Search result for

hands

(135 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hands-, *hands*, hand
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hands-on[SL] ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
handsome[ADJ] เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
handsome[ADJ] รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing
hands-off[ADJ] ไม่ยุ่ง, See also: ไม่ก้าวก่าย
handshake[N] การจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลา, Syn. handclasp
hands-down[ADJ] ได้มาอย่างง่ายดาย, See also: ง่ายดาย, ไม่ยาก, Syn. easy
hands-down[ADJ] ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย, See also: ยอมรับโดยปราศจากคำถาม, Syn. unquestionable
handspring[N] การตีลังกาโดยใช้มือทั้งสองยันพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
hands-offadj. อย่าแตะต้อง,อย่ายุ่ง
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
handsewn(แฮนดฺ'โซน) adj. เย็บด้วยมือ
handshaken. การจับมือกัน
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
handspringn. การยืนกลับ,การยืนด้วยมือทั้งสอง ที่ยันพื้นและเท้าทั้งสองชี้ฟ้า
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
shake-hands(เชค'แฮนซฺ) n. การจับมือกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hands-on-ใช้เครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hands-on-ใช้เครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handsetหูโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handshakingการจับมือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handshakingการจับมือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Handspring Treo (Computer)แฮนด์สปริง ทรีโอ (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Handschuhfach {n} ( ) ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And handsome.และก็หล่อด้วย She Knows (2012)
Get your hands off of me!เอามือเธอออกไปนะ! New Haven Can Wait (2008)
A girl has to take matters into her own hands.เด็กผู้หญิงก็ต้องจัดการด้วยมือของเธอเองนะสิ Pret-a-Poor-J (2008)
Chuck and blair holding hands.ชัคกับแบลร์จับมือกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Get your groping hands off of me, creep.เอามือออกไปจากชุดฉัน ยี้ ! There Might be Blood (2008)
No way am I putting my cousin's life in the hands of a mild-mannered copyboy.ฉันจะไปเช็คดู ถ้าพบอะไรแล้วจาโทร.บอก ไม่มีทางที่ฉันจะฝากชีวิตญาติฉัน Committed (2008)
So, if we walk in there pretending to be the bait, we'll have him eating out of our hands.น่าจะอย่างนั้นนี่ งั้น ถ้าเราทำตัวให้เป็นที่สนใจหน่อย Committed (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)
- Yes, ma'am! - Hands off.ค่ะท่าน เอามือออกไป Odyssey (2008)
Did he just drop had brain issues. Hands?เขาเพิ่งปล่อยมือเขารึปล่าว ไม่มีใครได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
But he didn't drop his hands, Which means he maintained muscle tensity-มือเค้าไม่ตก นั่นหมายความว่า กล้ามเนื้อเค้าใช้ได้ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handsA boy was walking with his hands in his pocket.
handsA clock has two hands.
handsAll hands, abandon ship!
handsAll the students clapped their hands.
handsAll those in favor held up their hands.
handsALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
handsAm I handsome or not?
handsAnd my hands were shaking.
handsAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
handsA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
handsAre your hands clean?
handsAre your hands free of dirt?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่ระเบิด[ADV] smartly, See also: handsomely, beautifully, elegantly, Syn. สุดหล่อ, Example: นักร้องแต่งตัวได้เท่ระเบิดมาก, Thai definition: บุคลิกท่าทางสง่างาม, Notes: (ปาก)
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
หล่อ[ADJ] good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai definition: มีหน้าตาดี
เพริศพราย[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศแพร้ว, Example: แม่นางประดับเพชรนิลจินดาที่เพริศพรายตระการตายิ่ง, Thai definition: งามระยับ
เพริศแพร้ว[ADJ] beautiful, See also: handsome, gorgeous, gleaming, Syn. เพริศพราย, Example: ว, Thai definition: งามระยับ
เพา[ADJ] pretty, See also: handsome, beautiful, Syn. งาม, พริ้งเพรา
ประไพ[ADJ] beautiful, See also: handsome, pretty, Syn. งาม, งดงาม, สวย, Example: พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่งดังดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศรี
สำอาง[ADJ] handsome, See also: beautiful, Example: ฉันไม่ชอบหนุ่มเจ้าสำอางอย่างเขาหรอก ดูไม่ค่อยบึกบึนสมชายชาตรีเลย, Thai definition: ที่รักสวยรักงาม, ที่ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตา
หล่อเหลา[ADJ] handsome, See also: good - looking, Syn. หล่อ, รูปหล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เชคแฮนด์[v. exp.] (chēk haēn) EN: shake hands   FR: serrer la main (de qqn)
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry   FR: essuyer les mains
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
จับมือ[v. exp.] (jap meū) EN: shake hands   FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[v. exp.] (jap meū kan) EN: shake hands   FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[v. exp.] (jap meū kap ...) EN: shake hands with ... (s.o)   FR: serrer la main de ... (qqn)
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขี้มือ[n.] (khīmeū) EN: dirt on hands   FR: saletés sur les mains [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDS    HH AE1 N D Z
HANDS    HH AE1 N Z
HANDSAW    HH AE1 N D S AO2
HANDSET    HH AE1 N D S EH2 T
HANDSETS    HH AE1 N D S EH2 T S
HANDSOME    HH AE1 N S AH0 M
HANDSHAKE    HH AE1 N D SH EY2 K
HANDSTAND    HH AE1 N D S T AE2 N D
HANDSHAKES    HH AE1 N D SH EY2 K S
HANDSTANDS    HH AE1 N D S T AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hands    (v) (h a1 n d z)
handsaw    (n) (h a1 n d s oo)
handsaws    (n) (h a1 n d s oo z)
handsome    (j) (h a1 n s @ m)
handshake    (n) (h a1 n d sh ei k)
handstand    (n) (h a1 n d s t a n d)
handshakes    (n) (h a1 n d sh ei k s)
handsomely    (a) (h a1 n s @ m l ii)
handsomest    (j) (h a1 n s @ m i s t)
handstands    (n) (h a1 n d s t a n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handsäge {f}; Fuchsschwanz {m}handsaw [Add to Longdo]
Handschalthebel {m}hand lever [Add to Longdo]
Handschaltung {f}manual gear change; manual gear shift [Am.] [Add to Longdo]
Handschaufel {f}hand-shovel [Add to Longdo]
Handschellen {pl}bracelets [Add to Longdo]
Handschellen anlegen; fesseln | Handschellen anlegend | legte Handschellen anto handcuff | handcuffing | handcuffed [Add to Longdo]
Handschleifmaschine {f}hand grinder [Add to Longdo]
Handschrauber {m} [techn.]handheld screwdriver [Add to Longdo]
Handschrift {f}; Schrift {f} | Handschriften {pl}handwriting | handwritings [Add to Longdo]
Handschrift {f}; Schreibschrift {f} | Handschriften {pl}script | scripts [Add to Longdo]
Handschrift {f}hand [Add to Longdo]
Handschuh {m} | Handschuhe {pl} | ohne Handschuheglove | gloves | ungloved [Add to Longdo]
Handschuhfach {n}glove compartment [Add to Longdo]
Handschuhfach {m}glove locker [Add to Longdo]
Handschutz {m} | vorderer Handschutz | hinterer Handschutzhand protection | front hand protection | rear hand protection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
こすり合わせる;擦り合わせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
ひびの切れた;皹の切れた[ひびのきれた, hibinokireta] (adj-f) chapped (hands) [Add to Longdo]
シェークハンド[, shie-kuhando] (n) shake hands [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
ハンサム[, hansamu] (adj-na,n) handsome; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] handsome [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome [Add to Longdo]
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, / ] handsome (pay etc); generous; liberal [Add to Longdo]
免提[miǎn tí, ㄇㄧㄢˇ ㄊㄧˊ, ] hands-free (of telephone etc) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] handsome; fair [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] handsome [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief [Add to Longdo]
帅哥[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] hands joined [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking [Add to Longdo]
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset [Add to Longdo]
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手袋[てぶくろ, tebukuro] Handschuh [Add to Longdo]
手錠[てじょう, tejou] Handschellen [Add to Longdo]
手鏡[てかがみ, tekagami] Handspiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hands \hands\ n.
   1. a person's power or discretionary action; as, my fate is
    in your hands.
 
   Syn: custody.
     [WordNet 1.5]
 
   2. The force of workers available; as, all hands on deck.
 
   Syn: work force, manpower, men.
     [WordNet 1.5]
 
        A dictionary containing a natural history requires
        too many hands, as well as too much time, ever to
        be hoped for.            --Locke.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hands
   n 1: (with `in') guardianship over; in divorce cases it is the
      right to house and care for and discipline a child; "my
      fate is in your hands"; "too much power in the president's
      hands"; "your guests are now in my custody"; "the mother
      was awarded custody of the children" [syn: {hands},
      {custody}]
   2: the force of workers available [syn: {work force},
     {workforce}, {manpower}, {hands}, {men}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top