Search result for

hidden

(88 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hidden-, *hidden*
Possible hiragana form: ひっでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hidden[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden[ADJ] ซึ่งปกปิด, See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น, Syn. concealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
hidden(vt) pp ของ hide

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hidden fileแฟ้มซ่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden intentionเจตนาที่ซ่อนอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden lineเส้นแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden reserveเงินสำรองแฝง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hidden surfaceผิวแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hidden-lock dentureฟันปลอมซ่อนสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You may think you've discovered the hidden chuck,เธออาจจะคิดว่าเธอได้ค้นพบ อีกด้านนึงของชัคแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
No animals. No hidden drugs or alcohol.ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มียาเสพติดหรือเหล้าแอบซ่อนไว้ The Itch (2008)
You have no idea how hard it is to keep this hidden.เธอคงไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะเก็บความลับนี้ไว้ได้ The Mark of Nimueh (2008)
'Until then, you must keep your talents hidden.จนกระทั่งถึงตอนนั้น/Nคุณต้องซ่อนพรสวรรค์ของคุณเอาไว้ The Moment of Truth (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
Plus, unlock hidden cluesมีการแก้ไขเงื่อนงำให้ลอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's a hidden classic.เพลงนี้มันคลาสสิคมาก Scandal Makers (2008)
I heard that all smuggling items are hidden in the bottom of the boatข้าได้ยินมาว่ามีการลักลอบนำสิ่ิงของซุกซ่อนไว้ใต้ท้องเรือ Iljimae (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hiddenAre there to be hidden characters as well? We ask the developers.
hiddenChildren found Christmas presents hidden under the bed.
hiddenHe could not find what I had hidden.
hiddenI have a spare key to my house hidden outside.
hiddenIt isn't known where the treasures were hidden.
hiddenIt is rumoured there are treasures hidden there.
hiddenLove and cough cannot be hidden.
hiddenNow the mountain is hidden by the clouds.
hiddenShe spent her later life with a hidden sorrow.
hiddenThe cat lay hidden behind the bushes.
hiddenThe cat lay hidden in the bushes.
hiddenThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางลับ[N] secret passageway, See also: hidden passage, Example: ทางลับของถ้ำสามารถทะลุไปอีกถ้ำหนึ่งได้
เบื้องลึก[N] hidden agenda, See also: hidden reason, Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง, Example: เบื้องลึกของการลาออกอย่างกระทันหันของเขามาจากสาเหตุใดยังไม่รู้ชัด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
แฝงเร้น[ADJ] latent, See also: hidden, potential, Syn. แอบแฝง, Example: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เงื่อนงำ[N] clue, See also: hidden point, Syn. ประเด็น, ปม, Example: ตำรวจกำลังสืบว่าคดีนี้มีเงื่อนงำอะไรอีกบ้าง, Thai definition: เรื่องราวหรือข้อความที่ซ่อนอยู่ไม่เปิดเผย
ลับแล[N] legendary town which can be found by chance, See also: hidden city, Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล, Example: หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดราวกับเป็นเมืองลับแล, Thai definition: ชื่อเมืองที่เร้นลับ ถือกันว่าจะพบได้ก็แต่โดยบังเอิญ ถ้าตั้งใจไปไม่พบ
กับระเบิด[N] mine, See also: hidden bomb, Example: ทหารเหยียบโดนกับระเบิด, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุระเบิดที่วางดักไว้ เมื่อไปเหยียบหรือกระทบเข้าก็จะระเบิดทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝง[adj.] (faēng) EN: latent ; hidden   FR: latent ; larvé
แฝงเร้น[v.] (faēngren = faēngrēn) EN: be hidden   
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamneuk) EN: unconscious ; mind's hidden part   
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamrutbokphrǿng thī møng mai hen) EN: hidden defect   FR: défaut caché [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential   FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden   
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden   FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-ngam) EN: clue ; hidden point   FR: indice [m]
เงินสำรองที่ไม่ได้ปรากฏในงบดุล[n. exp.] (ngoen samrøng thī mai dāi prākot nai ngopdun) EN: hidden reserve   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDDEN    HH IH1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hidden    (v) (h i1 d n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimfach {n}hidden safe [Add to Longdo]
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely [Add to Longdo]
versteckt; verborgen {adj} | versteckter; verborgener | am verstecktesten; am verborgenstenhidden | more hidden | most hidden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
陰線処理[いんせんしょり, insenshori] (n) {comp} hidden line elimination [Add to Longdo]
陰面消去[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal [Add to Longdo]
隠された議題[かくされたぎだい, kakusaretagidai] (n) hidden agenda [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しカメラ[かくしカメラ, kakushi kamera] (n) hidden (spy) camera [Add to Longdo]
隠しコマンド[かくしコマンド, kakushi komando] (n) {comp} hidden command [Add to Longdo]
隠しファイル[かくしファイル, kakushi fairu] (n) {comp} hidden file [Add to Longdo]
隠し芸[かくしげい, kakushigei] (n) hidden talent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] hidden; kept secret; not to be divulged [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] hidden [Add to Longdo]
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, ] hidden troops; ambush [Add to Longdo]
伏流[fú liú, ㄈㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, ] hidden stream; ground stream [Add to Longdo]
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed [Add to Longdo]
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, ] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans [Add to Longdo]
暗滩[àn tān, ㄢˋ ㄊㄢ, / ] hidden shoal [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive [Add to Longdo]
潜在[qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, / ] hidden; potential; latent [Add to Longdo]
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, / ] hidden beneath the surface; buried and concealed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隠しファイル[かくしファイル, kakushi fairu] hidden file [Add to Longdo]
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model [Add to Longdo]
隠れ線[かくれせん, kakuresen] hidden line [Add to Longdo]
隠線[いんせん, insen] hidden line [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hidden \Hid"den\, p. p. & a.
   from {Hide}. Concealed; put out of view; secret; not known;
   mysterious.
   [1913 Webster]
 
   {Hidden fifths} or {Hidden octaves} (Mus.), consecutive
    fifths or octaves, not sounded, but suggested or implied
    in the parallel motion of two parts towards a fifth or an
    octave.
 
   Syn: {Hidden}, {Secret}, {Covert}.
 
   Usage: Hidden may denote either known to on one; as, a hidden
      disease; or intentionally concealed; as, a hidden
      purpose of revenge. Secret denotes that the thing is
      known only to the party or parties concerned; as, a
      secret conspiracy. Covert literally denotes what is
      not open or avowed; as, a covert plan; but is often
      applied to what we mean shall be understood, without
      openly expressing it; as, a covert allusion. Secret is
      opposed to known, and hidden to revealed.
      [1913 Webster]
 
         Bring to light the hidden things of darkness.
                          --1 Cor. iv.
                          5.
      [1913 Webster]
 
         My heart, which by a secret harmony
         Still moves with thine, joined in connection
         sweet.              --Milton.
      [1913 Webster]
 
         By what best way,
         Whether of open war, or covert guile,
         We now debate.          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hidden
   adj 1: not accessible to view; "concealed (or hidden) damage";
       "in stormy weather the stars are out of sight" [syn:
       {concealed}, {hidden}, {out of sight}]
   2: designed to elude detection; "a hidden room or place of
     concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the
     secret compartment in the desk" [syn: {hidden}, {secret}]
   3: difficult to find; "hidden valleys"; "a hidden cave"; "an
     obscure retreat" [syn: {hidden}, {obscure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top