Search result for

heartens

(95 entries)
(2.6885 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartens-, *heartens*, hearten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา heartens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *heartens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearten[VT] ให้กำลังใจ, See also: ให้ความมั่นใจ, Syn. cheerful, encourage, inspirit, Ant. discourage, dishearten
dishearten[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้ท้อถอย, ทำให้ผิดหวัง, Syn. disappoint, discontent, Ant. satisfy, gratify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're heartened to see someone new. They get plenty of Granma and me.พวกมันดีใจที่ได้เจอคนใหม่ พวกมันได้จากย่ากับปู่เยอะเลย The Education of Little Tree (1997)
Fresh noodles will tie our love together and heartening soupบะหมี่สด ๆ ใหม่ ๆ จะผูกโยงความรักเราไว้ด้วยกัน พร้อมน้ำซุปที่มาจากหัวใจ The Guy Was Cool (2004)
Don't be too disheartened, as I shall shelter and protect you instead.อย่าท้อใจไปเลย ข้าจะดูแลและคุ้มกันท่านเอง The Kingdom of the Winds (2008)
It was really disheartening.มันรู้สึก.. ท้อแท้น่ะ Ohitori sama (2009)
has disheartened or overborne.ฝ่าบาท The King's Speech (2010)
♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪# มันทำให้ฉันหมดกำลังใจ # # นิ้ง # Duets (2010)
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้ Episode #1.4 (2010)
It's so heartening to have such young visitors.น่าปลื้มใจจริง ๆ ที่เรามีแขกหนุ่มๆ สาวๆ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I was heartened to learnผมได้กำลังใจเพื่อเรียนรู้ว่า The Kids Are Not All Right (2011)
- Thank you. - There are two new utterly disheartening wrinkles to this year's absolutely pointless contest.ขอบใจ เป็นความน่าอัปยศที่น่าผิดหวังอย่างที่สุด Makeover (2012)
It is most heartening to see how the educational system has evolved over the years, and all without the threat of the rod.น่าปลื้มใจมากที่ได้เห็นระบบการศึกษา พัฒนาตัวเองผ่านช่วงต่างๆ และทั้งหมดนี่ไม่ต้องมีไม้เรียวมาขู่ The Sisters Mills (2015)
I am heartened by the knowledge you did not place it there with intention.ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้ คุณไม่ได้วางไว้ที่นั่นด้วยความ ตั้งใจ Hacksaw Ridge (2016)
It feels like he's really trying, and, plus, it shows he knows how to read, which is really heartening.แถมแสดงว่าเขารู้วิธีอ่านหนังสือ ซึ่งประทับใจมาก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
# And when Christmas comes and all my friends go # # Caroling # - # It is so dishearten # - # Ing #♪ And when Christmas comes, and all my friends go ♪ ♪ Caroling... ♪ ♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪ Duets (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartenHe was not a man to be disheartened by a single failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดใจ[V] be discouraged, See also: dishearten, Syn. ยอมแพ้, Example: นักมวยถอดใจตั้งแต่เห็นคู่ต่อสู้, Thai definition: เลิกสู้กลางคัน
ทดท้อ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be despondent, Syn. ท้อ, ท้อถอย, Example: ถึงจะมีอุปสรรคแต่เขามิได้ทดท้อแม้แต่นิดเดียว
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ
หมดกำลังใจ[V] dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
เหนื่อยใจ[V] be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ย่อท้อ[V] be not discouraged, See also: be not disheartened, be not despondent, be dejected, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: วงการแพทย์ไม่ย่อท้อต่อการคิดทดลองหายารักษาโรคเอดส์, Thai definition: ู้คิดสู้หรือมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
ละเหี่ยใจ[V] feel disheartened, See also: feel discouraged, feel weary/tired, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย, Example: ฉันละเหี่ยใจเป็นอันมากที่จะต้องตั้งต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ
อ่อนจิตอ่อนใจ[V] be discouraged, See also: be disheartened, be jaded, Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ
เสียน้ำใจ[V] be disheartened, See also: be discouraged, Syn. เสียความตั้งใจ, หมดกำลังใจ, Example: ผมพยายามพูดแบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้าปฏิเสธข้อเสนอให้พี่กิจเสียน้ำใจ, Thai definition: ผิดความตั้งใจดี
หมดอาลัย[V] be despondent, See also: be disheartened, be discouraged, Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Example: เราจะยังไม่แก่จริงๆ จนกว่าเราจะหมดอาลัยในชีวิต
ถดถอย[V] be discouraged, See also: be disheartened, be depressed, be dispirited, Syn. ย่อท้อ, Example: ยังไม่ทันเริ่มต้นทำงาน เขาก็ถดถอยเสียแล้ว
ใจแป้ว[V] be downcast, See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened, Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ, Example: เราใจแป้วหมดเลยเมื่อเห็นเธอร้องไห้มากขนาดนั้น
ใจฝ่อ[ADJ] downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
ใจฝ่อ[V] be disheartened, See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: แค่ได้เห็นเห็นคู่ต่อสู้เขารู้สึกใจฝ่อหมด
ใจเสีย[V] be frightened, See also: be dejected, be disheartened, be discouraged, be dispirited, lose heart, Syn. หวาดหวั่น, ใจไม่ดี, Example: หมอไม่กล้าบอกว่าเขาป่วยหนักด้วยเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย, Thai definition: มีใจไม่ดีเพราะกลัวหรือวิตกกังวล, หมดกำลังใจ
ใจเหี่ยวแห้ง[V] be dismayed, See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged, Syn. หมดหวัง, ท้อแท้, ท้อใจ, Example: แม่รู้สึกใจเหี่ยวแห้งเมื่อได้ทราบข่าวการลาออกของเจ้านาย, Thai definition: มีใจไม่สดชื่น
ท้อถอย[V] discourage, See also: feel giving up, lose courage, be disheartened, Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้, หมดหวัง, Ant. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม, Example: ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อถอยและสิ้นหวัง จงนึกถึงคุณค่าของตนเอง, Thai definition: มีความพยายามลดน้อยถอยลง
ท้อ[V] discourage, See also: be in low spirits, be downhearted, dishearten, Syn. ท้อถอย, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, ระย่อ, ท้อใจ, Ant. สู้, อดทน, บากบั่น, Example: คนเราต้องไม่ท้อหากเราทำอะไรไม่สำเร็จ, Thai definition: ไม่มีกำลังใจจะสู้
ระย่อ[V] fear, See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged, Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ, Thai definition: ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
มโนนุกูล[ADJ] mind-supporting, See also: encouraging, heartening, inspiring, Syn. เกื้อกูลใจ, ชูใจ, Notes: (สันสกฤต)
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ความท้อถอย[N] impatience, See also: depression, discouragement, disheartenment, Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: การเยาะเย้ยเด็กเกี่ยวกับความสามารถของเด็กจะทำให้เด็กเกิดความท้อถอยที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จ
ความท้อแท้[N] disheartenment, See also: dejection, despondency, discourage, Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ, Example: ความท้อแท้ทำให้เขาหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป
ทุรพล[ADJ] weak, See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail, Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุพพล, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
ละเหี่ยใจ[v.] (lahīajai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired   
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring   
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay-jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired   FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded   
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTEN    HH AA1 R T AH0 N
HEARTENED    HH AA1 R T AH0 N D
DISHEARTEN    D IH2 S HH AA1 R T AH0 N
HEARTENING    HH AA1 R T AH0 N IH0 NG
HEARTENING    HH AA1 R T N IH0 NG
DISHEARTENED    D IH2 S HH AA1 R T AH0 N D
DISHEARTENING    D IH2 S HH AA1 R T AH0 N IH0 NG
DISHEARTENING    D IH2 S HH AA1 R T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearten    (v) (h aa1 t n)
heartens    (v) (h aa1 t n z)
heartened    (v) (h aa1 t n d)
dishearten    (v) (d i1 s h aa1 t n)
heartening    (v) (h aa1 t n i ng)
disheartens    (v) (d i1 s h aa1 t n z)
disheartened    (v) (d i1 s h aa1 t n d)
disheartening    (v) (d i1 s h aa1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entmutigt; verzagt {adj}disheartened [Add to Longdo]
entmutigen | entmutigendto dishearten | disheartening [Add to Longdo]
entmutigend {adv}dishearteningly [Add to Longdo]
ermutigendheartening [Add to Longdo]
ermutigtheartened [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened [Add to Longdo]
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened [Add to Longdo]
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened [Add to Longdo]
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P) [Add to Longdo]
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P) [Add to Longdo]
浮かぬ顔をする[うかぬかおをする, ukanukaowosuru] (exp,vs-i) to look disheartened [Add to Longdo]
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
悄気込む[しょげこむ, shogekomu] (v5m,vi) to be utterly disheartened [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
令人鼓舞[lìng rén gǔ wǔ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] encouraging; heartening [Add to Longdo]
丧气[sàng qi, ㄙㄤˋ ㄑㄧ˙, / ] to feel disheartened [Add to Longdo]
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, ] heartening (news); boost (morale) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top