Search result for

infatuatedly

(51 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infatuatedly-, *infatuatedly*, infatuated
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา infatuatedly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *infatuatedly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuated[ADJ] ซึ่งลุ่มหลง, See also: ซึ่งหลงใหล, Syn. enamored, obsessed, fascinated, Ant. repelled, repulsed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Though that chick appears to hate me on the surface, she's actually totally infatuated with me.ถึงยัยนั่นจะทำท่าเหมือนว่าเกลียดฉัน แต่ฉันคิดว่าเธอน่ะตกหลุมรักฉันเข้าอย่างจัง Episode #1.2 (2009)
I've been... infatuated with Troy.ฉันเคย... แอบชอบทรอย Football, Feminism and You (2009)
My... my brother is infatuated with a woman who's been married twice.นั่นถือเป็นการบฏนะ! ผมแค่ต้องการให้คุณรู้ว่า คุณไม่ควรจะต้องหวาดกลัว ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้แล้ว The King's Speech (2010)
Infatuated, enamored, in love with.หลงรัก ตกหลุมรัก The Perfect Storm (2010)
He has over two million fans worldwide, and the kind that are crazy infatuated with him,เขามีแฟนมากกว่า2ล้านคน ทั่วโลก แล้วพวกที่บ้าคลั่ง ลุ่มหลงในตัวเขาละ Magnificent Light (2012)
Okay, maybe Chad was infatuated with Wood's body 15 years ago butโอเคบางที่ แชด อาจจะหลงใหลหุ่นของวู้ดเมื่อ 15 ปีก่อน Bear Fight (2012)
Any questions? It seems he became unduly infatuated with Lady Graves at a medical demonstration I gave at Oxford.ดูเหมือนเขาจะเกิดหลงใหลเลดี้เกรฟส์ Stonehearst Asylum (2014)
Besides, I don't believe Lana is as infatuated as you think.อีกทาง, ฉันก็ไม่เชื่อว่าลาน่า จะลุ่มหลงความรักเหมือนที่นายคิด Metamorphosis (2001)
You're infatuated with him, aren't you?เธอหลงเขาหน่ะสิ/ใช่ไหม? Underworld (2003)
Huh... you sure are infatuated with yourself.โฮะ... คุณนี่หลงตัวเองจริงๆ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I too don't understand why I'm so deeply infatuated.ชั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชั้นถึงได้หลงเค้ามากขนาดนี้น่ะ Flowers for My Life (2007)
You infatuated freak.คุณแปลกคนจังนะ Flowers for My Life (2007)
A pretty girl smiles at them, they get all infatuated.ผู้หญิงสวยๆมักจะทำให้พวกนี้ของขึ้น Chuck Versus the Ex (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infatuatedHe is infatuated with Alice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
บ้ายศ[V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
หลง[V] be infatuated, Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, Example: มนุษย์เราต้องไม่หลงอยู่กับสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายโดยการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอ
มัวเมา[V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
มัวเมา[V] be infatuated, See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with, Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้, Example: เขามัวเมาอยู่กับการหาความสำราญ, Thai definition: หลงใหลจนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
ติดพัน[V] be infatuated with, See also: fall in love with, Example: เขากำลังติดพันนักร้องที่ผับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท, Thai definition: รักใคร่ชอบพอ, เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมีความชอบพอ
บ้าสมบัติ[V] be infatuated with property, Example: ไม่รู้ว่าเธอจะบ้าสมบัติไปถึงไหน ของที่ไม่ใช้แล้วก็เก็บไว้รกบ้านเปล่าๆ, Thai definition: เห็นอะไรๆ เป็นของมีค่าไปทั้งหมด, ชอบสะสมสิ่งของต่างๆ ไว้มากจนเกินความจำเป็น
คลั่ง[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. บ้า, หลงใหล, คลั่งไคล้, Example: ผู้คนในปัจจุบันพากันคลั่งเทคโนโลยีกันมาก
คลั่งไคล้[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า, Example: ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันคลั่งไคล้แฟชั่นจากเมืองนอกกันมาก ทั้งการแต่งตัว และทรงผม
เมามัว[V] to be addicted (to), See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about, Syn. มัวเมา, หลงระเลิง, ลุ่มหลง, หลง, หลงใหล, Example: ภิกษุจะต้องไม่เมามัวพัวพันในเรื่องของทางโลก
หลงใหลได้ปลื้ม[V] be enchanted, See also: be mad about, be infatuated with, dote on, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้, Example: เขาลืมคำอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนจนหมดสิ้น เพราะมัวหลงใหลได้ปลื้มไปกับสิ่งชั่วร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamored of/with ; be infatuated with   FR: être fou de ; être amoureux fou
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFATUATED    IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infatuated    (v) (i1 n f a1 ch u ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betören | betörend | betört | betört | betörteto infatuate | infatuating | infatuated | infatuates | infatuated [Add to Longdo]
vernarren | vernarrend | vernarrt | vernarrteto become infatuated with | becoming infatuated with | becomes infatuated with | became infatuated with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated [Add to Longdo]
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated [Add to Longdo]
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, / ] infatuated; lovesick person [Add to Longdo]
痴迷[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, ] infatuated; obsessed [Add to Longdo]
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated [Add to Longdo]
迷恋[mí liàn, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to be infatuated with; to indulge in [Add to Longdo]
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, ] puzzled; bewildered; infatuated [Add to Longdo]
陶醉[táo zuì, ㄊㄠˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to be infatuated with; to be drunk with [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top