Search result for

hero

(141 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hero-, *hero*
Possible hiragana form: へろ
English-Thai: Longdo Dictionary
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hero[N] วีรบุรุษ, Syn. cavalier, gallant, paladin, Ant. coward, dastard
hero[N] อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
heroic[ADJ] กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroic[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroin[N] เฮโรอีน, See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
heroics[N] ความกล้าหาญ
heroine[N] วีรสตรี, Ant. coward, dastard
heroism[N] วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity
heroical[ADJ] กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ,คนเก่ง,พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
heroin(เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี,นางเอก
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
heron(เฮอ'รัน) n. นกกระสา
heron'a-billn. ชื่อพืชไม้ดอก
heronry(เฮอ'รันรี) n. รังนกกระสา
acheron(แอค' คิรอน) นรก
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
heroine(n) วีรสตรี,นางเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
heron(n) นกยาง,นกกระสา
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
spheroid(n) ลูกกลม
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic lineบาทวีรกรรม, บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic quatrainบทสี่บาทวีรกรรม, บทสี่บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic stanzaบทวีรกรรม, บทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic verseบทร้อยกรองวีรกรรม, บทร้อยกรองฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [การแพทย์]
Heroin abuse ; Heroin dependenceพฤติกรรมการใช้เฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A hero!ฮีโร่ After School Special (2009)
Fine, Clark. You be the hero.ได้,คลาก นายเป็นฮีโร่ Odyssey (2008)
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
No time to be a hero.ไม่มีเวลาจะทำตัวเป็นฮีโร่หรอกนะ Dead Space: Downfall (2008)
I'm not a hero.ฉันไม่ใช่อีโร่ Dead Space: Downfall (2008)
It's a hero.มันเป็นวีรบุรุษ Emancipation (2008)
You're my hero.นายเป็นฮีโร่ของฉัน Lucky Thirteen (2008)
You're looking to be the hero?คุณกำลังมองหา วีรบุรุษ Last Resort (2008)
Niners are expecting a huge heroin shipment.คาดว่าพวกไนเนอร์ เป็นการจัดส่งเฮโรอีนทางเรือชุดใหญ่ Pilot (2008)
Mayans got two shops where they cut and bag the heroin.พวกมายันมีสองร้าน เป็นจุดที่พวกเขาแยกและบรรจุถุงเฮโรอีน Pilot (2008)
This is no time to be a hero, Merlin.นี่ไม่ใช่เวลาทำตัวเป็นฮีโร่นะ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
He's the real hero here.เขาเป็นวีรบุรุษตัวจริง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroHe was regarded as a hero.
heroNo matter how you look at it you're a beautiful, ill-fated woman, the heroine of a tragedy.
heroWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.
heroThe heroine of this story is a little girl.
heroThe victory made them heros.
heroThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
heroHe is an unsung hero.
heroMost boys admire baseball heroes.
heroIn many old movies the heroine is always the one to die.
heroWe regard him as our hero.
heroThey worshipped him as a hero.
heroAt that time the snow plow was certainly our hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรชน[N] hero, See also: heroic person, Example: พวกเขาน่ะกล้าหาญสมเป็นวีรชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ
วีรบุรุษ[N] hero, Ant. วีรสตรี, Example: ทหารผ่านศึกได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ
พระ[N] leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
เฮโรอีน[N] heroine, Syn. ผงขาว, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเฮโรอีนเป็นจำนวนนับร้อยกิโลกรัมที่เชียงใหม่และเชียงราย, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ 173 ํ ซ. เป็นยาเสพย์ติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก
ผู้ยิ่งใหญ่[N] great man, See also: hero, Syn. ผู้มีอิทธิพล, Example: การเปลี่ยนแปลงสังคมเยอรมันอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่คือฮิตเลอร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจสามารถกระทำการต่างๆ ได้ตามประสงค์
พระเอก[N] leading actor, See also: hero, Syn. ผู้แสดงนำชาย, ดารานำชาย, Ant. ผู้ร้าย, Example: ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิตนำบุคลิกภาพของเจ้านายหนุ่มองค์นี้ไปสร้างเป็นพระเอกในนวนิยายเรื่องปริศนาอันลือลั่นโด่งดัง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงนำฝ่ายชายในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
ผงขาว[N] heroin, Syn. เฮโรอีน, Example: นายตำรวจใหญ่ลักลอบขนผงขาวออกนอกประเทศ
ฮีโร่[N] hero, Syn. วีรบุรุษ, Example: แก๊งสเตอร์ทุกคนถือว่าอัล คาโปน คือ ฮีโร่ที่ตนยกย่อง, Count unit: คน, Notes: (อังกฤษ)
ตัวละครเอก[N] hero, See also: important character, leading actor, Syn. ตัวสำคัญ, ตัวเอก, Ant. ตัวรอง, Example: เธอได้รับเลือกให้แสดงเป็นตัวละครเอกของละครเรื่องใหม่, Count unit: คน,ตัว, Thai definition: ผู้แสดงบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น
ตัวนาง[N] heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count unit: ตัว,คน, Thai definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟีโรโมน[n.] (fīrōmōn) EN: pheromon   FR: phéromone [f] ; phérormone [f]
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus   FR: Hérodote
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[n. exp.] (hērōīn børisut) FR: héroïne pure [f]
คันไถ[n. exp.] (khan thai) EN: plough handle ; beam of plough   FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous   FR: trahir
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked   FR: frauduleux
กระสา[n.] (krasā) EN: heron ; common heron   FR: héron [m]
นางเอก[n.] (nāng ēk) EN: heroin ; star ; leading actress   FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f]
นกแขวก[n. exp.] (nok khwaēk) EN: Black-crowned Night-Heron   FR: Bihoreau gris [m] ; Bihoreau à couronne noire [m] ; Héron bihoreau [m] ; Héron bihoreau à calotte noire [m] ; Bihoreau à manteau noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERO    HH IH1 R OW0
HERO    HH IY1 R OW0
HERON    HH EH1 R AH0 N
HEROD    HH EH1 R AH0 D
HEROS    HH IH1 R OW0 Z
HEROUX    HH ER0 UW1
HEROES    HH IY1 R OW0 Z
HEROES    HH IH1 R OW0 Z
HERO'S    HH IY1 R OW0 Z
HERO'S    HH IH1 R OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hero    (n) (h i@1 r ou)
heron    (n) (h e1 r @ n)
heroes    (n) (h i@1 r ou z)
heroic    (j) (h i1 r ou1 i k)
heroin    (n) (h e1 r ou i n)
herons    (n) (h e1 r @ n z)
heroics    (n) (h i1 r ou1 i k s)
heroine    (n) (h e1 r ou i n)
heroism    (n) (h e1 r ou i z @ m)
heronry    (n) (h e1 r @ n r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Held {m} | Helden {pl} | Held der Arbeithero | heroes | hero of labour [Add to Longdo]
Heroin {n}heroin [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Herold {m}; Wappenherold {m}herald [Add to Longdo]
Heroldstab {m}caduceus [Add to Longdo]
heroisch {adj}heroical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテローム[, atero-mu] (n) atheroma (ger [Add to Longdo]
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]
アンチヒーロー[, anchihi-ro-] (n) antihero [Add to Longdo]
スーパーヒーロー[, su-pa-hi-ro-] (n) super hero [Add to Longdo]
スフェロメーター[, suferome-ta-] (n) spherometer [Add to Longdo]
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee [Add to Longdo]
トコフェロール[, tokofero-ru] (n) (See ビタミンE) tocopherol [Add to Longdo]
ヒーロー[, hi-ro-] (n) hero; (P) [Add to Longdo]
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment) [Add to Longdo]
ヒロイズム[, hiroizumu] (n) heroism; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; heroic [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor) [Add to Longdo]
女英雄[nǚ yīng xióng, ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ, ] heroine [Add to Longdo]
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] hero; strong and courageous person [Add to Longdo]
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, ] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body [Add to Longdo]
希罗底[Xī luó dǐ, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˇ, / ] Herodium (town in biblical Judea) [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent [Add to Longdo]
海洛因[hǎi luò yīn, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , ] heroin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
壮烈[そうれつ, souretsu] heroisch, heldenhaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hoagie \hoagie\, hoagy \hoagy\n.
   a large sandwich on a long crusty roll that is split
   lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and
   onion and lettuce and condiments); different names are used
   in different sections of the U. S., such as {hero},
   {grinder}, and {submarine}.
 
   Syn: bomber, grinder, hero, hero sandwich, hoagie, Cuban
     sandwich, Italian sandwich, poor boy, sub, submarine,
     submarine sandwich, torpedo, wedge, zep.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 submarine sandwich \sub`ma*rine" sand"wich\, n.
   A large sandwich on an elongated roll, usually incompletely
   cut into two halves, filed with various cold cuts, meatballs,
   lettuce, cheese, tomatoes, olives, etc., and spiced
   variously, and often having oil or other dressing applied;
   called also {hoagie}, {hero}, {hero sandwich}, {grinder},
   {sub}, {submarine}, {poor boy}, and {Italian sandwich}. A
   single such sandwich may consitute a substantial meal. Very
   large variants are sometimes prepared for social gatherings
   and cut into pieces for individual consumption.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sub \Sub\, n.
   1. A subordinate; a subaltern. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. a shortened form of {submarine}, the boat.
    [PJC]
 
   3. a shortened form of {submarine sandwich}; also called
    {hero}, {hero sandwich}, and {grinder}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hero \He"ro\ (h[=e]"r[-o]), n.; pl. {Heroes} (h[=e]"r[=o]z). [F.
   h['e]ros, L. heros, Gr. "h`rws.]
   1. (Myth.) An illustrious man, supposed to be exalted, after
    death, to a place among the gods; a demigod, as Hercules.
    [1913 Webster]
 
   2. A man of distinguished valor or enterprise in danger, or
    fortitude in suffering; a prominent or central personage
    in any remarkable action or event; hence, a great or
    illustrious person.
    [1913 Webster]
 
       Each man is a hero and oracle to somebody.
                          --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. The principal personage in a poem, story, and the like, or
    the person who has the principal share in the transactions
    related; as Achilles in the Iliad, Ulysses in the Odyssey,
    and Aeneas in the Aeneid.
    [1913 Webster]
 
       The shining quality of an epic hero. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Hero worship}, extravagant admiration for great men, likened
    to the ancient worship of heroes.
    [1913 Webster] 1
 
       Hero worship exists, has existed, and will forever
       exist, universally among mankind.   --Carlyle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hero
   n 1: a man distinguished by exceptional courage and nobility and
      strength; "RAF pilots were the heroes of the Battle of
      Britain"
   2: the principal character in a play or movie or novel or poem
   3: someone who fights for a cause [syn: {champion}, {fighter},
     {hero}, {paladin}]
   4: Greek mathematician and inventor who devised a way to
     determine the area of a triangle and who described various
     mechanical devices (first century) [syn: {Hero}, {Heron},
     {Hero of Alexandria}]
   5: (classical mythology) a being of great strength and courage
     celebrated for bold exploits; often the offspring of a mortal
     and a god
   6: (Greek mythology) priestess of Aphrodite who killed herself
     when her lover Leander drowned while trying to swim the
     Hellespont to see her
   7: a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise
     and filled with meats and cheese (and tomato and onion and
     lettuce and condiments); different names are used in
     different sections of the United States [syn: {bomber},
     {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy}, {Cuban
     sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub},
     {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge}, {zep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top