Search result for

husband

(98 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -husband-, *husband*, husban
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
husband[VT] ควบคุม
husband[N] สามี, See also: พ่อบ้าน, ควบคุม
husband[N] ้สามี, See also: ผัว
husband[VT] อดออม, See also: ประหยัด
husbandry[N] การเพาะปลูก, See also: การทำไร่ไถนา
husbandman[N] เกษตรกร, See also: ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
husband(ฮัช'เบินดฺ) n. สามี vt. ควบคุม,ใช้อย่างประหยัด,เป็นสามี,แต่งงาน,หาสามีให้,ไถ (นาเพาะปลูก.), See also: husbander n., Syn. spouse
husbandman(ฮัช'เบินดฺเมิน) n. ชาวนา -pl. husbandmen
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.

English-Thai: Nontri Dictionary
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husband(vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม
husbandman(n) กสิกร,ชาวไร่ชาวนา
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
husband-wife privilegeเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]
Husbandsสามี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And my husband...แล้วสามีฉัน... Back in Business (2008)
Hello. Husband.นี่ สามี Chuck Versus the Zoom (2011)
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
You mean, like, three husbands ago?คุณหมายถึงเรื่องที่ฉันมีสามีสามคนมาก่อนหน้านี้หรอ Chuck in Real Life (2008)
Luckily, mom's husband was a raging cokehead,โชคดีจริงจิ้ง ที่เด็กของแม่เป็นขี้ยา ขา โค้ก ตัวจริง Chuck in Real Life (2008)
Oh, excuse me. My husband's on his way out.-ขอโทษด้วยนะจ๊ะ สามีของฉันกำลังจะออกไปข้างนอก There Might be Blood (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
My husband's off to his business dinner,สามีของฉันยกเลิกมื้อค่ำกับลูกค้า There Might be Blood (2008)
Being honored this evening, and my husbandที่เป็นประธานงานเมื่อเย็นนี้ และสามีของฉัน There Might be Blood (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
I now pronounce you husband and wife.ขอแสดงความยินดีด้วย, เจมส์ โอลเซ่น, โคลอี้ ซัลลิแวน Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
husbandA bad wife is the shipwreck of her husband.
husbandA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
husbandAfter her husband died, her baby was all in all to her.
husbandAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
husbandAfter her husband's death she reared four children by herself.
husbandAfter my husband's death I walked around like a zombie.
husbandA good husband makes a good wife. [Proverb]
husbandA lady, whose husband is a famous scientist, came over from the other side.
husbandA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
husbandAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
husbandA wife can have property independent of her husband.
husbandA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ช้างเท้าหน้า[N] leader, See also: husband, Syn. สามี, ผู้นำ, Ant. ช้างเท้าหลัง, Example: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย, Notes: (สำนวน)
แม่ผัว[N] woman's mother-in-law, See also: husband's mother, Syn. แม่สามี, Example: แม่ผัวพยายามรักษาความเป็นแม่หวงแหนลูกชาย เพราะกลัวลูกสะใภ้จะช่วงชิงความรักจากลูกชายไป, Count unit: คน, Thai definition: มารดาของสามี
สามี[N] husband, Syn. ผัว, Ant. ภรรยา, ภริยา, Example: สามีต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่
คู่สร้างคู่สม[N] spouse, See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate, Syn. คู่ชีวิต, Example: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด, Count unit: คู่, Thai definition: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
ภรรดา[N] husband, Syn. ภัสดา, ภรัสดาษ, ผัว, สามี, Example: นางไปมีชู้กับชายอื่นเช่นนี้ ผู้เป็นภรรดาคงมิให้อภัยเด็ดขาด, Count unit: คน, Thai definition: ผัวหรือชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
ฝาละมี[N] husband, Syn. สวามี, ภัสดา, สามี, ผัว, Ant. ภรรยา, เมีย, Example: ผู้หญิงมักค่อนขอดผู้ชายที่เป็นสามีว่า ฝาละมี, Count unit: คน, Thai definition: สามี, Notes: (สแลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
แฟน[n.] (faēn) EN: husband ; wife   FR: mari [m] ; épouse [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of an elder daughter   FR: mari de la fille aînée [m]
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanphawiwā) EN: become husband and wife without marriage   
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSBAND    HH AH1 Z B AH0 N D
HUSBANDS    HH AH1 Z B AH0 N D Z
HUSBAND'S    HH AH1 Z B AH0 N D Z
HUSBANDRY    HH AH1 Z B AH0 N D R IY0
HUSBANDS'    HH AH1 S B AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
husband    (v) (h uh1 z b @ n d)
husbands    (v) (h uh1 z b @ n d z)
husbanded    (v) (h uh1 z b @ n d i d)
husbandry    (n) (h uh1 z b @ n d r ii)
husbanding    (v) (h uh1 z b @ n d i ng)
husbandman    (n) (h uh1 z b @ n d m @ n)
husbandmen    (n) (h uh1 z b @ n d m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehegatten {pl}husband and wife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
ご主人(P);御主人[ごしゅじん, goshujin] (n) (hon) (See 主人) your husband; her husband; (P) [Add to Longdo]
ハウスハズバンド[, hausuhazubando] (n) househusband [Add to Longdo]
ハズ[, hazu] (n) (abbr) (See ハズバンド) husband; hubby [Add to Longdo]
ハズハント[, hazuhanto] (n) husband hunt [Add to Longdo]
ハズバンド[, hazubando] (n) husband [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
押し掛け女房[おしかけにょうぼう, oshikakenyoubou] (n) woman who forced her husband into marriage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丈夫[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, ] husband, #2,204 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] husband; man, #2,870 [Add to Longdo]
婆婆[pó po, ㄆㄛˊ ㄆㄛ˙, ] husband's mother; mother-in-law, #6,242 [Add to Longdo]
公公[gōng gong, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥ˙, ] husband's father; father-in-law, #12,606 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] husband and wife, #20,799 [Add to Longdo]
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, ] husband's older brother; brother-in-law, #23,730 [Add to Longdo]
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, / ] husband and wife, #24,374 [Add to Longdo]
公婆[gōng pó, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˊ, ] husband's parents; parents-in-law, #25,279 [Add to Longdo]
婆家[pó jia, ㄆㄛˊ ㄐㄧㄚ˙, ] husband's family, #26,349 [Add to Longdo]
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, ] husband's older sister; sister-in-law, #37,790 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Husband \Hus"band\, v. t. [imp. & p. p. {Husbanded}; p. pr. &
   vb. n. {Husbanding}.]
   1. To direct and manage with frugality; to use or employ to
    good purpose and the best advantage; to spend, apply, or
    use, with economy.
    [1913 Webster]
 
       For my means, I'll husband them so well,
       They shall go far.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cultivate, as land; to till. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Land so trim and rarely husbanded.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a husband. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Husband \Hus"band\, n. [OE. hosebonde, husbonde, a husband, the
   master of the house or family, AS. h?sbonda master of the
   house; h?s house + bunda, bonda, householder, husband; prob.
   fr. Icel. h?sb[=o]ndi house master, husband; h?s house +
   b?andi dwelling, inhabiting, p. pr. of b?a to dwell; akin to
   AS. b?an, Goth. bauan. See {House Be}, and cf. {Bond} a
   slave, {Boor}.]
   1. The male head of a household; one who orders the economy
    of a family. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A cultivator; a tiller; a husbandman. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The painful husband, plowing up his ground.
                          --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
       He is the neatest husband for curious ordering his
       domestic and field accommodations.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. One who manages or directs with prudence and economy; a
    frugal person; an economist. [R.]
    [1913 Webster]
 
       God knows how little time is left me, and may I be a
       good husband, to improve the short remnant left me.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. A married man; a man who has a wife; -- the correlative to
    wife.
    [1913 Webster]
 
       The husband and wife are one person in law.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   5. The male of a pair of animals. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {A ship's husband} (Naut.), an agent representing the owners
    of a ship, who manages its expenses and receipts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 husband
   n 1: a married man; a woman's partner in marriage [syn:
      {husband}, {hubby}, {married man}] [ant: {married woman},
      {wife}]
   v 1: use cautiously and frugally; "I try to economize my spare
      time"; "conserve your energy for the ascent to the summit"
      [syn: {conserve}, {husband}, {economize}, {economise}]
      [ant: {blow}, {squander}, {waste}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 h , h
 
 1. (kıs.) harbor, hard, height, hence, high, (müz.) horns, hour hundred, husband.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top