Search result for

hepatitis

(57 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hepatitis-, *hepatitis*, hepatiti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hepatitis[N] โรคตับอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hepatitisn. โรคตับอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hepatitisตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Hepatitisตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis A virusไวรัสตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B surface antigensแอนติเจนบนผิวเซลล์ของตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B Vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B virusไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
I'm living with hepatitis. That's hard!ฉันใช้ชีวิตกับตับอักเสบ นั่นสิยาก! Pilot (2009)
YEAH, COOL PLACE TO CATCH HEPATITIS.โอเว่น! Valley Girls (2009)
With my luck, hepatitis.ดวงซวยอย่างผม มีหวังได้ตับอักเสบ The Gothowitz Deviation (2009)
Samantha Matthews had Hepatitis C.ซาแมนต้า แมทธิวส์ เป็นไวรัสตับอักเสบ C Bone Voyage (2009)
It turns out, Nathan, that she infected you with the virus, and now you have Hepatitis C.ผลปรากฎว่า... นาธาน เธอทำให้คุณติดเชื้อจากไวรัส Bone Voyage (2009)
Transfuse cadaver blood. Shit, you weren't the only one that got hepatitis, jack.ฉันยินดีให้นายแทงเข็มลงบนตัวฉัน เพื่อถ่ายเลือดเน่าๆ ของฉันออกไป You Don't Know Jack (2010)
It's hepatitis and you don't have it.มันจะลามไปทั้งตัว ฉันรู้ดี Iwo Jima (2010)
Right now the top two contenders are hepatitis and peptic ulcer disease.ตอนนี้ความเป็นไปได้มากที่สุด สองอย่างคือตับอักเสบ และโรคผนังลำไส้อักเสบ Now What? (2010)
Health Report less than 3 months old on AIDS and hepatitis infection;ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ เอดส์ และไวรัสตับอักเสบ ที่ไม่เกิน 3 เดือน Episode #1.16 (2010)
Not the one by the airport that had the hepatitis scare.ไม่ใช่พวกที่อยู่ตามสนามบิน แล้วมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ Making the Connection (2011)
-Check what? -Could be an acute hepatitis.-ตรวจอะไรเหรอ ก็พวกโรคตับอักเสบน่ะค่ะ A Thousand Days' Promise (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hepatitisA new treatment for hepatitis is being studied.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคตับอักเสบ[n.] (rōk tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
ตับอักเสบ[n.] (tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEPATITIS    HH EH2 P AH0 T AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hepatitis    (n) (h e2 p @ t ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hepatitis {f}; Leberentzündung {f} [med.]hepatitis; inflammation of the liver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis [Add to Longdo]
肝炎[かんえん, kan'en] (n,adj-no) hepatitis; (P) [Add to Longdo]
肝炎ウイルス[かんえんウイルス, kan'en uirusu] (n) hepatitis virus [Add to Longdo]
劇症肝炎[げきしょうかんえん, gekishoukan'en] (n) acute hepatitis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C [Add to Longdo]
乙型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
乙肝[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
己型肝炎[jǐ xíng gān yán, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis F [Add to Longdo]
戊型肝炎[wù xíng gān yán, ˋ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis E [Add to Longdo]
甲型肝炎[jiǎ xíng gān yán, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis A [Add to Longdo]
甲肝[jiǎ gān, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄢ, ] hepatitis A [Add to Longdo]
肝炎[gān yán, ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hepatitis \Hep`a*ti"tis\, n. [NL., fr. Gr. ?, ?, liver + -itis.]
   (Med.)
   Inflammation of the liver.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hepatitis
   n 1: inflammation of the liver caused by a virus or a toxin

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hepatitis [hepatitəs]
   hepatitis
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hepatitis [heːpatiːtis] (n) , s.(f )
   hepatitis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top