Search result for

hollow

(102 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hollow-, *hollow*
English-Thai: Longdo Dictionary
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hollow[ADJ] ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งเสแสร้ง
hollow[ADJ] ที่เป็นโพรง, See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
hollow[N] โพรง, See also: รู, หลุม, ช่อง, Syn. cavity, hole
hollow out[PHRV] ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
hollow-eyedadj. ตาโบ๋

English-Thai: Nontri Dictionary
hollow(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลุม,โบ๋,ว่างเปล่า,ไม่มีความหมาย
hollow(n) โพรง,หลุม,แอ่ง
hollow(vt) ทำให้เป็นโพรง,ทำให้เป็นหลุม,ทำให้กลวง
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hollow relief; cavo-rilievo; incised relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hollow-back; lordosisหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hollow jet valvehollow jet valve, ประตูน้ำวงแหวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย The Itch (2008)
# I stayed for a while in the hollow sound. # # the only water came up from the ground. ## I stayed for a while in the hollow sound. #. # the only water came up from the ground. Rambo (2008)
Yes, but without the endorsement of the Pope, the result will be hollow.ใช่, แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากพระสันตปาปา ผลการตัดสินก็จะไม่มีความหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
You're an empty, empty, hollow shell of a woman!คุณว่างเปล่าเปลือกกลวงของผู้หญิงคนหนึ่ง! Revolutionary Road (2008)
The hollow point would tumble through youกระสุนจะเจาะทะลุตัวนาย The Price (2008)
- I've seen your file too. - Must be very hollow and boring.ฉันเคยเห็นข้อมูลของคุณแล้ว มันทั้งไม่มีอะไร ทั้งน่าเบื่อ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Yeah, it's hollow there.ใช่ นี่เป็นโพลง District 9 (2009)
A Vortec 6 fucking litre V8. A box full of hollow points and a Lord willin' and GD Twinkie.เราอยู่ในรถVortec รุ่น V8ขนาด6ลิตร มีกระสุนเต็มแล้วเราก็กำลังจะเป็นเจ้าของทวิงกี้ Zombieland (2009)
Full metal jacket or hollow point?หัวกระสุนปืนแบบเต็มหัวหรือหัวกระสุนที่เป็นรูงั้นเหรอ Balm (2009)
Hollow.หัวกระสุนที่เป็นรู Balm (2009)
And they're hollow.และอยู่ในท่อ Bolt Action (2009)
Now,there was a case in hollow creek.ตอนนี้ที่นั่นเคยมีคดี Haunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollowBe beaten hollow.
hollowDo you have a hollow dish for soup?
hollowI saw a woman with hollow cheeks.
hollowJapan's industries are also hollowing out.
hollowRain formed pools in the hollow spaces on the rocks.
hollowThe fox hid in the hollow tree.
hollowThe insect ate the peach hollow.
hollowThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.
hollowWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล[ADJ] hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai definition: ลึกลงไป
โหว่[ADJ] hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
โพรงไม้[N] hollow of a tree, Example: นกหัวขวานเป็นนกประเภทอยู่ในรู หรือตามโพรงไม้, Thai definition: ช่องกลวงในต้นไม้
ตัวเมีย[ADJ] concave, See also: hollow, Ant. ตัวผู้, Example: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย
กระเบื้องปรุ[N] Chinese glazed tile, See also: hollowed tile, Syn. กระเบื้องรู, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม
กลวง[ADJ] hollow, Syn. โหว่, โบ๋, Ant. ตัน, Example: หัวใจเป็นอวัยวะกลวงซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อพิเศษต่างจากกล้ามเนื้อชนิดอื่น, Thai definition: เป็นรูเป็นโพรงข้างใน
นภศูล[N] hollow spear of the sky, See also: pagoda top, top-peak of a stupa, Syn. หลาวในฟ้า, Count unit: ยอด, เล่ม, Thai definition: เครื่องประดับยอดปราสาทที่แหลมตรงขึ้นไปในอากาศ
โหว[ADJ] hollow, Syn. โบ๋, Example: ถ้ำนี้เป็นรูโหวเข้าไปลึกมาก, Thai definition: เว้าลึกเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick   FR: brique creuse [f]
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klūang) EN: buttress dam ; hollow dam   
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow   FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void   FR: creux ; vide
กระเบื้องปรุ[n.] (krabeūangpru) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile   
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
โหล[adj.] (lō) EN: sunken ; hollowed   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLOW    HH AA1 L OW0
HOLLOWS    HH AA1 L OW0 Z
HOLLOW'S    HH AA1 L OW0 Z
HOLLOWAY    HH AA1 L OW0 W EY2
HOLLOWED    HH AA1 L OW0 D
HOLLOWELL    HH AA1 L AH0 W EH0 L
HOLLOWING    HH AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hollow    (v) (h o1 l ou)
hollows    (v) (h o1 l ou z)
hollowed    (v) (h o1 l ou d)
hollowing    (v) (h o1 l ou i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Deckenfüllstein {m} aus Ziegelhollow clay [Add to Longdo]
Gestängerohr {n}hollow rod [Add to Longdo]
Höhle {f}; Aushöhlung {f}; Höhlung {f}; Hohlraum {m} | Höhlen {pl}; Aushöhlungen {pl}; Hohlräume {pl}hollow | hollows [Add to Longdo]
Hohlgefäß {n}hollow vessel [Add to Longdo]
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim [Add to Longdo]
Hohlkehlenprofil {n}hollow profile [Add to Longdo]
Hohlwelle {f}hollow shaft [Add to Longdo]
Kehle {f} [arch.]hollow moulding [Add to Longdo]
Kniekehle {f} [anat.]hollow of the knee [Add to Longdo]
Locheisen {n}hollow punch [Add to Longdo]
Scheinfriede {m}hollow peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
ホローバック[, horo-bakku] (n) hollow back [Add to Longdo]
ボコボコ;ぼこぼこ[, bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes [Add to Longdo]
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻,陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts) [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, / ] hollow; emptiness; meaningless, #10,696 [Add to Longdo]
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] hollow; empty headed; mindless, #24,328 [Add to Longdo]
[kōu, ㄎㄡ, ] hollow; scallion stalk, #39,058 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] hollow, #505,601 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] hollow; ignorant, #595,067 [Add to Longdo]
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, v. t. [imp. & p. p. {Hollowed}; p. pr. & vb.
   n. {Hollowing}.]
   To make hollow, as by digging, cutting, or engraving; to
   excavate. "Trees rudely hollowed." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, adv.
   Wholly; completely; utterly; -- chiefly after the verb to
   beat, and often with all; as, this story beats the other all
   hollow. See {All}, adv. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      The more civilized so-called Caucasian races have
      beaten the Turks hollow in the struggle for existence.
                          --Darwin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, n.
   1. A cavity, natural or artificial; an unfilled space within
    anything; a hole, a cavern; an excavation; as the hollow
    of the hand or of a tree.
    [1913 Webster]
 
   2. A low spot surrounded by elevations; a depressed part of a
    surface; a concavity; a channel.
    [1913 Webster]
 
       Forests grew
       Upon the barren hollows.       --Prior.
    [1913 Webster]
 
       I hate the dreadful hollow behind the little wood.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, a. [OE. holow, holgh, holf, AS. holh a hollow,
   hole. Cf. {Hole}.]
   1. Having an empty space or cavity, natural or artificial,
    within a solid substance; not solid; excavated in the
    interior; as, a hollow tree; a hollow sphere.
    [1913 Webster]
 
       Hollow with boards shalt thou make it. --Ex. xxvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   2. Depressed; concave; gaunt; sunken.
    [1913 Webster]
 
       With hollow eye and wrinkled brow.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Reverberated from a cavity, or resembling such a sound;
    deep; muffled; as, a hollow roar. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not sincere or faithful; false; deceitful; not sound; as,
    a hollow heart; a hollow friend. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Hollow newel} (Arch.), an opening in the center of a winding
    staircase in place of a newel post, the stairs being
    supported by the wall; an open newel; also, the
    stringpiece or rail winding around the well of such a
    staircase.
 
   {Hollow quoin} (Engin.), a pier of stone or brick made behind
    the lock gates of a canal, and containing a hollow or
    recess to receive the ends of the gates.
 
   {Hollow root}. (Bot.) See {Moschatel}.
 
   {Hollow square}. See {Square}.
 
   {Hollow ware}, hollow vessels; -- a trade name for cast-iron
    kitchen utensils, earthenware, etc.
 
   Syn: Syn.- Concave; sunken; low; vacant; empty; void; false;
     faithless; deceitful; treacherous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol*low"\, interj. [See {Hollo}.]
   Hollo.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, v. i.
   To shout; to hollo.
   [1913 Webster]
 
      Whisperings and hollowings are alike to a deaf ear.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hollow \Hol"low\, v. t.
   To urge or call by shouting.
   [1913 Webster]
 
      He has hollowed the hounds.       --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hollow
   adj 1: not solid; having a space or gap or cavity; "a hollow
       wall"; "a hollow tree"; "hollow cheeks"; "his face became
       gaunter and more hollow with each year" [ant: {solid}]
   2: as if echoing in a hollow space; "the hollow sound of
     footsteps in the empty ballroom"
   3: devoid of significance or point; "empty promises"; "a hollow
     victory"; "vacuous comments" [syn: {empty}, {hollow},
     {vacuous}]
   n 1: a cavity or space in something; "hunger had caused the
      hollows in their cheeks"
   2: a small valley between mountains; "he built himself a cabin
     in a hollow high up in the Appalachians" [syn: {hollow},
     {holler}]
   3: a depression hollowed out of solid matter [syn: {hole},
     {hollow}]
   v 1: remove the inner part or the core of; "the mining company
      wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
      {hollow}]
   2: remove the interior of; "hollow out a tree trunk" [syn:
     {hollow}, {hollow out}, {core out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top