่นกำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น, Thai definition: พูดขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
คั่นรายการ    [V] interrupt the program, Example: ผู้จัดคั่นรายการการประกวดนางงามด้วยการแสดงของเด็กจากโรงเรียนต่างๆ, Thai definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่างลำดับของรายการ
พูดสอด    [V] interrupt, See also: interfere, heckle, barrack, butt in, chime in, put in one's oar, intrude, Syn. พูดแทรก, Example: เขาพูดสอดขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกใส่ร้าย, Thai definition: พูดแทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่
ขัดจังหวะ    [V] interrupt, See also: break, Syn. สอดแทรก, ขัดคอ, พูดแทรก, Example: เขาชอบขัดจังหวะเพื่อนเวลาคุยกันทำให้เสียบรรยากาศ, Thai definition: ขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทำหรือพูดได้สะดวก
ขัดบท    [V] interrupt, See also: break, interfere, Syn. ขัดคอ, ขัดจังหวะ, พูดแทรก, Example: ลูกอย่าพึ่งขัดบทได้ไหม แม่ยังพูดไม่จบเลย, Thai definition: แทรกเข้ามาเมื่อเขายังพูดไม่จบเรื่อง
ขัดคอ    [V] interrupt, See also: break, Syn. ขัดจังหวะ, Example: เขาชอบขัดคอคนอื่นอยู่เสมอ จนจะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยแล้ว, Thai definition: พูดแย้งขวางเข้ามาขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูด
วุ่น    [V] interfere, See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one's oar in, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, Example: เธออย่าเข้าไปวุ่นกับเรื่องนี้เลย ปล่อยให้เขาสองคนคิดกันเอง, Thai definition: เข้าไปยุ่ง, เข้าไปก้าวก่าย
ตัดบท    [V] interrupt, See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation, Syn. รวบรัดตัดความ, Example: นักการเมืองมักตัดบทเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง, Thai definition: พูดให้ยุติเรื่องกัน
ทะลุกลางปล้อง    [V] cut in, See also: interrupt, be saucy, Syn. ทะลึ่ง, ทะลึ่งบ้อง, พูดโพล่ง, พูดสอด, Example: เจ้าของบ้านทะลุกลางปล้องขึ้นมาขัดจังหวะ, Thai definition: พูดสอดขึ้นมาในเวลาที่เขากำลังพูดกันอยู่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
ขัดจังหวะ[v.] (khatjangwa) EN: interrupt ; break   FR: s'interposer ; interrompre
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: interrupt ; break   FR: contrarier ; contredire
พืด[adj.] (pheūt) EN: uninterrupted ; continuous ; successive   
ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิทซ์[n. exp.] (plakphūang baēp mī) FR: bloc multiprise avec interrupteur [m] ; rallonge multiprise avec interrupteur [f]
สวิทซ์ = สวิตซ์[n.] (sawit) EN: switch   FR: interrupteur [m]
สวิตซ์ไฟฟ้า [n. exp.] (sawit faifā) EN: switch   FR: interrupteur (électrique) [m]
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation
ติดชะงัก[v. exp.] (tit cha-ngak) EN: be interrupted ; get stuck   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERRUPT    IH2 N T ER0 AH1 P T
INTERRUPT    IH2 N ER0 AH1 P T
INTERRUPTS    IH2 N ER0 AH1 P T S
INTERRUPTS    IH2 N T ER0 AH1 P T S
INTERRUPTED    IH2 N ER0 AH1 P T AH0 D
INTERRUPTED    IH2 N T ER0 AH1 P T AH0 D
INTERRUPTING    IH2 N T ER0 AH1 P T IH0 NG
INTERRUPTING    IH2 N ER0 AH1 P T IH0 NG
INTERRUPTION    IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N
INTERRUPTION    IH2 N ER0 AH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrupt    (v) (i2 n t @ r uh1 p t)
interrupts    (v) (i2 n t @ r uh1 p t s)
interrupted    (v) (i2 n t @ r uh1 p t i d)
interrupter    (n) (i2 n t @ r uh1 p t @ r)
interrupters    (n) (i2 n t @ r uh1 p t @ z)
interrupting    (v) (i2 n t @ r uh1 p t i ng)
interruption    (n) (i2 n t @ r uh1 p sh @ n)
interruptions    (n) (i2 n t @ r uh1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interrupt {m} [comp.]interrupt [Add to Longdo]
Unterbrechungsbearbeitung {f}interrupt handling [Add to Longdo]
Unterbrechungs-Serviceprogramm {n}interrupt service routine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt [Add to Longdo]
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
インターラプト[, inta-raputo] (n) interrupt [Add to Longdo]
インタラプト[, intaraputo] (n) {comp} interrupt [Add to Longdo]
コンゴテトラ;コンゴ・テトラ[, kongotetora ; kongo . tetora] (n) Congo tetra (Phenacogrammus interruptus) [Add to Longdo]
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
ソフトウェア割り込み[ソフトウェアわりこみ, sofutouea warikomi] (n) {comp} software interrupt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, ] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロセス割込み信号[プロセスわりこみしんごう, purosesu warikomishingou] process interrupt signal [Add to Longdo]
マスク不可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler [Add to Longdo]
割り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector [Add to Longdo]
割り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector [Add to Longdo]
割り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal [Add to Longdo]
割り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]
割り込み要求[わりこみようきゅう, warikomiyoukyuu] Interrupt Request, IRQ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrupt \In`ter*rupt"\, v. t. [imp. & p. p. {Interrupted}; p.
   pr. & vb. n. {Interrupting}.] [L. interruptus, p. p. of
   interrumpere to interrupt; inter between + rumpere to break.
   See {Rupture}.]
   [1913 Webster]
   1. To break into, or between; to stop, or hinder by breaking
    in upon the course or progress of; to interfere with the
    current or motion of; to cause a temporary cessation of;
    as, to interrupt the remarks of anyone speaking.
    [1913 Webster]
 
       Do not interrupt me in my course.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide; to separate; to break the monotony of; as, the
    evenness of the road was not interrupted by a single hill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interrupt \In`ter*rupt"\, p. a. [L. interruptus, p. p.]
   Broken; interrupted. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrupt
   n 1: a signal that temporarily stops the execution of a program
      so that another procedure can be carried out
   v 1: make a break in; "We interrupt the program for the
      following messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break
      up}, {cut off}]
   2: destroy the peace or tranquility of; "Don't interrupt me when
     I'm reading" [syn: {interrupt}, {disturb}]
   3: interfere in someone else's activity; "Please don't interrupt
     me while I'm on the phone" [syn: {interrupt}, {disrupt}]
   4: terminate; "She interrupted her pregnancy"; "break a lucky
     streak"; "break the cycle of poverty" [syn: {interrupt},
     {break}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 interrupt
 
 
   1. [techspeak] n. On a computer, an event that interrupts normal processing
   and temporarily diverts flow-of-control through an ?interrupt handler?
   routine. See also {trap}.
 
   2. interj. A request for attention from a hacker. Often explicitly spoken.
   ?Interrupt ? have you seen Joe recently?? See {priority interrupt}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top