Search result for

hips

(37 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hips-, *hips*, hip
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hipster(ฮิพ'สเทอะ) n. คนที่ทันสมัย,คนที่ฉลาด
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง
midships(มิด'ชิพซฺ) adv. =amidships (ดู)
potato chipsn. มันที่หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วทอด
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
A little more light on your hips.เติมแสงอีกเล็กน้อยบริเวณสะโพก Adverse Events (2008)
I'm not breaking any hips.ฉันจะไม่ทำสะโำำพกไหนหักอีกนั่นแหละ New York, I Love You (2008)
I'm gonna check with my office. I'll be right back, and we're gonna work on opening those hips.ขอไปออฟฟิศก่อน พอกลับมาเราจะยืดกล้ามเนื้อตรงก้นกัน Burn After Reading (2008)
All right, shift your weight, move your hips...อ่ะนะ ทิ้งน้ำหนักลงไป โยกย้ายสะโพก Doubt (2008)
- All right, more of the hips.อย่างนั้นแหละ.. The Ruins (2008)
- Use the hips. Like this.ส่ายสะโพกอีก ส่ายสะโพกแบบนี้นะ The Ruins (2008)
- His hips. - Are you sure?สะโพกเขา แน่ใจนะ? The Ruins (2008)
Yeah, but I lift him here from his hips, it's gonna arch his back.ได้.. แต่พอฉันยกสะโพกเขาขึ้น เธอรองหลังเขาไว้นะ The Ruins (2008)
Hips, just start gyrating them.- สะโพก แค่หมุนไป Dare (2009)
Start gyrating my hips?เริ่มจากหมุนสะโพกเหรอ Dare (2009)
'cause hitting's all about the hips, right?ต้องใช้สะโพก ใช่มั้ย? Acafellas (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะโพก[N] hips, See also: haunches, buttocks, Syn. ก้น, สะโพก, บั้นท้าย, Example: ผู้หญิงคนนั้นตะโพกกลมสวยงามมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายเบื้องหลังถัดบั้นเอวลงไป มีเนื้อเป็นกระพุ้งทั้ง 2 ข้าง, กล้ามเนื้อส่วนบนที่นูนขึ้นของโคนขาสัตว์สองเท้าหรือโคนขาหลังของสัตว์สี่เท้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
มันฝรั่งทอด[n. exp.] (man farang thøt) EN: French fries ; fried potatoes   FR: frite [f] ; chips [f]
มันทอด[n. exp.] (man thøt) EN: fried potatoes   FR: pommes de terre frites [fpl] ; frite [f] ; chips [f]
ตะโพก[n.] (taphōk) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks   FR: hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]
หวือ[v.] (weū) EN: whir ; sound of chips or splinters flying past the ear   FR: sifflement [m] ; bruissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIPS    HH IH1 P S
HIPSHER    HH IH1 P SH ER0
HIPSKIND    HH IH1 P S K IH2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hips    (n) (h i1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh [Add to Longdo]
チョコチップ[, chokochippu] (n) chocolate chips; chocolate chip [Add to Longdo]
ヒップ[, hippu] (n) hips; buttocks; backside; (P) [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
フィッシュ&チップス[フィッシュアンドチップス, fisshuandochippusu] (n) fish and chips [Add to Longdo]
フライドポテト;フライポテト(ik)[, furaidopoteto ; furaipoteto (ik)] (n) fried potato; French fries; chips [Add to Longdo]
フレンチフライ[, furenchifurai] (n) fried potato; French fries; chips [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top