Search result for

hors

(137 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hors-, *hors*, hor
English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horse[VT] ขึ้นขี่ม้า
horse[VI] ขึ้นขี่ม้า
horse[N] ทหารม้า
horse[N] ม้า (มีชื่อในภาษาละตินว่า Equus caballus), See also: อาชา
horse[N] ม้าขวาง (ในกีฬายิมนาสติก), Syn. vaulting horse
horse[N] ม้าตัวผู้, Syn. stallion
horse[VT] ให้ม้า, See also: จัดหาม้าให้
horse[N] เฮโรอีน (ยาเสพติดชนิดหนึ่ง) (คำสแลง)
horseman[N] คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง), Syn. equestrian, equestrienne, rider
horseplay[N] พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก, Syn. buffonery, foolery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
horse(ฮอร์ส) n. ม้า, See also: Phr. (a dark horse ม้ามืด)
horse flyn. แมลงดูดเลือดตระกูล Tabanidae
horse musselหอยกระพง
horse senseสามัญสำนึก
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
horseflyn. แมลงดูดเลือดตระกูล Tabanidae
horselaughn. การหัวเราะก๊าก ๆ การหัวเราะเสียงลั่น
horsemann. คนขี่ม้า,นักขี่ม้า,นักเลี้ยงม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
horse(n) ม้า,กำลังม้า,ม้าหมากรุก
horse(vt) ขี่ม้า,วางบนหลังม้า
horseback(adv) บนหลังม้า
horseback(n) หลังม้า,เนินทราย
horsehair(n) ผมม้า,ขนม้า
horseman(n) นักขี่ม้า
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horsepower (hp)แรงม้า (เอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
horseshoe kidney; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horseshoe placentaรกรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horstฮอสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horse ownersเจ้าของม้า [TU Subject Heading]
horse power (H.P.)กำลังม้า, หน่วยของกำลัง  ใช้อักษรย่อ H.P.     1 H.P. = 746 วัตต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horse racingการแข่งม้า [TU Subject Heading]
Horse sportsกีฬาที่ต้องขี่ม้า [TU Subject Heading]
Horse Tailหญ้าถอดปล้อง [การแพทย์]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Horsemanshipการขี่ม้า [TU Subject Heading]
Horsemen and horsewomenคนขี่ม้าบุรุษและคนขี่ม้าสตรี [TU Subject Heading]
Horsesม้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
horse whisperer (n ) คนฝึกผู้รู้ใจม้า A horse trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the horse, based on modern equine psychology.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A horse?ม้าเหรอ The Legend of 1900 (1998)
Off her high horseเลิกทำตัวหยิ่ง New Haven Can Wait (2008)
My horse threw a shoe. Take it to the blacksmith.เหล็กที่ใส่เท้าม้า เอาไปให้ช่างตีเหล็กซะ The Labyrinth of Gedref (2008)
You think mucking out Arthur's horses is gonna be fun?ลุงคิดว่าทำความสะอาดคอกม้าของอาร์เธอร์นี่มันจะสนุกหรือไง? Valiant (2008)
- There's a horse waiting outside.มีม้าอยู่ข้างนอก Lancelot (2008)
HORSES NEIGHไม่คิดว่าเจ้าจะมา ไม่มีทาง The Moment of Truth (2008)
He's a blacksmith.He could've been paid for shoeing Tauren's horse!เขาเป็นช่างตีเหล็ก เขาอาจถูกจ้าง ให้ทำเกือกม้าก็ได้ To Kill the King (2008)
Litter from the wild white horses of the sea.ลูกม้าจากครอกยูนิคอร์นสีขาวแห่งท้องทะเล The Secret of Moonacre (2008)
Sir Benjamin, it's a matter of fact that a lady should never be allow to sit on a horse!เซอร์ เบนจามิน, เธอไม่เคยได้รับอนุญาตให้นั่งบนหลังม้า ! The Secret of Moonacre (2008)
There's a mysterious white horse outside...มีม้าลึกลับสีขาว วิ่งอยู่ข้างนอก The Secret of Moonacre (2008)
The legend tells...of a little white horse...ในตำนานพูดถึง.. ม้าขาวตัวเล็กๆ ตัวนึง.. The Secret of Moonacre (2008)
He spent months on horseback, scout the entire county, searching for you ...เขาใช้เวลาเป็นเดือนๆบนหลังม้า ตระเวณไปจนทั่ว เพื่อตามหาท่าน The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horsThe horse is a domestic animal.
horsHe urged his horse along.
horsMark was a work horse on his construction crew.
horsGet on a horse.
horsThe horse kicked at him when he approached it.
horsHe jumped his horse over the fence.
horsRun one's horse along the country.
horsGet down from your horse.
horsYou can lead a horse to water, but you cannot make him drink. [Proverb]
horsI wouldn't bet on that horse if I were you.
horsDon't put the cart before the horse. [Proverb]
horsHorses are useful animals.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งม้า[N] horse racing, See also: racing
แมงดา[N] horseshoe crab, Count unit: ตัว
เกือกม้า[N] horseshoe, Example: เขาตอกเกือกม้า เตรียมเชือกล่ามม้าพร้อมทั้งทำความสะอาดคอกสำหรับม้าพันธุ์ดีที่กำลังจะมาถึง, Count unit: อัน, Thai definition: เหล็กรูปโค้งสำหรับรองกีบม้า
พาชี[N] horse, Syn. ม้า, Count unit: ตัว, ม้า
ปูม้า[N] horse crab, See also: genus Portunus, Portunus trituberculatus, Example: ส้มตำปูม้าต้องใช้ปูม้าที่สดจึงจะมีรสชาติอร่อย, Count unit: ตัว
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, หัย, , Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
ม้าเทศ[N] horse of foreign blood, See also: large and foreign horse, Example: ผมจำได้ว่าม้าของท่านชื่อบูดู้เป็นม้าเทศรูปร่างสวยมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ
มัย[N] horse, See also: mule, Syn. ม้า, ลา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัย[N] horse, See also: mule, Syn. ม้า, ลา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, มัย, Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ห้อ[v.] (hø) EN: gallop (as a horse)   FR: galoper
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]
การแข่งม้า[n. exp.] (kān khaeng mā) EN: horse race   FR: course hippique [f] ; course de chevaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORS    HH AO1 R Z
HORS    AO2 R
HORST    HH AO1 R S T
HORSE    HH AO1 R S
HORSCH    HH AO1 R SH
HORSEY    HH AO1 R S IY0
HORSES    HH AO1 R S AH0 Z
HORSHAM    HH AO1 R SH AH0 M
HORSES'    HH AO1 R S AH0 Z
HORSE'S    HH AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horse    (n) (h oo1 s)
horsy    (j) (h oo1 s ii)
horses    (n) (h oo1 s i z)
Horsham    (n) (h oo1 sh @ m)
Horsley    (n) (h oo1 z l ii)
horsebox    (n) (h oo1 s b o k s)
horsefly    (n) (h oo1 s f l ai)
horseman    (n) (h oo1 s m @ n)
horsemen    (n) (h oo1 s m @ n)
horseback    (n) (h oo1 s b a k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horst {m}; Raubvogelnest {m}; Adlerhorst {m}eyrie; aerie [Add to Longdo]
Horst {m} [geol.]horst [Add to Longdo]
Horstbildung {f}upthrust [Add to Longdo]
Horsfieldlerche {f} [ornith.]Eastern Singing Bush Lark [Add to Longdo]
Horsfieldmaustimalie {f} [ornith.]Horsfield's Jungle Babbler [Add to Longdo]
Horsfieldsäbler {m} [ornith.]Travancore Scimitar Babbler [Add to Longdo]
Horsfieldbrillenvogel {m} [ornith.]Javan White-eye [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
だく足;諾足;跑足(oK)[だくあし, dakuashi] (n) (obsc) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
どう[, dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
马力[mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] horsepower, #14,274 [Add to Longdo]
马尾[mǎ wěi, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ, / ] horse's tail; slender fibers like horse's tail (applies to various plants), #20,106 [Add to Longdo]
赛马[sài mǎ, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] horse race; horse racing, #21,843 [Add to Longdo]
马匹[mǎ pǐ, ㄇㄚˇ ㄆㄧˇ, / ] horses, #22,065 [Add to Longdo]
马头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] horse's head; same as 碼頭|码头, #33,347 [Add to Longdo]
跑马[pǎo mǎ, ㄆㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] horse race, #35,631 [Add to Longdo]
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]
辣根[là gēn, ㄌㄚˋ ㄍㄣ, ] horseradish; wasabi, #73,656 [Add to Longdo]
马蹄形[mǎ tí xíng, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] horseshoe shape, #86,673 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top