Search result for

hem

(205 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hem-, *hem*
Possible hiragana form: へん
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematemesis (n ) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
hemathrosis (n ) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hematochezia (n ) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
hematoma (n ) ภาวะที่มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ มักมีขนาดใหญ่และสามารถคลำได้เป็นก้อน
hematuria (n ) ปัสสาวะเป็นเลือดมีทั้ง microscopic และ macroscopic hematuria
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemoperitoneum (n ) เลือดออกในช่องท้อง โดยมากเกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) หรืออุบัติเหตุที่มีการแตกของตับ, ม้าม, หรือเอออร์ตาเอง
hemoptysis (n ) การไอเป็นเลือด สาเหตุที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อวัณโรค และมะเร็งปอด
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
theme park(n) สวนสนุก
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident , S. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hem[N] ขอบ (ผ้า), See also: ริม (ผ้า), Syn. edging, selvage
hem[VT] เย็บริม (ผ้า)
hem[VI] เย็บริม (ผ้า)
hemi[PRF] ครึ่ง
hemo[PRF] เลือด
hemp[N] กัญชา, Syn. cannabis, ganja, marijuana
hemp[N] ปอ, See also: ป่าน
hemo-[PRF] โลหิต, See also: เลือด, Syn. hema-
hem in[PHRV] ล้อมรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, rail in, wall in
hem in[VT] กักขัง, See also: กักตัว, Syn. confine, restrict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hem(เฮม) vt. ปิดล้อม,ขลิบริม n. ขอบ,ริม,ม้วนขอบ -n. (การ) อุทาน"แฮ่ม!"หรือ"ฮึม!",พูดไม่เต็มปาก interj. แฮ่ม!, See also: hemmer n., Syn. edge,
hem-Pref. โลหิต
hema-Pref. โลหิต
hemat-Pref. "โลหิต"
hematite(เฮม'มะไททฺ) n,แร่เหล็กออกไซด์
hemato-Pref. "โลหิต"
hematocrit(เฮม'มะโทคริท) n. เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดออกจากพลาสม่า,ค่าอัตราส่วนของปริมาตรของเม็ดเลือดต่ำกว่าปริมาตรที่กำหนดให้ของเลือดที่ถูกปั่น
hematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
hematology(ฮีมะทอล'โลจี) n. โลหิตวิทยา
hematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hem(n) ชายผ้า,ขอบ,ริมผ้า
hem(vt) พับขอบ,เย็บริม,ปิดล้อม
hemisphere(n) ซีกโลก,ครึ่งวงกลม,ครึ่งโลก
hemlock(n) พรรณไม้มีพิษ
hemorrhage(n) อาการตกเลือด,โลหิตไหล
hemp(n) ต้นป่าน,ต้นปอ,กัญชา
hempen(adj) ทำด้วยปอ,ทำด้วยป่าน,เกี่ยวกับกัญชา
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hem-; haem-เลือด [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย "hem- เลือด" ดูที่ haem-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hematic tonic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, haematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hematite; haematiteฮีมาไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hematogenous pyelitis; pyelitis, haematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hematostatic thrombus; thrombus, haematostaticลิ่มเลือดเหตุเลือดคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemeralopia; blindness, dayตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianaesthesia; hemianalgesia; hemianesthesiaอาการชาครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianalgesia; hemianaesthesia; hemianesthesiaอาการชาครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianesthesia; hemianaesthesia; hemianalgesiaอาการชาครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianopia, altitudinal; hemianopia, horizontalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hemagglutination testsการทดสอบการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง
แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Hematocritฮีมาโตคริต [TU Subject Heading]
Hematologic diseasesโรคเลือด [TU Subject Heading]
Hematologic testsการทดสอบเลือด [TU Subject Heading]
Hematologyโลหิตวิทยา [TU Subject Heading]
Hematoma, Epidural, Spinalฮีมาโตมาเหนือเยื่อดูราที่ไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Hematoma, Intracerebralการมีเลือดออกในสมอง, [การแพทย์]
Hematoma, Intracranialเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hematineย้อมสีแดง
Hematopoietic Systemการก่อตัวของเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายที่อยู่อาศัย
hemimorphite[เฮมิมอร์ไฟต์] (n ) แร่เฮมิมอร์ไฟต์ (สูตรเคมี Zn4(Si2O7)(OH)2 เป็นแร่หนึ่งของธาตุสังกะสี)
hemorrhoid[เฮ้ม-ออร์-รอยด์] (n ) ริดสีดวงทวาร
hemotoxin (n ) พิษต่อโลหิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And--and you finished the hem on the machine.และ --และเธอทำเสร็จกุ๊นมันด้วยจักรสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
Our patient hemorrhaged into her eye two years ago.คนไข้เรามีhemorrhaged ที่ตาเธอ 2ปีมาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
It's gotta be systemic. Hemorrhagic virus, maybe?สารพิษจากสิ่งแวดล้อม Joy (2008)
It would've been nice to have more than an hour or two to solve this thing hemachromatosis?มันอาจจะดีก็ได้ มีเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะค้นหาสาเหตุ เหล็กมากเกินไป Joy (2008)
- It's a hematoma.- มันเป็น hematoma. Dying Changes Everything (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)
- Tits Hemingway.- ทิทส์ เฮมิงเวย์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Mrs. Torrelson came to me with a hemangioma.คุณนายทอร์เรลสันมาให้ผมรักษา ฮีมแมจิโนมา Nights in Rodanthe (2008)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
Its blood is red. It must have hemoglobin.เลือดมันเป็นสีแดง มันน่าจะมี ฮีโมโกลบิน The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hemThe United States is in the Northern Hemisphere.
hemWhat is shown in the above experiment is that the right hemisphere of the brain is not used at all.
hemI have hemorrhoids.
hemThose animals can be seen in the Northern Hemisphere.
hemJapan is located in the Northern Hemisphere.
hemThe news delighted hem.
hemThe movie was much more enjoyable than Hemingway is.
hemThe equator divides the globe into two hemispheres.
hemHemingway had a poor writing style.
hemThis is a novel written by Hemingway.
hemHemingway enjoyed big game hunting in Africa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊น[V] hem, See also: lockstitch, Syn. ขริบ, Example: เสื้อตัวนั้นเป็นผ้าพื้นสีดำ กุ๊นคอและแขนด้วยสีแดง, Thai definition: ขลิบเย็บหุ้มริมผ้าหรือของอื่นๆ แต่ต้องใช้แถบผ้าย้วยหรือเฉลียง และใช้เย็บหุ้ม 2 ข้างเม้มเข้าเป็นตะเข็บกลมบ้างแบนบ้าง มักใช้ที่คอเสื้อหรือชายเสื้อเป็นต้น
ป่าน[N] ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
วาก[N] bark, See also: hemp, flax, jute, ramie, Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ, Notes: (บาลี)
อุก[N] Hemipimlodus borneenis, Thai definition: ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำจะร้องเสียงอุกๆ
เฮโมโกลบิน[N] hemoglobin, See also: haemoglobin, Syn. ฮีโมโกลบิน, Thai definition: สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง, Notes: (อังกฤษ)
ชายกระโปรง[N] hem of a skirt, See also: edge of a skirt, Example: ชายกระโปรงของเธอยาวกรอมเท้า
ซีกโลก[N] hemisphere, Example: ประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกตะวันออก, Count unit: ซีก, Thai definition: ด้านหนึ่งของโลก
เม้ม[V] fold up, See also: hem, Syn. ปิดริม, พับริม, Example: เธอเม้มริมประโปรงใต้เข่าเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
ชายเสื้อ [n.] (chāi seūa) EN: hem   FR: ourlet [m] ; bord [m]
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin

CMU English Pronouncing Dictionary
HEM    HH EH1 M
HEMS    HH EH1 M Z
HEMY    HH EH1 M IY0
HEMP    HH EH1 M P
HEMO    HH IY1 M OW0
HEMM    HH EH1 M
HEMLO    HH EH1 M L OW0
HEMRY    HH EH1 M R IY0
HEMME    HH EH1 M
HEMAN    HH IY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hem    (v) (h e1 m)
hemp    (n) (h e1 m p)
hems    (v) (h e1 m z)
hemmed    (v) (h e1 m d)
hempen    (j) (h e1 m p @ n)
hemline    (n) (h e1 m l ai n)
hemlock    (n) (h e1 m l o k)
hemming    (v) (h e1 m i ng)
hematite    (n) (h e1 m @ t ai t)
hemlines    (n) (h e1 m l ai n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
返却[へんきゃく, henkyaku] (vt) การคืน(สิ่งของ)
編曲[へんきょく, henkyoku] การเรียบเรียงเสียงประสานในการบรรเลงดนตรี
返信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n ) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ
変電所[へんでんしょ, hendensho] สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
返品[へんぴん, henpin] (n ) การคืนสินค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
deutschem(adj) ที่เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: Related: deutsch
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
Chemiker(n) |der, pl. Chemiker| นักเคมี
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง
Chemie(n) |die| เคมี, วิชาเคมี, See also: Related: chemisch
chemisch(adj adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hemmstoff {m}retardant [Add to Longdo]
Hemmstoff {m}inhibitor [Add to Longdo]
Hemmung {f} | Hemmungen {pl}escapement | escapements [Add to Longdo]
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Hemd {n}chemise [Add to Longdo]
Hemdbluse {f} | Hemdblusen {pl}; Sporthemden {pl}shirt blouse | shirts [Add to Longdo]
Hemdenstoff {m}shirting [Add to Longdo]
Hemdknopf {m} | Hemdknöpfe {pl}shirt button | shirt buttons [Add to Longdo]
Hemisphere {f} | Hemispheren {pl}hemisphere | hemispheres [Add to Longdo]
Hemmnis {n}restraint [Add to Longdo]
Hemmschuh {m} | Hemmschuhe {pl}skid | skids [Add to Longdo]
Hemmung {f}; Inhibition {f} | Hemmungen {pl} | keine Hemmungen haben, etw. zu tun | frei von Hemmungen; ohne Hemmungeninhibition | inhibitions | to be uninhibited in doing sth. | uninhibited [Add to Longdo]
Hemmung {f}; Sperrung {f} | Hemmungen {pl}; Sperrungen {pl}stoppage | stoppages [Add to Longdo]
Hemmungen haben (vor; gegenüber)to be shy (of; with) [Add to Longdo]
Rocksaum {m}hem of a skirt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
chemin(n) n.m. เส้นทาง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
えへん;えっへん[, ehen ; ehhen] (int) ahem [Add to Longdo]
おほんおっほん[, ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine), #10,991 [Add to Longdo]
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage, #15,007 [Add to Longdo]
半球[bàn qiú, ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hemisphere, #18,421 [Add to Longdo]
血红蛋白[xuè hóng dàn bái, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin, #23,062 [Add to Longdo]
[yū, , / ] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion, #23,344 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] Hemerocallis flava; false; forget, #23,904 [Add to Longdo]
血尿[xuè niào, ㄒㄩㄝˋ ㄋㄧㄠˋ, 尿] hematuria, #25,628 [Add to Longdo]
痔疮[zhì chuāng, ㄓˋ ㄔㄨㄤ, / ] hemorrhoid, #26,733 [Add to Longdo]
大麻[dà má, ㄉㄚˋ ㄇㄚˊ, ] hemp (Cannabis sativa); cannabis; marijuana, #27,690 [Add to Longdo]
溶血[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia), #32,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
スキーマ[すきーま, suki-ma] schema [Add to Longdo]
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
主題別シソーラス[しゅだいべつシソーラス, shudaibetsu shiso-rasu] thematical thesaurus [Add to Longdo]
数学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開襟シャツ[かいきんしゃつ, kaikinshatsu] Hemd_mit_offenem_Kragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\ (h[e^]m), pron. [OE., fr. AS. him, heom, dative pl.
   of. h[=e] he. See {He}, {They}.]
   Them [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\, v. i. [[root]15. See {Hem}, interj.]
   To make the sound expressed by the word hem; hence, to
   hesitate in speaking. "Hem, and stroke thy beard." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\, interj.
   An onomatopoetic word used as an expression of hesitation,
   doubt, etc. It is often a sort of voluntary half cough, loud
   or subdued, and would perhaps be better expressed by hm.
   [1913 Webster]
 
      Cough or cry hem, if anybody come.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\, n.
   An utterance or sound of the voice, hem or hm, often
   indicative of hesitation or doubt, sometimes used to call
   attention. "His morning hems." --Spectator.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\, n. [AS. hem, border, margin; cf. Fries. h[aum]mel,
   Prov. G. hammel hem of mire or dirt.]
   1. The edge or border of a garment or cloth, doubled over and
    sewed, to strengthen it and prevent raveling.
    [1913 Webster]
 
   2. Border; edge; margin. "Hem of the sea." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A border made on sheet-metal ware by doubling over the
    edge of the sheet, to stiffen it and remove the sharp
    edge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hem \Hem\, v. t. [imp. & p. p. {Hemmed}; p. pr. & vb. n.
   {Hemming}.]
   1. To form a hem or border to; to fold and sew down the edge
    of. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To border; to edge
    [1913 Webster]
 
       All the skirt about
       Was hemmed with golden fringe.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To hem about}, {To hem around}, or {To hem in}, to inclose
    and confine; to surround; to environ. "With valiant
    squadrons round about to hem." --Fairfax. "Hemmed in to be
    a spoil to tyranny." --Daniel.
 
   {To hem out}, to shut out. "You can not hem me out of
    London." --J. Webster.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hem
   n 1: the edge of a piece of cloth; especially the finished edge
      that has been doubled under and stitched down; "the hem of
      her dress was stained"; "let down the hem"; "he stitched
      weights into the curtain's hem"; "it seeped along the hem
      of his jacket"
   2: the utterance of a sound similar to clearing the throat;
     intended to get attention, express hesitancy, fill a pause,
     hide embarrassment, warn a friend, etc. [syn: {hem}, {ahem}]
   v 1: fold over and sew together to provide with a hem; "hem my
      skirt"
   2: utter `hem' or `ahem'

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hem
   home
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hem [hɛm]
   him; to him
   he; him
   him
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 hem
   ah; oh; ow
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 also
 
 1. da dahi, hem, hem de, yine, aynı zamanda, keza.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top