Search result for

hospitalizing

(83 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hospitalizing-, *hospitalizing*, hospitaliz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hospitalizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hospitalizing*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hospitalisation; hospitalization๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalise; hospitalizeให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospitalizationการอยู่โรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospitalization insuranceประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Child, Hospitalizedเด็กในโรงพยาบาล [การแพทย์]
Hospital Infection during Hospitalizationการติดเชื้อในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล [การแพทย์]
Insurance, Hospitalizationประกันการอยู่โรงพยาบาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(I just went through that whole hospitalization, and now adoption? )ฉันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล แล้วนี่ฉันยังต้องมาเจออะไรอีกล่ะ? Baby and I (2008)
Try Zeta. Their last housemother was hospitalized with hallucinations.ไปบ้าน เซต้า สิ, แม่บ้านคนก่อนเป็นบ้าอยู่ศรีธัญญาแล้ว The House Bunny (2008)
Maybe he was hospitalized.บางทีเขาอาจเคยเข้ารับการรักษา ฉันจะโทรหากราเซีย Haunted (2009)
Was he hospitalized?เขามีประวัติเข้าโรงพยาบาล? Haunted (2009)
Minor wound. Won't need hospitalization.แค่ถลอกน่ะ ไม่ถึงกับต้องส่งโรงหมอหรอก Watchmen (2009)
The suspect is hospitalized in critical condition with severe self-inflicted acid burns over his face and torso making it impossible so far for authorities to determine his identity.มีบาดแผลไหม้ร้ายแรงบนใบหน้าและลำตัว ทำให้เราไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใคร... Let Me In (2010)
Between 1998 and 2000, 20,000 soldiers had to be hospitalizedระหว่างปี1998กับปี2000 ทหาร20,000นาย ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล Lost (2010)
He's been hospitalized with internal bleeding.เขาเข้าโรงพยาบาลเพราะเลือดตกใน Beauty and the Beast (2010)
He's been hospitalized with internal bleeding.เขาถูกส่งโรงพยาบาล และพบว่า มีเลือดตกใน Practically Perfect (2010)
Now that he knows I can hospitalize him.งานเธอทั้งหมดไร้ความหมาย The Art of Getting By (2011)
How many times were you hospitalized?คุณเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อนมั๊ย? Fall from Grace (2011)
The hospitalized Jane Doe was blond.สาวนิรนามที่โรงพยาบาลผมสีบลอนด์ Out of the Light (2011)
- Or we can hospitalize you and start the meds intravenously./ เราจะส่งคุณไปโรงพยาบาล และเริ่มการรักษาโดยส่งยาเข้าไปในหลอดเลือดดำ Traffic (2011)
Isn't it because her father has to be hospitalized, she has several part-time jobs?มันเป็นเพราะว่าพ่อของเธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอ เธอเลยต้องทำงาน part-time ตั้งหลายอย่างหน่ะ? City Hunter (2011)
Do you need to be hospitalized?มันเป็นจริงใช่มั้ย? Episode #1.15 (2011)
But he still needs to be hospitalized...แต่ก็ควรอยู่โรงพยาบาล... Episode #1.5 (2011)
After hospitalized, I came back here. Back home.หลังจากที่ป้าเข้าโรงพยาบาล ผมก็ย้ายกลับมา.. House at the End of the Street (2012)
Maybe you've recently been hospitalized, but are now okay.บางทีคุณอาจเพิ่งเข้ารับการบำบัดมา แต่ตอนนี้โอเคแล้ว Seven Psychopaths (2012)
Bloody Mary-fueled panic attack at 30,000 feet, which resulted in the hospitalization of three flight attendants.สำหรับคนที่พูมากที่สุดในแคมป์ไบเบิล และนี่คือคุณ โจ โจ ฉันขับเขามาได้หกปีแล้ว จนกระทั่งเขาทำลายเยื่อพรมจารีของฉัน Glease (2012)
It's important to know how long a person is unconscious-- under a minute counts as fainting, and doesn't necessarily require hospitalization.เวลาที่หมดสติมีความสำคัญนะ ถ้าน้อยกว่า1นาทีถือว่าแค่เป็นลม ไม่ต้องส่งโรงพยาบาล The Bod in the Pod (2012)
He was hospitalized.เขาถูกพาส่งโรงพยาบาล The Inspiration (2013)
Hospitalized.ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาล The Lesser Key of Solomon (2013)
Before Eun Sang's father passed, he was hospitalized for a long time.ก่อนที่พ่อของอึนซางจะเสียชีวิต เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานครับ Episode #1.8 (2013)
Not only is thea hospitalized,Not only is Thea hospitalized, Haunted (2015)
They can put you out of commission for e week, two weeks, and you'll need to be hospitalized so that we can monitor your heart because the risk of cardiac arrest is elevated for a week or two.ทำให้ต้องหยุดงาน 1-2 สัปดาห์ คุณจึงต้องเข้ามาให้ดูอาการ เพราะเสี่ยงที่จะเป็นหนักขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ Manchester by the Sea (2016)
Hospitalized.ถึงขั้นหามเลยล่ะ *batteries not included (1987)
According to the psychological test he is schizophrenic and got hospitalized.จากการตรวจทางจิตวิทยา เขามีอาการทางจิต Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
And the patient... indicates no previous history of suicides, no record of prior hospitalization.และคนไข้ชี้ว่า ไม่เคยมีประวัติฆ่าตัวตาย ไม่มีบันทึกเข้าออกโรงพยาบาล Don Juan DeMarco (1994)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
And I was hospitalized.ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วย As Good as It Gets (1997)
She went insane and was hospitalized.เธอสติแตกอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้ว. Ringu (1998)
Telly, I was hoping we could do this without hospitalizing you.เทลลี่ ผมหวังว่าเราสามารถช่วยคุณได้โดยไม่ต้องส่งคุณเข้าโรงพยาบาล The Forgotten (2004)
during the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย... Swing Girls (2004)
When I was hospitalized for flu you cupped me!ตอนที่ชั้นถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษา Almost Love (2006)
You hospitalized the MVP, annihilating any hope of us actually winning the game.คุณได้รับเลือกเป็น คนทรงคุณค่า (MVP) ทำลายความหวังของพวกเรา ที่จะชนะการแข่งขัน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Kyung Chul Choi, hospitalized 12 weeks. Sang Sik Na, ruptured right eye.คุง ชัล โชย นอนโรงพยาบาลไป 4 เดือน ซัง ซิก นา ลูกตาข้างขวาแตก Gangster High (2006)
And all hospitalized, too.และก็อัดทุกคนเข้าโรงบาลหมด Crows Zero (2007)
And staged the shooting that hospitalized you?และสร้างเรื่องยิง ซึ่งทำให้คุณต้องเข้าโรงพยาบาล? Out of the Past (2007)
But my daughter was born with a heart condition and is hospitalized. Oh, really?แต่ลูกสาวของฉันป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องอยู่ค้างที่โรงพยาบาล Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hospitalizDo I have to be hospitalized?
hospitalizHe was hospitalized for a surgical operation.
hospitalizIt is sick and got hospitalized in the hospital.
hospitalizJim must be hospitalized at once.
hospitalizShe is hospitalized going on 2 months already.

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSPITALIZE    HH AA1 S P AH0 T AH0 L AY2 Z
HOSPITALIZED    HH AA1 S P AH0 T AH0 L AY2 Z D
HOSPITALIZATION    HH AA2 S P AH0 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N
HOSPITALIZATIONS    HH AA2 S P AH0 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hospitalize    (v) (h o1 s p i t @ l ai z)
hospitalized    (v) (h o1 s p i t @ l ai z d)
hospitalizes    (v) (h o1 s p i t @ l ai z i z)
hospitalizing    (v) (h o1 s p i t @ l ai z i ng)
hospitalization    (n) (h o2 s p i t @ l ai z ei1 sh @ n)
hospitalizations    (n) (h o2 s p i t @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einweisung {f} ins Krankenhaus | Zwangseinweisung {f}hospitalization | compulsory hospitalization [Add to Longdo]
Krankenhausaufenthalt {m}hospitalization; stay in hospital [Add to Longdo]
Versicherung {f} | Versicherungen {pl} | Versicherung {f} für Krankenhauspflege | Versicherung {f} mit Selbstbeteiligunginsurance | insurances | hospitalization insurance [Am.] | co-insurance [Add to Longdo]
hospitalisierenhospitalize [Add to Longdo]
hospitalisierendhospitalizing [Add to Longdo]
hospitalisierthospitalizes [Add to Longdo]
hospitalisiertehospitalized [Add to Longdo]
Hospitalisierung {f}; Aufnahme in ein Krankenhaus [med.]hospitalization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
院内感染[いんないかんせん, innaikansen] (n) infection incurred while hospitalized (hospitalised); nosocomial infection [Add to Longdo]
長期入院[ちょうきにゅういん, choukinyuuin] (n) long-term hospitalization [Add to Longdo]
入院[にゅういん, nyuuin] (n,vs) hospitalization; hospitalisation; (P) [Add to Longdo]
入院中[にゅういんちゅう, nyuuinchuu] (n) in the hospital; hospitalized [Add to Longdo]
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住院[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to be in hospital; to be hospitalized [Add to Longdo]
入院[rù yuàn, ㄖㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to enter hospital; to be hospitalized [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top