Search result for

hide

(128 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hide-, *hide*
Possible hiragana form: ひで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hide[VT] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด, Syn. conceal, ensconce, seclude, Ant. disclose, expose, reveal
hide[VI] ซ่อน, See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide[N] หนังสัตว์, See also: หนัง, Syn. leather, pelt, skin
hides[SL] กลอง
hide in[PHRV] ปกคลุมไว้, See also: ซ่อนไว้, แอบไว้
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant
hideout[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hide out[PHRV] หลบหนี, See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน, Syn. hide away
hide-out[N] สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว), See also: ที่ซ่อน, Syn. hideaway, refuge, safe house
hideaway[N] ที่ซ่อนตัว, See also: ที่หลบภัย, Syn. hideout, refuge, safe house

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
rawhide(รอ'ไฮดฺ) n. หนังที่ยังไม่ได้ฟอก

English-Thai: Nontri Dictionary
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
hide(vi,vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
cowhide(n) หนังวัว,แส้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Hides and skins industryอุตสาหกรรมหนังสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
It's that we don't have much left to hide.เรายังมีอะไรที่ไม่ได้บอกกันอีกรึ Committed (2008)
Well, if Lex wanted to hide her, he's got a research compound in Montana.อย่างงั้น ถ้าเล็กซ์ต้องการซ่อนเธอ เขาคงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในมอนตานา Odyssey (2008)
Brought him methotrexate so he could hide his arthritis.เอายาmethotrexateให้เขา ดังนั้นเขาซ่อนโรคข้ออักเสบของเขาได้ Not Cancer (2008)
You can't-- Steal money and hide it away in a secret account?คุณไม่สามารถขโมยและซ่อนเงินในบัญชีลับได้ Adverse Events (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
- You can't hide from misery. - This isn't your business.นายซ่อนตัวจากความเจ็บป่วยไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องของนาย Dying Changes Everything (2008)
All right... we'll hide out in that bus thereสิทธิทั้งหมด ... เราจะซ่อนในรถบัสที่มี Gas Pills (2008)
We've nothing to hide. Go on, then, search.เราไม่มีอะไรจะปิดปัง เชิญค้นหาตามสบาย The Mark of Nimueh (2008)
We have to hide that book.เราต้องซ่อนหนังสือนี่ The Mark of Nimueh (2008)
You cannot hide the truth forever.คุณไม่สามารถปกปิดความจริงไปได้ตลอดกาล Excalibur (2008)
But our only hope is to hide in this closet until Mistress Padmé returns.แต่ความหวังเดียวของเรา ก็คือซ่อนตัวอยู่ข้างในตู้นี่ จนกว่านายหญิงแพดเม่จะกลับมา Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideShe tried to hide her feelings.
hideHideki, he really hadn't settled in here at all and sulked all the time.
hideThen they played Hide Seek among the buttercups and daisies, until the little white rabbit wanted to play Find The Acorn.
hideI'll hide and you find me. O.K.?
hideNobody ever saw hide or hair of him.
hideIt took us a week to locate their hideaway.
hideHide not your light under a bushel. [Bible]
hideThe actor has a hideaway in Colorado.
hideA feeling I can't hide.
hideCan you hide me from the police?
hideShe just hides her light under a bushel.
hideI saw my mother hide the cake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บอาการ[V] hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
หมกเม็ด[V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
แอบแฝง[V] hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
แฝงตัว[V] disguise, See also: hide, conceal, Syn. แอบแฝงตัว, Example: ผู้หญิงหากินพวกนี้จะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยมีสิ่งอื่นบังหน้า
ลี้[V] flee, See also: hide, escape, slip away, Syn. หลีกหนี, หลบ, ซ่อนตัว, ซ่อน, Example: สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลบลี้หนีผู้คนไปหากินในป่าลึกกันเกือบหมด, Thai definition: หลีกหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่ลับตา
หดหัว[V] hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
อม[V] hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย
อำ[V] hide, See also: cover up, keep silent, suppress, conceal, hush something up, Syn. ปิดบัง, ปกปิด, Example: เขาถูกหาว่าอำความจริงเอาไว้ ทั้งๆ ที่จริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เร้น[V] hide, See also: conceal, secrete, stash, Syn. แฝง, หลบเร้น, Ant. แสดงตน, Example: ความเป็นอยู่ของคนแต่ก่อนเร้นอยู่ในนิยายนิทานเหล่านี้, Thai definition: หลีกหรือหลบให้ลับตาคนหรือให้พ้นจากผู้คนเพื่อหาความวิเวกโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ดอกกล้วยไม้[n.] (døk klūaymai) EN: orchid   FR: orchidée [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid   FR: orchidée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDE    HH AY1 D
HIDER    HH AY1 D ER0
HIDES    HH AY1 D Z
HIDEO    HH AH0 D EY1 OW0
HIDEOUT    HH AY1 D AW2 T
HIDEAKI    HH IY2 D EY0 AA1 K IY0
HIDEOUS    HH IH1 D IY0 AH0 S
HIDEAWAY    HH AY1 D AH0 W EY2
HIDEOUTS    HH AY1 D AW2 T S
HIDEBOUND    HH AY1 D B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hide    (v) (h ai1 d)
hides    (v) (h ai1 d z)
hideous    (j) (h i1 d i@ s)
hide-out    (n) - (h ai1 d - au t)
hideaway    (n) (h ai1 d @ w ei)
hide-outs    (n) - (h ai1 d - au t s)
hideaways    (n) (h ai1 d @ w ei z)
hidebound    (j) (h ai1 d b au n d)
hideously    (a) (h i1 d i@ s l ii)
hide-and-seek    (n) -- (h ai2 d - n - s ii1 k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versteckspiel {n}hide and seek [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without [Add to Longdo]
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178) [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, ] hide; go into hiding; take shelter, #18,038 [Add to Longdo]
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, ] hide; conceal, #21,544 [Add to Longdo]
躲藏[duǒ cáng, ㄉㄨㄛˇ ㄘㄤˊ, ] hide, #24,016 [Add to Longdo]
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ, ] hide and seek, #43,166 [Add to Longdo]
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] hidebound by convention (成语 saw), #55,938 [Add to Longdo]
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD [Add to Longdo]
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
妃殿下[ひでんか, hidenka] Ihre_Kaiserliche_Hoheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. & p. p. {Hided}; p. pr. &
   vb. n. {Hiding}.]
   To flog; to whip. [Prov. Eng. & Low, U. S.]
   [1913 Webster] hide-and-seek

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\, v. i.
   To lie concealed; to keep one's self out of view; to be
   withdrawn from sight or observation.
   [1913 Webster]
 
      Bred to disguise, in public 'tis you hide. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {Hide and seek}, a play of children, in which some hide
    themselves, and others seek them. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\, n. [AS. h[imac]d, earlier h[imac]ged; prob. orig.,
   land enough to support a family; cf. AS. h[imac]wan,
   h[imac]gan, members of a household, and E. hind a peasant.]
   (O. Eng. Law.)
   (a) An abode or dwelling.
   (b) A measure of land, common in Domesday Book and old
     English charters, the quantity of which is not well
     ascertained, but has been differently estimated at 80,
     100, and 120 acres. [Written also {hyde}.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\, n. [OE. hide, hude, AS. h[=y]d; akin to D. huid,
   OHG. h[=u]t, G. haut, Icel. h[=u][eth], Dan. & Sw. hud, L.
   cutis, Gr. ky`tos; and cf. Gr. sky`tos skin, hide, L. scutum
   shield, and E. sky. [root]13.]
   1. The skin of an animal, either raw or dressed; -- generally
    applied to the undressed skins of the larger domestic
    animals, as oxen, horses, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. The human skin; -- so called in contempt.
    [1913 Webster]
 
       O tiger's heart, wrapped in a woman's hide! --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hide
   n 1: the dressed skin of an animal (especially a large animal)
      [syn: {hide}, {fell}]
   2: body covering of a living animal [syn: {hide}, {pelt},
     {skin}]
   v 1: prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide
      their faces"; "hide the money" [syn: {hide}, {conceal}]
      [ant: {show}]
   2: be or go into hiding; keep out of sight, as for protection
     and safety; "Probably his horse would be close to where he
     was hiding"; "She is hiding out in a cabin in Montana" [syn:
     {hide}, {hide out}]
   3: cover as if with a shroud; "The origins of this civilization
     are shrouded in mystery" [syn: {shroud}, {enshroud}, {hide},
     {cover}]
   4: make undecipherable or imperceptible by obscuring or
     concealing; "a hidden message"; "a veiled threat" [syn:
     {obscure}, {blot out}, {obliterate}, {veil}, {hide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top